Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


1999. november 25-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tudományos emlékülést rendezett Számel Lajos professzor születésének 80. évfordulója alkalmából. A nagyszámú elméleti és gyakorlati szakember és az egyetemi hallgatók előtt megtartott tanácskozás igen magas színvonalú előadásait a pályatársak, a hazai közigazgatástudomány jeles képviselői tartották. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki azért, hogy „első szóra” eljöttek Pécsre és azért is, hogy tanulmányaikat eljuttatták a kiadóhoz. Ennek révén vált lehetővé az, hogy (viszonylag rövid időn belül) napvilágot láthasson e mű. Ugyancsak köszönet illeti a nyomdát, a gyors megjelentetésért. A konferencia nem véletlenül választotta központi témájául a törvényességet. Tette ezt egyrészt azért, mert ez az a problémakör, amely végighúzódik a szameli életművön, s - hasonlóan az elmúlt évtizedekhez - a törvényesség maradéktalan érvényesülésének biztosítása korunk közigazgatástudományának, politikai, állami életünknek is egyik legaktuálisabb problémája. A tanulmányok felölelik az alkotmányosság és törvényesség összefüggéseitől a közigazgatási eljárásig, az irányítási, felügyeleti viszonyokon keresztül az EU-csatlakozásból fakadó követelmények számbavételéig a közigazgatás elmélete és gyakorlata előtt álló jelentős kihívásokat, s javaslatokat adnak …
Tovább a műhöz
„A közigazgatás-tudomány oktatásának jó évszázada a legérzékenyebb és mindmáig megnyugtatóan meg nem oldott problémája a Különös rész oktatása” - írta Száméi Lajos, a hazai közigazgatás-tudomány egyik kimagasló művelője 1972-ben. A nehézséget elsősorban abban látta, hogy a közigazgatási jog különös részének anyaga „mérhetetlenül hatalmas” és erősen változékony. A fenti sorok papírra vetése óta a nehézségek nem csökkentek. Ennek ellenére magunk is úgy véljük, hogy a különös rész egyes fejezeteinek megismerését a joghallgatók részére lehetővé kell tenni. Napjaink tananyagíróinak munkáját is számos körülmény nehezíti. Ezek közül a legfontosabb az ágazati politikák kidolgozatlansága, illetve instabilitása. A gyorsan változó napi politika az alaposan előkészített, konszenzuson alapuló, hosszú távon érvényesítendő fejlesztési és működési elvek rendszerének a kimunkálását megnehezíti. A fentiek és egyéb okok miatt a jogi szabályozás a változékony és kiszámíthatatlan. Mindezeket figyelembe véve a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszékének munkatársai - követve más hazai jogi karok példáját - szakirodalmi munkásságukat a közigazgatási jog különös részének feldolgozására is kiterjesztik. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ez a tankönyv nem előzmény nélküli. A pécsi közjogi …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2