Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Egy gazdasági könyvsorozat ötödik kötetét tartja kezében az olvasó. Egy sorozatét, amely fülszövegének tanúsága szerint „olyan könyveket szándékozik a magyar olvasókhoz eljuttatni, amelyek hosszú távon kiállták az idő próbáját...". Mivel az OTP Bank a Befektetések Klasszikusai sorozatnak indulása óta támogatója, alkalmam nyílt mind az ötöt már megjelenésük előtt elolvasni. Megvallom, mindegyiknek külön-külön meg kellett győznie, hogy igenis aktuális tud lenni napjainkban egy 1949-ben, 1958-ban, 1997-ben és 1924-ben íródott mű. Bár A piac varázslói a maga 1989-es „születési évével" a második legfiatalabb a sorban, attól tartottam, hogy a kiadó ezúttal mellényúlt. Mire azonban a kötet végére értem, beláttam: aggodalmam alaptalannak bizonyult. Alaptalannak, mert ez a könyv nem a kereskedésről szól. Egészen pontosan nemcsak a kereskedésről - hanem a sikerről, a munkáról, a hozzáállásról, a tehetségről és a szerencséről. Arról, hogy milyen szerepe van a sikerben a munkának, a hozzáállásnak, a tehetségnek és a szerencsének. (Nem lövöm le a könyv poénját, ha elmondom: az interjúalanyok sikerüket az előbbi kettőnek - azaz a munkának és a hozzáállásnak - tulajdonítják.) Persze e mű elsődlegesen mégis a kereskedésről szól. Nem konkrét módszereket mutat - az olvasó nem tanulhatja meg belőle sem a technikai, sem a fundamentális elemzés fortélyait -, és még …
Tovább a műhöz
A hazánkban zajló gazdasági rendszerváltás szervezeti és intézményi konzekvenciái láthatóbbak és egyértelműbbek, mint a gazdasági hatékonyság javulásának jelei. A vállalatok tömeges társasággá alakulása vagy a tulajdonviszonyok átrendeződése számszerűen is megragadható, a minőségi változások irányát kétségtelenül a termelő javak és vállalkozások tulajdonosváltása jelenti a magántulajdon részarányának érezhető növekedésével. Napjainkban a legtöbb figyelmet és vitát is a privatizáció folyamata vonzza, amit a tulajdon szerkezet átalakításának tétje önmagában is magyaráz. A politikai rendszerváltás körül kibontakozott spontán privatizáció után, két és fél évvel ezelőtt, törvényekkel szabályozott mederbe került a tulajdonrendszer átformálása. A tulajdonviszonyok valamennyi lényeges vonatkozását hosszabb távon is megnyugtatóan rendezni képes tulajdon-törvény hiányában e bonyolult és sokágú gazdasági-politikai-társadalmi-szodális problematika hatékony kezelése komoly akadályokba ütközött. A tulajdon kérdését a maga komplexitásában megragadni képes törvény helyett egy-egy részkérdést szabályozó rendelkezések születtek, s a szilárd törvényi bázis hiányában a privatizáció stratégiája, gazdaságfilozófiája, célja, iránya az elmúlt viszonylag rövid idő alatt is számos alkalommal változott. A kormányzati törekvések eredményeként a …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2