Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


A Német szakmai társalgás joghallgatók részére című tankönyv javított és bővített kiadása most Német jogi szaknyelv címen jelenik meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. A kiadvány alapvető célkitűzése, hogy a német nyelvet tanuló joghallgatót segítse szakmai társalgási készségének kialakításában és bevezesse őt a német jogi szakmai szövegértésbe. A szóbeli kommunikatív készség célzott és hatékony fejlesztését, célozza, hogy a tankönyv a magyar alkotmányjog, polgári jog és polgári eljárásjog egy-egy szűkebb területére koncentrál nyelvoktatási céllal. A tankönyv új kiadása a 2012. január 1-jén hatályba lépett magyar Alaptörvény rendelkezései alapján mutatja be az alkotmányos jogállam szerveit és intézményeit. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó nyelvtani feladatok elősegítik ezek tartalmának és szókincsének alaposabb nyelvi feldolgozását. A tankönyv civilisztikai fejezeteinek bevezető és jogeseti szövegeihez jogi szóanyagra épülő nyelvtani és lexikai gyakorlatok kapcsolódnak, amelyek felölelik a jogi szaknyelvben leggyakrabban használt alaktani és mondattani formákat, melyekkel nyelvtanulóink végzett jogászként nap mint nap találkoznak német szaknyelvi kommunikációt igénylő munkájuk során. A megújult oktatási anyag elsősorban a német jogi szaknyelvet a kötelező szaknyelvi képzés keretében tanuló joghallgatóknak készült. A tankönyvet e hallgatói …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1