Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 31

Találatok


Tankönyvünk harmadik kötete szándékunk szerint szerves folytatása az első két kötetnek, mind tartalmában, mind szemléletmódjában, mind pedig stiláris és formai megoldásaiban. Látni fogja az olvasó, hogy megtartottuk a korábban alkalmazott szerkezeti tagolást, a tanulást itt is összefoglalásokkal, ellenőrző kérdésekkel és a kulcskifejezések kiemelésével igyekeztünk segíteni. A témák tárgyalásakor az esszenciális ismereteket bemutató főszövegtől elkülönülve, szövegdobozokban szerepeltetjük mindazokat a fontos kiegészítő információkat, amelyek reményeink szerint érthetőbbé és érdekesebbé teszik a tanulást. Őszintén reméljük, ezek a megoldások betöltik azt a szerepet, amelyet szántunk nekik. A hasonlóságok mellett törekedtünk arra, hogy ennek a kötetnek sajátos arculata legyen. Ezt a kötetet uralják talán a leginkább azok a témák, amelyeket a pszichológiában sajátosan emberinek szoktak tartani. A nyelv, a kommunikáció, a tudatosság, a gondolkodás, az összetett érzelmek olyan jelenségek, amelyek kapcsán általában úgy véljük: noha ezek valamilyen elemibb formában a nem humán fajoknál is jelen vannak, valódi kiteljesedésükről és egyedülállóan összetett megnyilvánulásaikról az ember esetében beszélhetünk. Más szavakkal: olyan képességekről, készségekről, folyamatokról esik szó, amelyek szorosan emberi lényegünkhöz tartoznak. A pszichológia mindig az emberi …
Tovább a műhöz
Hogyan keletkezett ez a könyv, és mire lehet használni? Létrejöttének története összefügg a fordítás mint tantárgy sorsának magyarországi alakulásával. A fordítás mint a tudatosítás, a gyakorlás és az ellenőrzés eszköze mindig jelen volt az idegen nyelvek oktatásában, önálló tantárgyként azonban eddig csak a fordítóképzésben szerepelt. Fordítóképzés Magyarországon az elmúlt húsz évben kétféle formában folyt: posztgraduális formában az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmács-képző Csoportjában, valamint graduális formában, az ún. „ágazati szakfordítóképzés” formájában a műszaki, természettudományi és gazdasági felsőoktatási intézmények nyelvi tanszékein. A nyelvtanárképzés műhelyeiben, a bölcsészettudományi karokon és a tanárképző főiskolákon a fordítás oktatása eddig jobbára csak fakultatív műfordítói szemináriumokra szorítkozott. Az utóbbi években éppen ezen a területen észlelhető változás. A bölcsészettudományi karok és a tanárképző főiskolák az idegen nyelv szakos hallgatók számára valamivel célratörőbb fordításoktatást próbálnak nyújtani. Az újonnan alakult alkalmazott nyelvészeti tanszékek igyekeznek a nyelvtanárképzés szerves részévé tenni a fordítás-elmélet és a fordítástechnika oktatását. Ezen a téren a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke …
Tovább a műhöz
Könyvünknek az a célja, hogy egy eddig kevéssé ismert tudományterületet tárjon a nagyközönség elé, a pragmatikát, ami nem más, mint a kommunikáció és a megismerés során megnyilvánuló nyelvhasználat tanulmányozása. Ez tehát egy népszerűsítő mű. Mint tudjuk, a népszerűsítés a szakember számára kockázatos vállalkozás, hiszen egyfelől úgy érzi, hogy nagyobb pontosságra kellene törekednie, ettől azonban a szövege a célzott közönség számára érthetetlenné válna, másfelől viszont szüntelen szemrehányásokat kap kollégáitól túlzott leegyszerűsítései miatt. Elébe megyünk a kritikáknak, és előre beismerjük, hogy könyvünk egyoldalú, kizárólag a mi pragmatikáról alkotott képünket tükrözi (de milyen más képet javasoltunk volna, ha már egyszer mi írtuk?), továbbá részleges és részrehajló is. Előre beismerjük hát, hogy kollégáinknak igazuk van: soha nem is kellett volna megírnunk ezt a könyvet, ki kellett volna térnünk bizonyos dolgokra, amelyekről még csak említést sem teszünk (mivel számunkra teljesen érdektelennek tűnnek), meg kellett volna... Egyetlen érvet tudunk felhozni a védelmünkre: reméljük, hogy ez az írás szórakoztatni és oktatni fog, főként pedig megérteti a téma jelentőségét, és még általánosabban azt is, hogy miként válhat a tudományos kutatás öröm és szenvedély forrásává, és hogyan lehet ugyanannyi kalandban részünk egy karosszékben …
Tovább a műhöz
Allt färre av våra utländska studenter har under senare år kunnat använda någon grammatik för engelsktalande, tysktalande, etc., eftersom de oftast har haft andra modersmål samt otillräckliga kunskaper i engelska, tyska, etc. Vi — svensklärarna vid IES, Stockholms universitet — har i stället gjort scheman över vissa grammatiska mönster och satt in dessa i våra öv-ningspärmar (Enspråkiga övningar del 1 och del 2). Då vi fann att studenterna uppskattade dessa översikter, har vi nu försökt att sammanställa en enkel svensk grammatik som bygger på scheman med kommentarer, vilka beskriver och förklarar de grammatiska reglerna. Grammatiken är i första hand avsedd för utlänningar, men den kan också användas av svenskar, som önskar en kortfattad översikt över grammatiska mönster i svenskan. Grammatiken är inte indelad i formlära och syntax utan är uppställd pä samma sätt som våra övningsböcker, d. v. s. indelad i Substantiv, Adjektiv. Ordföljd Meningsbyggnad, etc. Inom avdelningen Substantiv tar vi upp ren formlära (t. ex. substantivets pluralformer) och syntax (t. ex. användningen av bestämd och obestämd form). Avdelningen Diverse innehåller regler som inte går att hänföra till någon speciell ordklass eller syntaktisk företeelse, t. ex. användningen av sedan och efter, stavningen av m- och n-ljuden. Hit har också förts en regel om transitiva och intransitiva verb, vilken egentligen borde ha placerats under avdelningen …
Tovább a műhöz
A diszlexiásoknak nem felmentésre, hanem számukra megfelelő tanításra/tanulásra van szükségük. Az életben nincsenek felmentések. Az el nem sajátított tudás hiányt jelent, és a hiány újabb hiányokat szül. A diszlexiások nyelvtanulás alóli felmentése pótmegoldás, és leginkább az iskolát menti fel a feladat alól, hogy a szokásostól eltérően tanulni képes diákokat is sikeressé tegye. A diszlexiás egyéneknek is szükséges a nyelvtudás. Egyre több információ érhető el a diszlexiáról, arról a nehezen elfogadható helyzetről, hogy akár kiemelkedő értelmi képességek mellett is igen komoly készségbeli elmaradások jelentkezhetnek. Eljött az idő, hogy a diszlexiások tanításának hatékony módszereiről is rendelkezésre álljanak az információk, és ne a felmentés jelentse a megoldást. A diszlexiások is képesek tökéletesen elsajátítani idegen nyelveket, de nem azokkal a módszerekkel, amelyek széles körben elterjedtek a tanításban. Ez a hiánypótló gyakorlati munka érthetően, egyszerűen megfogalmazott kincsestár. Mind szellemében, mind módszereiben megfelel a kor kihívásainak. A diszlexiások erősségeire építően, rugalmasan, sokféle szempont figyelembevételével szól a diszlexiások tanulásáról. Elsősorban és gyakorlati példáival az angol nyelv tanulására fókuszál, de kis átalakítással bármely tananyag tanítására is ötleteket, módszereket, megoldásokat lehet találni …
Tovább a műhöz
Most non English speaking doctors find communication with colleagues at international conferences or when working abroad a fairly easy task as the medical language used is easily understandable. However when faced with English speaking patients in the consulting room different vocabulary and language is required. This book has been prepared with this problem of direct communication in mind. It is aimed at those wishing to work in English speaking countries, e. g. doctors who have to communicate in English, medical students, assistants and nurses. The author has had many years of experience teaching medical English to doctors and undergraduates. She understands the vital need for medical professionals to communicate accurately with patients at their own level. She has worked to fulfil this need by collecting authentic materials in consulting rooms in the United Kingdom and in the United States. This is a revised version of "What's the Diagnosis?" by M. Gydrffy and G. Rdbdk Nagy, a book already in use for medical students at the University Medical School of Pdcs., Hungary. The book is accompanied by a tape, and there is a complete tapcscript at the end of the book together with an answer key. The book is divided into 13 units based on the main medical specialities. Each unit has dialogues concerning patients’ complaints, history taking, examination, treatment and advice. Exercises consist of a Pre-Listening activity designed to model existing knowledge and vocabulary, a …
Tovább a műhöz
Elolvastad a könyv címét? Igen? Igen, te is megtanulhatsz svédül! Sokan erre persze azt kérdezik, de miért pont svédül? Hát mert érdekes, nagyon szép dallamos nyelv, mert ezt a nyelvet beszélték többek között Valdemar és Nina Langlet is, mert a svéd emberek kedvesek és természetszeretők és ott mindenütt van még igazi természet. Amint belelapozol, észreveheted, hogy ez a könyv sokban eltér a többi iskolai könyvedtől. Remélem később egyre inkább ez lesz a véleményed. Ne rettenj vissza attól, hogy kezdettől fogva minden svédül (is) található benne. Szeretnénk, ha minél előbb találkoznál az élő nyelvvel. Sok vers, mondóka, dal van benne. Olvashatsz olyan verseket is, melyeket hét-nyolc éves gyerekek írtak, a rajzok egy részét is alsósok készítették. Nosza fel hát, vágj neki, a gyakorlatok ösztönzésére írj verset, történeteket, levelet, no meg újabb és újabb gyakorlatokat, feladatokat - persze mindezt svédül! Meglátod kis tanári segítséggel hamarosan menni fog! (...) Vajon kik azok a gyerekek, akik Magyarországon svédül tanulnak? Ezen oktatási anyag összeállításakor elsősorban a budapesti Valdemar Langlet svéd szakosított tantervű Általános Iskola tanulóira gondoltunk, akik az iskola névadójának, a Svéd Vöröskereszt fődelegátusa emlékének megőrzésére svéd nyelven tanulnak. (Az iskola címe: 1047 Budapest, Langlet V. utca 3-5). Az iskola tanulóinak egyébként semminemű …
Tovább a műhöz
Sajátos kihívást jelent egy olyan tankönyv megírása, mely az emberi fejlődés témáját mutatja be. Egyfelől mindenki, aki egy ilyen könyvet kézbe vesz, már közvetlen tapasztalatokat szerzett saját felnőtté válása során. Ezenkívül minden olvasó számtalan esetben tanúja volt a nála idősebbek, vele egykorúak és fiatalabbak fejlődésének, alkalma nyílt gondolkodni a folyamatról. így az olvasók bizonyos értelemben mindenképp szakértői az emberi fejlődés témájának. Másrészt viszont a hozzáértésük szubjektív, intuitív, és ennek megfelelően viszonylag szűk körű. A könyv írása során kihívást jelentett az a törekvésünk, hogy megmutassuk a diákoknak, hogyan járulhat hozzá a gyerekek fejlődésének megértésére szolgáló széles tudományos háttér saját életük és általában a fejlődés folyamatának megértéséhez. Mindenekelőtt szeretnénk elérni, hogy a fejlődés folyamatáról való tanulás izgalmas szellemi tevékenység legyen, és a kutatások és elméletek, melyekről beszámolunk, eligazítsák a leendő szülőket és gyakorló pszichológusokat a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása során. Úgy gondoljuk, hogy a fejlődés legkönnyebben az emberi kultúra sajátos közegében kölcsönhatásban működő biológiai, társas és pszichológiai folyamatok együtteseként ragadható meg. Az egyes tényezők szerepének önálló bemutatása mellett igyekeztünk rávilágítani, …
Tovább a műhöz
Az élet nap mint nap számtalan olyan egyszerű helyzetet teremt, amelyben az embernek magyarázkodnia, kérdeznie, válaszolnia, méltatlankodnia, dicsérnie — egyszóval kommunikálnia kell. Az egyszerű helyzet is rögtön bonyolultabbnak tűnik azonban, ha idegen nyelvi közeg vesz körül minket, idegen nyelven kell a dolgokra reagálni. Az iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha képesek leszünk váratlan helyzetekben is megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik valamit már foglalkoztak a nyelvvel, és most a megszerzett tudásukat a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni. Úgy véljük, széles körű igényt elégítünk ki. 1980-tól kezdődően, amióta alapfokú állami nyelvvizsgát is lehet tenni, és e vizsga részeként a jelöltnek ún. szituációs párbeszédet kell produkálnia, mind többen igénylik, hogy ilyen jellegű feladatgyűjteményt kaphassanak kézbe. A feladat újszerűsége érthetően felkeltette mind a vizsgára készülők, mind pedig a szakemberek érdeklődését. Rövidesen kiderült, hogy ezek a feladatok jó lehetőséget adnak a megtanult nyelvi anyag aktivizálására. Mintát jelentenek arra, hogy az életben gyakran előforduló helyzetek milyen nyelvi viselkedési formákat kívánnak meg. Ilyen módon a vizsgától függetlenül és azon túlmenően, segítséget jelentenek mindazoknak, akik …
Tovább a műhöz
E nyelvkönyv megírásának ötlete szerény, ötéves tanítási gyakorlatom során fogalmazódott meg bennem, amikor is számtalanszor találkoztam a horvát nyelvet tanulni szándékozók széles körében egy hasonló kiadvány iránti óriási igénnyel. Mivel a magyar könyvpiacon jelenleg nem található olyan kezdőknek íródott tankönyv, amely a mai autentikus horvát nyelvet oktatná, e kiadvány ezt a hiányt igyekszik pótolni. Ajánlom a könyvet a nemzetiségi gimnáziumok előkészítő (nulladik) osztályos tanulóinak, az egyéb középiskolákban a horvát nyelvet mint idegen nyelvet tanuló diákoknak, a nyelvtanfolyamok keretei között nyelvet tanuló felnőtteknek és nem utolsósorban azoknak, akik egyéni úton szeretnék elsajátítani a horvát nyelv alapjait. A nyelvkönyv 1500 lexikai egységet tartalmaz, melyeknek elsajátítása, a megfelelő nyelvtani ismeretek birtokában, elegendő az alapfokú nyelvtudás megszerzéséhez, illetve megfelel az alapfokú nyelvvizsgák követelményeinek. (Szintén a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadásában, nemrég megjelent a „Horvát nyelv középfokon I.” című kiadvány; szerzője: Judita Škrapić-Garger, raktári száma: NT 31 557.) A „Horvát nyelv alapfokon” című nyelvkönyv három részből áll: a leckéket és néhány szóban elvégezhető, szövegértést igénylő feladatot tartalmazó tankönyvből, a nyelvtani szabályokat magyarázó és azok begyakorlására szolgáló feladatokat …
Tovább a műhöz
Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótára című munkája 1957 óta jelenik meg az Akadémiai Kiadónál különböző változatokban. A 2002-es kiadást megelőző 1994-es mii újragondolt. teljesen új szótárnak tekinthető. 2001-ben elérkezettnek láttuk az időt a felújításra. A munkát teljes egészében az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztősége vállalta magára, de az új szótáron továbbra is Bakos Ferenc neve szerepel, hisz a mii megszerkesztéséért őt és szerkesztőtársait illeti a dicséret és köszönet. A mostani szótár három munkacsoport összehangolt munkájával jött létre, s ez az együttműködés jelzi az eljövendő szótárak készítésének új. egyre kevésbé egyénhez kötődő módját is. A három munkacsoport, amely oroszlánrészt vállalt az új szótár létrejöttében: a Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportja, az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztősége és a szerkesztésben részt vevő külső munkatársak, az Akadémiai Kiadó Informatikai és Adatbázis-karbantartó Munkacsoportja. Elsőként az Idegen szavak jegyzéke című, nyomtatásban meg nem jelent munkaanyagról kell szólnunk. 1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízta az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztőségét idegen szavak és magyar megfelelőik új gyűjtésével. A jegyzékben az idegen szavak magyar megfelelői javaslatként szerepeltek, korunknak megfelelő nyelvkorszerűsítő és magyarítási tervezetként. A …
Tovább a műhöz
Jó volna tudni, ön vajon miért szándékozik svédül tanulni? Utazni szeretne, barátai, rokonai élnek Svédországban, tartós kiküldetésre készül, szeretné eredetiben megismerni a skandináv kultúrát, érdeklik a nyelvek, vagy esetleg már tud is valamelyest svédül, és nyelvtani tudását kívánja kiegészíteni, vagy csupán kíváncsiságból vette kezébe ezt a könyvet? És természetesen még ezer más okból és célból is akarhat valaki svédül tanulni. Most már Ön is látja, milyen nehéz feladat hárul erre a könyvre, mely, a maga nemében egyke lévén, szeretne minél különbözőbb igényeknek megfelelni. A témákat és a szókincset elég bő körből kellett tehát összeválogatni, hogy mindenki érezhesse, neki is szól ez a könyv. Heti egy tanítási (de jóval több tanulási) alkalmat feltételezve, egy év tananyagát tartalmazza. Az olvasmányok szövegéből mintegy ezeregyszáz szót sajátíthat el, és tovább bővítheti szókincsét a téma szerinti szógyűjtemények, valamint a szemelvények segítségével. Ha a könyv gyakorlatait lelkiismeretesen elvégzi, könnyen elboldogulhat különböző beszédhelyzetekben, s ha a teljes nyelvtani anyagot legalább passzívan elsajátítja, - szótár segítségével - önállóan olvashat, továbbfejlesztheti svéd tudását. Néhány megjegyzés és tanács a könyv használatához: Az olvasmányokat olvassa el hangosan, ismételgesse mondatonként, egyes párbeszédeket …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 31