Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Az európai integráció gyökerei hosszú évszázadokra nyúlnak vissza, az európai országok és népek közötti egység megteremtésének lehetősége azonban egészen a második világháború befejezéséig váratott magára. A soha nem látott pusztítás hatására nyilvánvalóvá vált, hogy Európa sorsát a jövőben az országok békés együttműködésére kell alapozni. Az Európai Unió megteremtésének első lépését a híres Schuman-beszéd jelentette. 1950. május 9-én hangzott el ugyanis Robert Schuman francia külügyminiszternek az európai integráció javaslatát tartalmazó beszéde (ezért minden évben május 9-e az ún. Európa nap). A javaslat alapgondolata a szén- és acéltermelés közös irányítása egy olyan szervezet keretében, amely nyitott, tehát a későbbiekben más országok is csatlakozhatnak hozzá. Az ötlet nagyszerűsége abban rejlett, hogy a legfőbb szerve, a Főhatóság révén elejét vette a többi tagállam tudta nélkül történő fegyverkezésnek, illetve véget vetett ezzel a több évszázados francia és német háborúskodásnak. A szervezet sikeréhez hozzájárult a kedvező gazdasági helyzet, és a sajátos történelmi pillanat, a hidegháború is. Ennek köszönhetően a világháború által katasztrofális helyzetbe jutott országok gazdasága látványos növekedésnek indult, ami lehetővé tette az integrációs folyamat kiterjesztését újabb és újabb gazdasági-társadalmi területekre. …
Tovább a műhöz
„Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya” c. kötet első hangzásra is ambiciózus. Ilyen kiadványnak, ha a mondanivalója hű akar maradni a címéhez, számos jogterületet kell érintenie. Az érdeklődő olvasó tehát kíváncsian, várakozón tekint a kötetben foglalt témák elé - és nem csalódhat. A tanulmányok a jogtudomány olyan széles spektrumán ívelnek át, amely még ilyen ambiciózus cím mellett is lenyűgöző. Helyet kap a kötetben a polgári jog számos aspektusa a szerzői jogtól a devizahitelekig, a munkajog, a társasági jog, a fogyasztóvédelmi jog, a büntető anyagi és eljárásjog, a közigazgatási jog, a versenyjog, a sportjog, a környezetjog és az adójog, de szó esik alkotmányos identitásról, művészeti szabadságról, intézményi együttműködésről, az egyenlő bánásmódról és a jogi kultúráról is. Valójában azonban ez a sokszínűség a téma sajátja. Az Európai Unió ma már tagállamai jogrendszereinek olyan mértékű változását idézte elő, amely alapján bátran kijelenthetjük, hogy az uniós és a nemzeti jogrend viszonya valóban csak ilyen szerteágazóan, számtalan jogterület bevonásával mutatható be. Ez a fejlődés azért tanulságos, mert - legalábbis az én generációm számára - valójában a szemünk előtt zajlott. Az 1960-as évektől az Európai Unió Bírósága - az akkori Európai Bíróság illetve Európai Közösségek Bírósága - ítélkezési …
Tovább a műhöz
Das Urheberrecht und die Computer-Software-Produkte. Das Bedürfnis des urheberrechtlichen Schutzes von Softwaren in der Europäischen Gemeinschaft. Die Software-Industrie hat in den ietzten Jahrzehnten weltweit eine schnelle und spektakuläre Entwicklung gezeigt. Auch auf Gemeinschaitsebene wurde schon ab Anfang der 80er Jahre die Bedeutung dieses Industriezweiges erkannt und als Schlüsseltechnologie für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gesellschaft bezeichnet. Die Software-Industrie der EG hat jedoch im Vergleich mit ihrem Hauptkonkurrenfen, vor allem mit den USA, einen erheblichen Rückstand aufgezeigt. Der Anteil der Vereinigten Staaten am Weltmarkt betrug in diesem Bereich mindestens 70%. Auch für den Gemeinschaftsmarkt ist die Mehrzahl der Softwarelieferanten amerikanischen Ursprungs charakteristisch. Für die optimale Weiterentwicklung war es unerlässlich, den Software-Schöpfern bzw. - Herstellern einen angemessenen Rechtsschutz zu sichern, um das rechtliche Milieu für ihre geistigen und finanziellen Investitionen zu schaffen. Die Unterschiede der mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften sowie die technisch einfachen Möglichkeiten zur Anfertigung und Verbreitung von Raubkopien (Softwarepiraterie) hatten für das Funktionieren des Gemeinamen Marktes für Computerprogramme erheblich schädliche Auswirkungen. Die Kommission hat deshalb im Grünbuch die Erforderlichkeit der gemeinschaftsweite Rechtsangleichung auch auf diesem Gebiet gefordert. Die im …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3