Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 9

Találatok


Ez a könyv a Gábor Dénes Főiskola másodéves hallgatóinak készült. Az elméleti tankönyvhöz kapcsolódóan az információs rendszerek készítésének két szakaszára - az adatbázistervezésre ill. a feldolgozásra - mutat be konkrét példákat. Azért foglalkozunk a relációs adatbázissal, mert a korszerű adatbáziskezelő rendszerek is SQL-alapúak, csak adatbeviteli és kiviteli eszközeik objektumorientáltak. Az ún. objektumos adatbázis és annak OQL nyelve még nem terjedt el, és egyébként is megértésükhöz elengedhetetlen a relációs adatmodell ismerete. Az alapfogalmakat - , mint adatbázis, reláció, funkcionális függőség, kulcs, normálformák, SQL-parancsok, - a dr Szelezsán János : Adatbázisok c. tankönyvből lehet elsajátítani, könyvünkben pedig 21 kisebb-nagyobb relációs adatbázison alkalmazzuk azokat. A példatár célja, hogy éles feladatok megoldásához alapszintű segítséget nyújtson. Az adatbázis tervezésének szakaszában már technikai adatok épülnek be az adatbázisba, ezzel is segítve a programkészítő munkáját. A hatékony kódoláshoz pedig rengeteg tervet, konkrét programot és ötletet ad a példatár. Módszerekkel és (matematikai) trükkökkel szolgálhat részfeladatok problémáinak megoldására. Mindezt olyan egyszerű, mindenki által elképzelhető rendszereken keresztül, amelyek nagyvonalú rendszerterve nem igényel hosszú oldalakat. Mivel a hallgató a programozás alapjai után …
Tovább a műhöz
A hímzés a díszítőművészet egyik fajtája, mely során egy szövetdarabra mintákat varrunk, hogy szebbé tegyük azt. A századok során a hímzés hívei mindenféle anyaggal kísérleteztek, ami csak a kezük ügyébe került. Gyakorolták és egyre finomították eljárásaikat, és nemcsak a közvetlen környezetükből merítettek ihletet, hanem a művészet alkotásaiból, sőt távoli korok és kultúrák ornamentikájából is. A hímzést számtalan célra használták: hogy fontos eseményeknek állítsanak vele emléket, hogy politikai vagy szellemi igazságokat fejezzenek ki, hogy jelezzék a rangot, hogy történeteket meséljenek, vagy hogy a természet szépségét dicsőítsék. Bár a hímzés divatja változó, az alapminták nagyjából állandóak maradtak. Az egyszerű keresztszemes polcszegélytől a míves gonddal kidolgozott aranymunkáig az öltésfajták széles repertoárja halmozódott fel az idők folyamán. Könyvünkben kétszáznál is több mintát mutatunk be, a közönséges, praktikus célra szánt kanavászhímzéstől és steppeléstől a kifinomult csipkeszerű hatást keltő vagdalásos és árnyéktechnikákig. A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy használója szabadon értelmezhesse és használhassa az itt közölt mintákat. Akár már létező mintát készítünk el, akár újat találunk ki, pusztán az esztétikai élvezet kedvéért vagy mindennapi használatra - ezt a könyvet haszonnal forgathatjuk. Miután …
Tovább a műhöz
Immáron több, mint 10 év telt el azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 2011-ben elfogadta a nemzetközi szervezetek felelősségéről szóló végleges kodifikációs tervezetet (ARIO), amelyet a Nemzetközi Jogi Bizottság készített elő. A kodifikációs munka egy évtizedig tartott, azonban hasonló eredménnyel zárult, mint „nagytestvére”, az államok felelősségéről szóló 2001-es végleges tervezet (ARSIWA): az ENSZ Közgyűlése az államok figyelmébe ajánlotta a dokumentumot, nem született azonban nemzetközi szerződés a nemzetközi felelősség tárgykörében. Egy lényeges dologban azonban különbözik az ARIO és az ARSIWA, nevezetesen abban, hogy míg az államok gyakorlatilag elfogadták azt, hogy az ARSIWA rendelkezései többé-kevésbé tükrözik a nemzetközi szokásjogot és így tradicionális értelemben vett kodifikációs produktumnak tekinthetők, addig az ARIO esetében ez már korántsem ennyire egyértelmű. Az államok, sőt a nemzetközi szervezetek és a jogtudósok jelentős része is egyaránt tekint kodifikációs és jogfejlesztő munkaként az ARIO szabályaira. E kötet arra vállalkozott, hogy az FK-134930. sz. OTKA kutatási projekt keretében összefoglalja azokat a kutatási eredményeket, amelyek a nemzetközi szervezetek felelősségének elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata során felmerültek és a tudományos, valamint a gyakorlati szakemberek számára egyaránt relevanciával bírhatnak. A …
Tovább a műhöz
„Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” Szophoklész szavait, azt hiszem, mindenki akkor érti meg, mikor néhány napos újszülöttjét hazaviszi, s a kiságy mellett állva rácsodálkozik az ismeretlenből jött emberkére. Vajon milyen élet vár a csöppségre? Szerencsés csillagzat alatt született vagy élete a küzdelem jegyében telik el? Ki tudja? A csillagok állását, a szerencsét a szülők nem befolyásolhatják. Gyermekükért azonban nagyon sokat tehetnek. A gyermekvállalás egy hatalmas vállalkozás, melyben óriási sikereket lehet elérni, s amibe sajnos bele is lehet bukni. Pedagógusként mindkét esetre számtalan példát látok. Tapasztalataim azt mutatják, ahol a szülőknek van elég akaratuk és kitartásuk ahhoz, hogy gyermeküket tanulásra ösztönözzék és segítsék, ott az eredmény nem marad el. A tanulás-tanítás azonban nem az iskola padjaiban kezdődik. Az iskoláskor előtti hat évben rengeteg ismeretet, hasznos tapasztalatot tud a gyermek felhalmozni. Ezért tanítását, bár hihetetlennek tűnhet, a születése utáni napokban már el lehet kezdeni. Ez a tanítás a szülők feladata. Miért van szükség a csecsemő „tanítására”? - kérdezhetik joggal. A választ egy Amerikában elvégzett kísérletsorozat eredménye adja meg. „Chicagóban vizsgálatot végeztek azonos korú gyermekeken. A vizsgált gyermekeket két csoportba osztották, és azt vizsgálták, hogy a kísérlet …
Tovább a műhöz
Nincs időd a hosszabb edzésre? Semmi baj - nem kell lemondanod az edzésprogramodról akkor sem, ha nagyon elfoglalt vagy. Ez a rövid program edzi a legfontosabb testtájakat, és mindössze negyedórát vesz igénybe. Ezekkel a gyakorlatokkal erősítheted az izmokat a hasadon, hátadon, derekadon, fenekeden és a mellkasodon, és célirányosan formába hozhatod valamennyi problémás területet. Senkinek nem kell beletörődnie abba, hogy a karcsú és formás alak csupán vágyálom maradjon számára. A siker kulcsa a kíméletes alakformálás: a könnyű izomgyakorlatok erősítik a testet, és feszesebbé teszik a szöveteket, a kondicionáló sport pedig lefaragja a kilókat. Ha belepillantasz a tükörbe, gyakran rád tör a szomorú bizonyosság: a tested nem olyan feszes és erős, mint ahogy azt szeretnéd, a szövetek ernyedtek, a domborulatok túl „domborúak”. Mindezen azonban úrrá lehetsz, mert egyénileg alkalmazható edzésprogramjaink közvetlenül a problémás területeket célozzák meg. Erősítik az izmokat, feszesebbé teszik a szöveteket, és formálják az egész alakot. Az izmokat dolgoztatni és ápolni kell. Csak így tudják megőrizni a test egészségét, és hozzájárulni ahhoz, hogy formás legyen az alakod. A tested, különösen akkor, ha már túl vagy a harmincon, folyamatosan lebontja az izomtömeget, és helyette zsírt raktároz el - évente mintegy 3 kilónyit. De megállíthatod, vagy legalábbis lelassíthatod ezt a …
Tovább a műhöz
A gépírás tanulásának kezdeti szakaszában az úgynevezett hangos, betűző írásmód segíti a helyes fogások elsajátítását. A gyakorlatok közben több érzékszervünk is a feladat végrehajtására irányul. A szemünkkel követett gyakorlat valamint a betűk ismételt kimondása a helyes ujjrend megismerését célozza. Gépelés közben a vizuális hatás és az ujjrend között szoros kapcsolat alakul ki, amelyet elmélyít a helyes leütések pozitív tapasztalata. A helyes test-, kéz és ujjtartás a gépírás előfeltétele, tehát érdemes néhány egyszerű szabályt szem előtt tartani. Lábait egymás mellé helyezze, talpai teljes felületükkel a padlót érintsék! Felsőtestét, fejét tartsa egyenesen, tekintete enyhén lefelé a másolandó szövegre irányuljon! Lábaival keresse meg azt a pozíciót, ahol teljes talpfelülettel kényelmesen kitámasztja felsőtestét! Vállait tartsa lazán, felkarját ne szorítsa oldalához, kerülje a túl szélesre helyezett könyök feszített pozícióját! Az alkar, a kézközép és az első ujjpercek képezzenek egy egyenest! Az ujjbegyek könnyedén érintsék az alapsor betűit (a-s-d-f-szóköz-j-k-l-é)! Mindig fordítsunk kellő figyelmet a munkavégzés ergonómiai szempontjaira! (...) A leütéstechnika akkor helyes, ha sikerül megtalálni az összhangot az ujjak iránya, ereje és az alapsorba való gyors visszatérése között. Ebben az összetett mozgásban nagy szerepe van a hajlító …
Tovább a műhöz
Az itt található gyakorlóanyag célja, hogy elősegítse a kutatásmódszertan alapjainak elsajátítását az új típusú (bolognai) pszichológus képzés keretében. A gyakorlóanyag Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat c. könyvének kiegészítésére készült. Ez a könyv bevezetést nyújt a pszichológia kutatásmódszertanának alapjaiba. A honlapunkon található gyakorlatok célja az elméleti anyag feldolgozásának gyakorlatiassá tétele. A gyakorlóanyag legtöbb fejezete egyértelműen kapcsolódik a könyv meghatározott részeihez, vannak azonban olyan fejezetek is, amelyek új tartalmat jelentenek a könyvhöz képest. A kapcsolódási pontokat, vagy azok hiányát minden fejezetben jelezzük. A gyakorlóanyag felépítése a kutatómunka praktikus lépéseit követve mutatja be a módszertani ismereteket, a téma kiválasztásától kezdve, a szakirodalmi keresésen át, a módszerek megválasztásán, az adatok gyűjtésén, illetve elemzésén keresztül az értelmezésig, és az eredmények közléséig bezárólag. Abból indulunk ki, hogy kezdő pszichológia szakos hallgatóként meg kell ismerkedned azzal, hogy hogyan láss hozzá egy kutatás lefolytatásához. Tanulmányaid alatt bizonyosan többször kerülsz szembe ilyen feladattal. Még gyakrabban kell empirikus kutatásokról szóló szakirodalmi cikkeket olvasnod, feldolgoznod. Ezeknek a feladatoknak a megoldásához értened kell a …
Tovább a műhöz
A szerző értékes gondolatainak többsége beivódott már a szakmai köztudatba, de nem eléggé. Ezért hézagpótló Sári néninek és értő munkatársának, Sákovicsné Dömölky Lídiának műve. Ha ismert dolgokat az eddigiektől eltérő más összefüggésbe hozunk, újat alkothatunk, néha eredetit. A szerzőknek a könyv hasznosítását érintő célkitűzése is figyelemre méltó, mert közvetlenül szólítja meg a nevelőket. Beczik Sárának több művét ismerem, volt szerencsém megismerni. Az előttem fekvő új, friss oldaláról mutatja be a szakíró párost, nevezetesen a vizuális élménynek és a verbális anyagnak szakszerű összekapcsolása. Igaz ez akkor is, ha Comenius több évszázados Orbis pictusa a pedagógia rendelkezésére áll. Jó hagyományokon haladni dicséretes dolog. (...) Az iskolai testnevelés és sport fejlesztési programja a testnevelés tartalmi (tantervi) korszerűsítése, megújítása, során a közoktatásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását; a testi, lelki harmónia kialakítását; az alapvető fizikai képességek és mozgáskészségek — követelményszinteket is tartalmazó — fejlesztését; a versenyszellem kibontakozását; a testedzés, a sportolás, a versengés megkedvelte-tését helyezi előtérbe. E célkitűzéseket csak úgy valósíthatjuk meg, ha mindehhez maximálisan teret engedünk a pedagógusoknak alkotókészségük teljes …
Tovább a műhöz
Közel 30 év múlt el azóta, hogy Babos Sándornak, nagynevű tanár-elődömnek „Az órák szerkezettana” című művét sajtó alá rendeztem. A könyv, címe szerint, szerkezettan volt, ezért, bár a fogaskerekek, kerékrendszerek, szabályozók méretezése, továbbá a gátszerkezetek megszerkesztése szempontjából is úttörő munkának bizonyult, nem tartalmazta az ún. szakmai ismereteket. Az órások sokallották a könyvben a matematikát, pedig csak a másodfokú egyenletek alkalmazásáig mentünk el. Azonban már a szorosan vett órásmesterség is csak nehezen sajátítható el, igen sok türelmet, tanulást, fáradságot és időt igényel. Elmélyedni benne, behatóim a mesterség művészetébe - amire minden órásnak törekednie kell - matematikai tudás nélkül nem lehet. Évtizedeken át tartott előadásaim folyamán, tanítványaim különböző előképzettségére való tekintettel, igyekeztem a szakmai ismereteket a szerkezettantól különválasztani. Az iskolában a két tárgyat párhuzamosan tanítjuk, ugyanígy a másik két tárgyat, az anyaggyártás -szerszám ismeretet és a szakrajzot is. Az órásmesterség alapos elsajátításához feltétlenül szükséges mind e négy - egymással szorosan összefüggő - tantárgy ismerete. Az anyaggyártás és szerszám ismeret, sajnos, nem fér el e munka keretében, sőt a többi három tárgy tartalmának is határt szab a meghatározott terjedelem, remélhető azonban, hogy rövidesen …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 9