Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 14

Találatok


Talán ismerősként veszi kezébe ezt a könyvet az olvasó, hiszen korábban már megjelent tankönyvsorozatunk első tagja, az Általános pszichológia 1. Abban a megismerés alapvető folyamatairól olvashatunk, az észlelés és a figyelem mechanizmusairól. A most megjelent könyv az előző folytatása annyiban, hogy ez a feldolgozás magasabb szintjeivel foglalkozik. Ez azonban természetesen nem szó szerint értendő. Aki ismeri az előző kötet tartalmát, annak a számára bizonyára világossá vált, milyen lehetetlen vállalkozás a kognitív mechanizmusok megragadása, mégpedig lehetőleg a maguk teljességében. Nem feljebb lépünk tehát, csupán kitágítjuk a vizsgálódás körét. Itt is szó lesz észlelésről és figyelemről, hiszen most is az ember és a külvilág kapcsolatának természetét kutatjuk. Ám most inkább a világ belső leképeződésének, a mentális reprezentációnak a jellegzetességeivel foglalkozunk. Kötetünk három nagy tematikus részre osztható: tanulás, emlékezés és tudásreprezentáció. Az első két kifejezést a mindennapokban is gyakran használjuk, sokszor mást értve alatta, mint a tudományos megközelítés. A harmadik sem teljesen ismeretlen, hiszen a gondolkodás hátterét biztosító általános tudás - a fogalmak - tárolásának és előhívásának problémájával foglalkozik. Bár a fogalmak tisztázása az elsődleges cél, bízunk abban, hogy az olvasó számára az is világos lesz, …
Tovább a műhöz
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók legtöbbje már elsőéves korában olyan feladat elé kerül, amelyre a középiskola csak részben készítette fel: dolgozatot kell írnia. Kezdetben szemináriumi dolgozatokat, majd évfolyamdolgozatot, esetleg tudományos diákköri dolgozatot, végül szakdolgozatot. Könyvünkkel ehhez a feladathoz kívánunk segítséget nyújtani. Példáink zömmel a humán tudomány-területeken készülő dolgozatokból valók, de tapasztalataink szerint az általuk megszerezhető általános ismeretek egyéb területeken is jól alkalmazhatók. A témavezető tanár személyét nem tudjuk és nem is akarjuk pótolni. A vezetőtanár segíthet a téma kiválasztásában, az anyaggyűjtésben, a dolgozat vázlatának elkészítésében és a munka közben felmerülő szakmai kérdések megbeszélésében és megoldásában; ő közvetíti a tanszék vagy az intézmény tartalmi és formai elvárásait. Könyvünk segítségével a dolgozatot író hallgatók megfogalmazhatnak bizonyos kérdéseket a témavezető tanár számára, vagy akár önállóan dönthetnek egyes esetekben, és elkerülhetik a dolgozatírás közben felmerülő tipikus hibákat. Arra törekszünk, hogy ne merev szabályokat állítsunk, hanem tanácsokat adjunk, és lehetőleg megmutassuk egy-egy választás következményeit.A dolgozatok többsége ma már a számítógépes szövegszerkesztő programok segítségével készül, a régi hagyományos írógépek …
Tovább a műhöz
Az elmúlt tíz év hatalmas változást hozott a magyar társadalom, és ezen belül könyvtáros szakma életébe. A rendszerváltást követő, felgyorsult tempó hatással volt az egész könyvtári rendszerre, és szükségessé tette az oktatásban felhasznált ismeretek frissítését is. Több mint tíz év telt el a középfokú könyvtárosképzés tankönyvének megjelenése óta. Az 1990-ben kiadott "A könyvtár kezelése" című kötet szerzői akkor még nem ismerhették a hét évvel később keletkezett új törvényt, nem beszélhettek az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, és az elektronikus dokumentumok sem szerepeltek a kötet „Dokumentumismeret" című fejezetében. A számítástechnika korszakát említi ugyan, de mindösszesen a kölcsönzés-nyilvántartásnál tér ki könyvtári alkalmazására, holott abban az időben néhány számítógépes adattár már a távhálózaton is elérhető volt, és a szerencsésebbek használhatták az elektronikus levelezési szolgáltatást. Nem létezett mai formájában a Könyvtári Intézet sem, amely kiemelt szerepet tulajdonit a könyvtárosok képzésének, és egyik első tevékenysége új sorozat indítása _Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei" címmel. Célunk a „megőrizve haladás", vagyis könyvtárosképzésünk legjobb hagyományaira építve, korszerű ismeretekkel szeretnénk ellátni a hallgatókat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szerzőink …
Tovább a műhöz
Ez a képes szótár több mint kétezer svéd szót, kifejezést és rövid mondatot tartalmaz. Talán túlzásnak érzed ezt a nagy számot, de körülbelül ennyire lesz szükséged ahhoz, hogy megértesd magad a mindennapi életben. A színes, ötletes, nevetésre ingerlő képek segítenek majd a tanulásban, mert ezeket biztosan szívesen nézegeted, és a hozzájuk tartozó szavakat, kifejezéseket így szinte észrevétlenül megtanulod. A témák szerinti csoportosítás is megkönnyíti dolgodat.' Egyrészt jobban látod a jelentések közötti összefüggéseket, másrészt gyorsabban megtalálod a szavakat, ha szükséged van rájuk. A képes oldalakon és hátul a szójegyzékben a következőképpen jelöltük a főneveket: familj, -en, -er .Az -en a familj főnév határozott névelője. Érdekessége, hogy nem elé kerül, hanem a végéhez illeszkedik: familjen - a család. Az -er a többes számú határozatlan alakot jelöli. Ez is a főnév végén áll: familjer • családok. Ezt a két végződést mindig meg kell tanulni a főnévvel együtt! A hus,- et, = alakban a = azt jelenti, hogy a főnév többes szám határozatlan alakban nem kap végződést: hús - házak. Ha a főnév után nem végződést, hanem a főnevet végződéssel együtt találod, tudnod kell, hogy a végződés nem szabályos módon illeszkedik a főnév végéhez: hagel - haglet - jégeső - a jégeső. Ha a főnév után nem találod valamelyik végződését, az arra utal, …
Tovább a műhöz
MagyarOK
  • 2020
A MagyarOK tankönyvcsalád kompakt kötete a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjét fedi le. A témák bemutatásának és feldolgozásának módjában a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt. Meggyőződésünk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a másokkal való értelmes és eredményes kommunikációra. Célunk az, hogy olyan könyvet és kapcsolódó internetes anyagokat adjunk diákok és tanárok kezébe, amelyek ezt az elvet a gyakorlatban is megvalósítják. A MagyarOK tankönyvcsalád jellemzői: • logikus és áttekinthető felépítésű. . Ennek a - szerzők által kidolgozott - módszernek egyik fontos alapelve, hogy a nyelvi produktumok létrehozását mindig megelőzi egy olyan fázis, amelyben a diák példákat kap arra, hogyan oldanák meg a közléshelyzetet . Ez az eljárás nagyban segíti a elsajátítását. • erőteljes progresszióval olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót a mindennapokban való eligazodásra és információcserére. • A szókincset a fejezetek változatos nyelvi input segítségével dolgozzák fel. • A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba. …
Tovább a műhöz
The United Kingdom (UK) is made up of four countries: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The four capitals of the United Kingdom’s constituent countries are London (England), Edinburgh (Scotland), Cardiff (Wales), and Belfast (Northern Ireland). London is also the capital of the UK. London is the capital city of England and the UK. It is in the south east of England, and is on the river Thames. It has a population of approximately 8 million people. London has many famous monuments such as the Tower of London, Big Ben, Buckingham Palace, and the London Eye. It also has well-known museums and galleries such as the British Museum, the National Gallery, and Tate Modern. The West End, with locations like Oxford Street, Leicester Square, Covent Garden, and Piccadilly Circus is London's entertainment and shopping district. London's tallest building is One Canada Square in Canary Wharf. It has 52 floors! For a big city, London has many green spaces, for example Hyde, St James’, and Greenwich parks. The Houses of Parliament, in Westminster, is the home of the Government of the UK. Edinburgh is the capital of Scotland and its second largest city after Glasgow. Edinburgh is in south-east Scotland, on the south shore of the Firth of Forth, on the North Sea. It is the seat of the Scottish Parliament. Edinburgh has a total population of around 450,000. In August, during the Edinburgh festival, its population doubles! Its main attractions include Edinburgh Castle which is …
Tovább a műhöz
A legtöbb ember nem tudja ösztönösen, hogyan kell hatékonyan tanulni. Azok a diákok, akik nem teljesítenek jól, valószínűleg csak nem sajátították el a számukra megfelelő tanulási készségeket. Mindenkinek magának kell kitapasztalnia, milyen tanulási módszer válik be. Vannak olyan diákok, akiknek először át kell alakítaniuk a tanár által leadott anyagot, hogy jobban passzoljon az ő tanulási stílusukhoz. Jó, ha van hosszú távú célunk - például egy adott jegy a vizsgán -, de fontos, hogy ezt a célt több kisebb, rövidebb távú célra bontsuk le. Ezeket a részcélokat pontosan határozzuk meg, és legyenek mindig reálisak, kivitelezhetők. Készítsünk listát az erősségeinkről és gyengeségeinkről, gondoljuk át, hogyan tudnánk ezeken fejleszteni, javítani. A tanárok a tananyagot előszeretettel adják le szöveges formában, viszont sok diák könnyebben megérti és megjegyzi az anyagot, ha azt vizuálisan is megjelenítik előttük. Ezt a feladatot több lépésre lehet bontani: ötletelés, az információ felkutatása, jegyzetelés, tervezés, írás és ellenőrzés. A stresszkezelés mindennapjaink része. Sok diák tapasztalja, hogy a közelgő határidők megemelik az adrenalinszintjüket, ami kemény munkára sarkallja őket. A Digitális alkalmazások a tanuláshoz Ezekkel az alkalmazásokkal a diákok a napközbeni üres- járataikban is tanulhatnak, például szavakat vagy nyelvtant. Tanítási módszerek …
Tovább a műhöz
Recent years have seen an increased awareness of the presence of learners with ctyslexia in our schools, and ongoing research is helping teachers understand the nature, causes, and challenges of dyslexia, as well as the potential and learning preferences of students with this learning difference. English as a Foreign Language (EFL) is a key subject in the school curriculum all over the world, and in most cases learners with dyslexia are not exempt from studying it. Unfortunately, English can be very challenging for these learners, not only because of their learning difference, but also because of a number of additional barriers that may be present in the classroom due to inappropriate teaching methods. While clinical and pedagogical research show that learners with dyslexia require specific attention in the foreign language classroom, school regulations vary, only in some countries are these learners eligible for individualized special needs teaching, while probably the most common scenario involves them being included in mainstream classes without special needs support. What can EFL teachers reasonably do in their classrooms to support learners with dyslexia? What do they need to know? WTiat principles, strategies, and techniques should they use? And when it comes to assessing these learners, what should they do? This book provides answers to these questions based on current trends in foreign language research which, over the past 30 years, have increasingly addressed the …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 14