Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


A múlt század vége felé írt tankönyvek, az e század elején készült tantervek egyikében másikában világos nyomait találjuk annak, hogy a nép számára, különösen pedig a nép leánygyermekei számára fentartott iskolákban nagy gondot fordítottak az egészségtani ismeretek közlésére. A jeles Látzai József 1793-ban írt tankönyvének 40 lapja az embert ismerteti meg a növendékkel s e fejezetben jórészben csak egészségtani ismereteket nyújt a nevezett kézi könyv, a melynek előszavában a következőket olvashatjuk: A tökéletlenebb földi teremtményekről vezéreltetik a gyermek a legnemesebbre, az emberre. Itt először is a maga testét, az egészségnek becses és drága voltát, annak megtartására vagy helyreállítására oktató regulákat tanulhatja megismerni; azután a lelket és annak tehetségeit és az ezeknek igazgatásokra oktató regulákat vizsgálhatja. A Pozsonyban, 1806-ban megjelent „A tudományok rövid summája" ezímü olvasó könyv szintén húsz oldalra terjedő egészségtant foglal magában. A híres Teschedik Sámuel által 1779-ben Szarvason alapított „Industrialis Oskola" tantervében nagy szerepe volt az egészségtannak s a Halasy, Bredetzky és Poszvék által vezetett soproni polgári leányiskolában már 1801-ben rendes tantárgy volt az egészségtan. — A Fejes János által készített, s Gömör és Kis-Kont megyei esperességi iskolák számára el is fogadott iskolai szervezetben, melv …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1