Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 5

Találatok


A jubiláló Kar nevében köszöntőm az Olvasót és arra kérem, hogy ünnepeljen velünk. 1998. október közepén háromnapos rendezvénysorozattal emlékezünk meg a hetvenöt éves pécsi egyetemi jogászképzésről. A jubileumra, az ilyenkor szokásos „ünnepi tanulmányok" helyett, egy fényképekkel teli albumot készítettünk, bízva abban, hogy a múltunkat és jelenünket egyszerre bemutató kiadvány a hagyománytisztelő olvasók tetszését is megnyeri. Hetvenöt évvel ezelőtt, 1923. október 15-én „tanévnyitó ünnepi közgyűlést" tartottak az egyetem Rákóczi úti épületének aulájában. A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem négy kara közül három - a jog- és államtudományi kar, az orvostudományi kar, valamint a bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi kar - Pécsett kezdte meg a működését. Az aula folyosóján, ahol a rektorok arcképei történelmi hangulatot árasztanak, megsárgult fénykép őrzi az első egyetemi tanévnyitó emlékét. „A közgyűlés a szokásos tanévnyitó ünnepélyek keretét és jelentőségét messze túlszárnyalta. Hiszen az egyetem közel ötévi hontalanság után most jutott biztos révbe, a törvényhozás által kijelölt otthonába. Klebelsberg Kunó miniszter beszédében megemlítette, hogy vannak, kik sokallják a négy vidéki egyetemet, de hangsúlyozta, hogy igenis szükség van vidéki egyetemekre...Nem lehet mindent Budapestre bízni. Szükség van vidéken is művelődési …
Tovább a műhöz
LECTORI SALUTEM he students of Pécs are proud of having a more than six-hundred-year-old university. However, the development of Universitas Quinque Eccelesiensis founded in 1367 broke in two first because of the war raging within the country, then because of the Turkish invasion as early as in the 15th century. Though the working of the university was discontinued for long centuries, the burghers of Pécs had never given up restoring the higher education. After several unsuccessful attempts there was a Catholic legal academy in the town /which has been an episcopal see ever since the establishment of the Hungarian kingdom/from the 18th century on. After World War I the Erzsébet University of Sciences of Bratislava was settled over to Pécs, which made it possible to start the university-level-education in the town anew from the academic year of 1923/24 on, namely at three faculties - philosophical, legal, and medical. Between the two World Wars legal education began to develop rapidly. The professonial staff settled over from Bratislava and completed by the professors of the Eegal Academy of Pécs created a high level education within a short period of time. Some members of the nationally acknowledged teaching staff received recognition even abroad. The importance of Law, however, was undervalued in Hungary after World War II, which fact had its effect on the legal education as well. Politics intruded into the premises of the university: professors and students not …
Tovább a műhöz
Pécsi Tudományegyetem nevében tisztelettel köszöntöm kettős jubileumát ünneplő 1. Számú Gyakorló Általános Iskola oktatóit, dolgozóit és diákjait. Ez az újabb iskolatörténeti kötet jól illeszkedik a hasonló célú, korábbi kiadványainkhoz. Krónikás hűséggel rögzíti az évszázada fennálló és 50 éve gyakorlóiskolaként működő intézmény kezdeti erőfeszítéseit és a jelenkor biztató eredményeit. Az időrendben felsorolt iskolatörténeti események, történések, elért eredmények önmagukban is beszédesek és tiszteletet parancsolóak. Ezekből kitűnik, miért számított megalakulásától kezdve a város első számú „mintaintézményének" a Gyakorlóiskola. A közölt dokumentumok, az intézmény munkatársainak, volt diákjainak szóbeli-írásbeli visszaemlékezései egyaránt megerősítik azt a véleményt, hogy a Gyakorlóban - mindig az adott korszak lehetőségei szerint - tudatosan, jól átgondolt koncepció szerint folyt az oktató-nevelő munka. Természetesen sok gyötrődéssel, itt-ott visszalépésekkel járt a szinte évről évre megújuló pedagógiai tervezés és gyakorlat. Országos léptékben is szakadatlan újítási törekvések segítették az oktató-nevelő tevékenység minőségének javulását. A Gyakorlóban részben az igazgatók érdeklődése, felfogása, részben a tantestület összetétele szabta meg azt, hogy a központi előírások ismeretében milyen újszerű feladatokkal, …
Tovább a műhöz
LECTORI SALUTEM ie Pécser Studenten sind stolz darauf, eine Universität von mehr als sechshundert Jahren zu haben. Doch der Entwicklung der im Jahre 1367 gegründeten Universitas Quinque Ecclesiensis bereiteten der im Land wütende Krieg, dann die türkische Eroberung bereits im 15-ten Jh. ein jähes Ende. Die Universitätstätigkeit war zwar jahrhundertelang unterbrochen, die Pécser Bürger verzichteten aber nie auf die Wiederherstellung der hochs-chulischen Ausbildung. Nach mehreren verunglückten Versuchen gab es eine katholische Rechtsakademie bereits vom 18-ten Jahrhundert an in der Stadt, die seit der Staatsgründung auch ein Bischofssitz ist. Nach dem ersten Weltkrieg siedelte die Erzsébet-Wissenschaftsuniversität aus Bratislava nach Pécs über, und im akademischen Jahr 1923/24 konnte wieder an drei Fakultäten - philologischer, juristischer und medi- zinischer - in der Stadt mit der akadmischen Bildung begonnen werden. Zwischen den zwei Weltkriegen nahm die Juristenausbildung eine rasche Entwicklung. Der aus Bratislava übergesiedelte Professorenkörper, ergänzt mit den Dozenten der Pécser Rechtsakademie, schuf nach kurzem eine Bildung von hohem Niveau. Einige Lehrer von dem landesweit anerkannten Professorenkollegium fanden sogar im Ausland Anerkennung. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde jedoch die Rolle des Rech ts abgewertet und dies wirkte auch auf die Juristenbildung ein. Die Politik drang auch innerhalb der Universitätsmauer ein: Professoren und …
Tovább a műhöz
Convergence, productivity and debt: the case of Hungary We study the role of productivity convergence and financial conditions in the recent growth experience of Hungary. We build a stochastic, small-open economy growth model with productivity convergence, capital accumulation and external borrowing. Using empirically identified processes for productivity and the external interest premium, we simulate the effects of two unexpected, permanent changes on Hungarian growth. The first change is the sharp productivity slowdown starting in 2006, and the second is the tightening of external financial conditions starting in 2009. Simulating our model, we show that the empirically identified productivity and interest premium processes - along with the two unexpected permanent changes and regular i.i.d. productivity and interest premium innovations - capture the main medium-run dynamics of the Hungarian economy both before and after the global financial crisis. Running counterfactuals, we also find that the observed slowdown in GDP per capita growth was mostly driven by productivity, while the tightening of external financing conditions is important to understand investment behavior and the net foreign asset position.
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 5