Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Az emberi jogok, a humanitárius nemzetközi jog és a büntető nemzetközi jog metszéspontját érintő, e három nemzetközi jogterület határmezsgyéjét átjáró könyv szerzője munkája kezdetekor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy eleddig kevesek által vizsgált, mégis kiemelkedően fontos, egyszersmind speciális aspektus: a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára emelt, folyamatosan formálódó, talán még csak alakuló, mégis már számos eredményt felmutató nemzetközi jogi védőháló teljeskörű elemzését megtegye. Az értekezés az elhatározott szándék szerint a „fegyver mindkét oldalának” vizsgálatára vállalkozott: azaz a harcosok célpontjaivá, áldozataivá váló gyermekek, illetve a maguk is fegyvert ragadó, maguk is a frontvonalon küzdő gyermekkatonák kérdéskörének ismertetésére. (Hangsúlyozandó, hogy a „gyermek" fogalma alatt e kötet egységesen - összhangban a nemzetközi és számos nemzeti szabályozással - a 18. életévét be nem töltött személyeket tekinti.) Fontos leszögezni, hogy terjedelmi korlátok okán e könyv pusztán a nemzetközi jogi vonatkozásokra koncentrál: ugyan az Európai Unió releváns lépései szintén hangsúlyozottan figyelmet érdemlők, európajogi elemzés már nem férhetett a szabott keretekbe. S hasonlóképp, ugyancsak a kép teljességét szolgálná, mégsem kerülhetett sor a „gyermekek és a fegyveres konfliktusok" témaköréhez …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1