Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 131

Találatok


Útjára indul most "Az Orvosi Könyvtáros". Mégsem tekinthető azonban egészen új vállalkozásnak, hiszen 1956-ban az Orvostudományi Dokumentációs Központ kiadásában hasonló rendeltetésű kiadvány, az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" két száma már napvilágot látott. 1956 tavaszán jelent meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a rendelete a könyvtárügy szabályozásáról, és ez a rendelet az orvosi szakkönyvtárak területén is fejlődésre ösztönzött. Az akkori kezdeti fellendülés egyik jeleként jelent meg az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle". Az a fellendülés azonban rövid ideig tartott, az ellenforradalmi események a könyvtárügy terén is átmenetileg meggátolták a fejlődést. Csak négy év múltán kerülhetett sor arra, hogy az akkoriban megkezdett, az egész országra kiterjedő tevékenységet folytassuk, - illetve újra kezdjük. Ezúttal talán szilárdabb alapokon, átgondoltabban, a tervek gyakorlati megvalósításának reálisabb feltételei között. Mi volt az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" célkitűzése? A következőképpen határozta ezt meg az első szám bevezetője: "Feladata: Ismertetni az orvosi könyvtárügy helyzetét, képet adni a könyvtártechnika haladásáról, ismertetni a könyvtártudomány bennünket közelebbről érintő külföldi irodalmát, módszertani tájékoztatást és segítséget nyújtani az eddig elszigetelten működő könyvtárosainknak, elősegíteni a könyvtárközi …
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: SZABÓ Ernő, a "Népmüvelés" szerkesztő bizottságának tagja, POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár csoportvezetője, NÉMETH-CSÓKA Mihály, a Baranya megyei Kórház főorvosa, WAGNER Imre, a Baranya megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, KERÉNYI Lászióné, az Egészségügyi Felvilágosítási Központ orvosi könyvtárosa, SZENDEI Ádám, orvos, nyug. adjunktus.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár csoportvezetője, dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, HERZFELD Katalin, a Szegedi Fogászati Klinika munkatársa, dr. NÉMETH Lászlóné, a Vas megyei Markusovszky Kórház orvosi könyvtárának munkatársa, ISÉPY Dezső, az Egészségügyi Szervezési, Tervezési és Információs Központ orvosi könyvtárosa, dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, dr. DEKÁNY Sándorné, az OOKDK osztályvezetője, FERENCZY Tamásné, az Építésügyi Tájékoztatási Központ munkatársa, ILLYÉS Lászlóné, a Kertészeti Egyetem Könyvtárának munkatársa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: HERZFELD Katalin, a SZOTE Fogászati Klinikájának munkatársa, MUNK Péterné, a HIKI munkatársa, SZATHMÁRY Györgyné, a Szolnok megyei Verseghy Könyvtár könyvtárosa, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Borsod megyei Egyesített Kórházak orvosi könyvtárának vezetője, VÁGÓ Vera, PETHEŐ Lászlóné és CZIER Zsuzsa, a Borsod megyei Egyesített Kórházak orvosi könyvtárának munkatársai, dr. ARATÓ Lászlóné, a Somogy megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK szakkönyvtárosa, VOITH Éva, a Csepel Autógyár Műszaki Tájékoztató Osztályának információs csoportvezetője, GÖDÉNY Eszter, az OOKDK könyvtárosa, KOMINKA László, az OOKDK tudományos munkatársa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, dr. VERESS Sándor, csongrádi körzeti orvos, VÁGÓ Vera, a Miskolci Egyesitett Kórházak Orvosi Könyvtárának munkatársa, R. HARKÓ Viola, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár tudományos munkatársa, B. dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, SZILÁGYINÉ CSECS Mária, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, dr. BUGYI Balázs, röntgen főorvos
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. ANTALL József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár helyettes igazgatója, dr. R. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár osztályvezetője, Bärné dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, GÖDÉNY Eszter, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának munkatársa, Szepesiné dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, dr. SZÉKELY Sándor az OOKDK igazgatója, Szilágyiné CSÉCS Mária, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, B. dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK tudományos főmunkatársa, dr. EBERGÉNYI Tiborné, a megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, dr. ARATÓ Lászlóné a Somogy megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, dr. PINTÉR József, a miskolci Szentpéteri kapui Kórház Urológiai és Nephroiogiai Osztályának vezető főorvosa, dr. VINCZE János, a miskolci Semmelweis Kórház Gyermeksebészeti Osztályának főorvosa, DEZSŐ László, a NIMDOK vezető könyvtárosa, SÁRDY Péter, a KMK Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, dr. ASZÓDI Imre, a miskolci Nővédelmi Gondozó vezető főorvosa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK Hálózati, és Módszertani Osztályának tudományos munkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának vezetője, CZIER Zsuzsa és VÁGÓ Vera a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának munkatársai, PETHEŐ Lászlóné, a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának munkatársa, MIKLÓS Róbertné, az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, dr. FARKASDY József, a miskolci. "Gruby Dávid" Bőr és Nemibeteggondozó Intézet vezető főorvosa, dr. ZSIDAI József, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának vezetője, Julie KŘIVINKOVÁ, a prágai hálózati központ könyvtári felügyelője, Vĕra BOBROVÁ, a Česká Budĕjovice-i területi kórház könyvtárának vezetője, Marie NIKODEMOVÁ, a Strakonice-i járási kórház könyvtárának vezetője, Marie TUPÁ, a Český Krumlov-i járási kórház könyvtárának vezetője, dr. Ivo MILÉN, a prágai hálózati központ igazgató helyettese.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: dr. BOROS Béla, a POTE rektora, dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKOK osztályvezetője, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Egyesített Kórházak Központi Könyvtárának vezetője, dr. FÖLDVÁRI Rózsa, a POTE Központi Könyvtárának munkatársa, dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa. SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, BÉRCZY Zoltán, a debreceni megyei kórház orvosi könyvtárának vezetője, GELLÉN Zoltán, a balassagyarmati kórház orvosi könyvtárosa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: R. HARKÓ Viola, az Országos Orvostörténeti Könyvtár tudományos főmunkatársa, SZÁSZ Béla, karcagi gimnáziumi tanár, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az az OOKOK osztályvezetője, dr. NYÍRI Mihály, a Humán Oltóanyag Kutatóintézet csoportvezetője, P. JUHÁSZ Vera, a Phylaxia tudományos munkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK könyvtárának vezetője
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: MARJALAKI KISS Julia, Miskolc, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának vezetőbe, BERECZKY László, а KMK Módszertani Osztályának vezetője. SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK Dokumentációs Osztályának vezetője, SZELÁNYI Judit a szekszárdi Megyei Tanács Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, KÖNCZÖLNÉ GŐDÉNY Eszter, az OOKDK tudományos munkatársa
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 131