Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A vállalati költség- és ármeghatározás az üzleti működés irányítóinak egyik legbonyolultabb, ugyanakkor mellőzhetetlen feladata. E kötet ismeretanyaga alkalmazott költség- és árelméleti tétéleken alapul. A mikroökonómia elmélete rendelkezésre bocsátja á vonatkozó területen is a mélyebb alapokat, a vállalati gazdaságtan gondolatkörébe tartozó költségtan azonban ennek üzleti alkalmazását tekinti át. Az anyag egyaránt nagy súlyt fektet a költség- és árelmélet alaptételeinek bemutatására, valamint az empirikus alkalmazás, a gyakorlati kalkuláció vonatkozásaira is. A költséggazdálkodás itt leírt elveinek és módszereinek gyűjteménye korántsem teljes körű, hanem az üzleti működés szempontjaiból fontosnak tartott szelekción alapul. A harmadéves hallgatók oktatási programjába illeszkedő tanagyag a költségtan ismereteit foglalja össze,ugyanakkor megfelelő terjedelemben foglalkozik a vállalati ármegállapítás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival is. A kötetben szereplő fejezetek tartalma több szemeszteren keresztül oktatott anyagot közvetít, így annak tanulhatóságáról korábban is lehetett tapasztalatokat szerezni. A "Költséggazdálkodás - árak" c. anyag a specializáció és a tartalmi gazdagodás révén átalakuló vállalat-gazdaságtani ismeretkör szerves része. A korábbi egységes tananyag terjedelmi növekedése és tartalmi mélyülése indokolta a vállalati …
Tovább a műhöz
A most kiadásra kerülő könyv a vezetői számvitel elméleti és módszertani alapjait tárgyalja. A könyv - valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, már megjelent példatár és feladatgyűjtemény - legfontosabb célja, hogy megfelelő alapot biztosítson a „Vezetői számvitel” tárgy ismeretanyagának megértéséhez és elsajátításához, mind a nappali, mind az esti és levelező tagozatos képzési programok esetén. Jelen kiadványunk további célja, hogy az érdeklődők széles köre számára bemutassa azokat a bachelor szintű vezetői számviteli ismereteket, amelyek a legtöbb fejlett nyugati, különösen az angolszász országok irányadó, hasonló szintű üzleti képzési programjának szerves részét képezik. A könyv feldolgozza és nagyszámú gyakorlati példán keresztül illusztrálja azokat az alapvető módszereket és eljárásokat, amelyekkel - döntően - a számviteli rendszerből nyerhető adatok bázisán támogatható a gazdálkodó egységek vezetése. Foglalkozik a költségszámvitel témaköreivel, a vezetői döntéshozatal számviteli támogatásának kérdéseivel, valamint tárgyalja az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó vezetői számviteli technikákat és eljárásokat. A könyv eredményes használata feltételezi a számvitel elméleti és módszertani alapjainak ismeretét, amelyet - többek között - a „Számvitel alapjai” tárgy keretein belül lehetett …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2