Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 19

Találatok


Allt färre av våra utländska studenter har under senare år kunnat använda någon grammatik för engelsktalande, tysktalande, etc., eftersom de oftast har haft andra modersmål samt otillräckliga kunskaper i engelska, tyska, etc. Vi — svensklärarna vid IES, Stockholms universitet — har i stället gjort scheman över vissa grammatiska mönster och satt in dessa i våra öv-ningspärmar (Enspråkiga övningar del 1 och del 2). Då vi fann att studenterna uppskattade dessa översikter, har vi nu försökt att sammanställa en enkel svensk grammatik som bygger på scheman med kommentarer, vilka beskriver och förklarar de grammatiska reglerna. Grammatiken är i första hand avsedd för utlänningar, men den kan också användas av svenskar, som önskar en kortfattad översikt över grammatiska mönster i svenskan. Grammatiken är inte indelad i formlära och syntax utan är uppställd pä samma sätt som våra övningsböcker, d. v. s. indelad i Substantiv, Adjektiv. Ordföljd Meningsbyggnad, etc. Inom avdelningen Substantiv tar vi upp ren formlära (t. ex. substantivets pluralformer) och syntax (t. ex. användningen av bestämd och obestämd form). Avdelningen Diverse innehåller regler som inte går att hänföra till någon speciell ordklass eller syntaktisk företeelse, t. ex. användningen av sedan och efter, stavningen av m- och n-ljuden. Hit har också förts en regel om transitiva och intransitiva verb, vilken egentligen borde ha placerats under avdelningen …
Tovább a műhöz
Jó volna tudni, ön vajon miért szándékozik svédül tanulni? Utazni szeretne, barátai, rokonai élnek Svédországban, tartós kiküldetésre készül, szeretné eredetiben megismerni a skandináv kultúrát, érdeklik a nyelvek, vagy esetleg már tud is valamelyest svédül, és nyelvtani tudását kívánja kiegészíteni, vagy csupán kíváncsiságból vette kezébe ezt a könyvet? És természetesen még ezer más okból és célból is akarhat valaki svédül tanulni. Most már Ön is látja, milyen nehéz feladat hárul erre a könyvre, mely, a maga nemében egyke lévén, szeretne minél különbözőbb igényeknek megfelelni. A témákat és a szókincset elég bő körből kellett tehát összeválogatni, hogy mindenki érezhesse, neki is szól ez a könyv. Heti egy tanítási (de jóval több tanulási) alkalmat feltételezve, egy év tananyagát tartalmazza. Az olvasmányok szövegéből mintegy ezeregyszáz szót sajátíthat el, és tovább bővítheti szókincsét a téma szerinti szógyűjtemények, valamint a szemelvények segítségével. Ha a könyv gyakorlatait lelkiismeretesen elvégzi, könnyen elboldogulhat különböző beszédhelyzetekben, s ha a teljes nyelvtani anyagot legalább passzívan elsajátítja, - szótár segítségével - önállóan olvashat, továbbfejlesztheti svéd tudását. Néhány megjegyzés és tanács a könyv használatához: Az olvasmányokat olvassa el hangosan, ismételgesse mondatonként, egyes párbeszédeket …
Tovább a műhöz
Nagy örömet jelent számomra, hogy végre - majd 35 év után - az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók kezébe kerülhet egy felfogásában is megújult latin tankönyv. E tankönyv előde - a maga korában úttörő jelentőségű, Dr.Takács János által írt Egységes orvosi latin nyelvkönyv -a tudományos nyelv (ezen belül az orvosi terminológia) alapszókincsének és fordulatainak megismertetését a klasszikus latin oktatásának módszereivel kísérelte meg. Bár mintegy 15 éve átdolgozott formájában tanítottuk ezt a tankönyvet, használata egyrészt a kezdetleges nyomdatechnika miatt, másrészt a felfogás egységének hiánya miatt számos nehézségbe ütközött. Dr.Takács János másik, gyógyszerészhallgatók számára írt jegyzete főleg a gyógyszerész-curriculum megváltozása miatt avult el. Mivel az orvosi (fogorvosi) és a gyógyszerészi latin szókincse és fordulatai egymástól nem állnak annyira messze az alapszinten, hogy érdemes legyen eltérő tankönyveket használni, ezúttal a szó szoros értelmében egységes tankönyv tartalmazza a mindhárom kar számára fontos tudnivalókat. Az már a tanár feladata, hogy karonként más-más részletet hangsúlyozzon és kérjen számon. A tanév folyamán elsajátítandó anyagot 16 leckébe sűrítettem (10+6), ez 2 féléven keresztül heti 2 tanórában kényelmesen elvégezhető. Törekedtem arra, hogy, bár szakmai nyelvről van szó, se az oktató, se a hallgató …
Tovább a műhöz
På SVENSKA! är ett läromedel för att uppnå baskunskaper i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill få tillräckliga färdigheter för att klara sig i ett vardagligt samtal på elementär nivå. Tillsammans med ljudbanden lämpar sig boken väl för självstudier. PÅ SVENSKA! består av lärobok, studiehäfte, övningsbok, ljudband. Läroboken innehåller korta dialoger och andra texter, bildsidor, ”frassidor”, övningar till texten samt hörförståelseövningar. I lärobokens 16 avsnitt får vi följa några svenskar i deras vardag. Det ges även glimtar från olika delar av Sverige, t.ex. Västkusten, Lappland, Stockholm.Studiehäftet, som finns översatt till olika språk, har fyra avsnitt: uttal som innehåller grunderna för svenskt uttal samt uttalsmarkerade texter, grammatik med förklaringar till de grammatiska moment som behandlas i läroboken, ordlista innehållande alfabetisk ordlista, idiomatiska uttryck och fraslista, facit till övningarna i läroboken. Bandmaterialet består av tre kassetter med inspelning av texterna samt dialoger och fraser i läroboken (lärobokens band), delar av uttalsavsnittet inklusive uttalsmarkerade texter (uttalsband), hörförståelsetexter till övningarna i läroboken (hörförståelseband). Genom korta dialoger och helfrasinlärning på ett aktuellt och användbart språk erbjuder PÅ SVENSKA! en praktisk genväg till kunskaper i svenska språket. Grammatiken vävs in på ett …
Tovább a műhöz
Tájékoztatni szeretnénk, hogy a PÅ SVENSKA! nyelvkönyvhöz tartozik gyakorlókönyv, kézikönyv továbbá hanganyag is. A kezdő nyelvkönyvben (På svenska 1) témák szerinti párbeszédek, képek, kifejezésgyűjtemény, a szövegekhez tartozó rövid gyakorlatok illetve hallás utáni szövegértési gyakorlatok találhatók. A kézikönyv, mely számos nyelven megjelent, négy fejezetből áll: Kiejtési útmutató: a svéd kiejtés alapvető szabályait, továbbá néhány kiejtési útmutatással ellátott szöveget tartalmaz. Nyelvtani összefoglaló: a tankönyvben előforduló nyelvtani jelenségeket magyarázza. Svéd-magyar szójegyzék: a tankönyvben előforduló szavakat és állandó szókapcsolatokat, továbbá egy külön, témák szerinti kifejezés-gyűjteményt tartalmaz. Megoldások: megadja a nyelvkönyvben szereplő feladatok helyes megoldását. A hanganyag négy kazettából/CD-lemezből áll: a tankönyv olvasmányai, párbeszédei és kifejezései (Lärobok, 2 kazetta/CD) - részletek a kiejtési útmutatóból, példák, továbbá a kiejtési útmutatóval ellátott szövegek (Uttal) - a tankönyvben megtalálható hallás utáni szövegértési gyakorlatok hanganyaga (Hörförståelse). Hogyan dolgozzunk a tankönyv leckéivel? 1. Először ismerkedjen meg a lecke szókincsével, tanulmányozza az olvasmányt, a szövegeket illetve a képeket (ha van). Ha önállóan tanul, keresse ki a szavak jelentését a szószedetben. 2. Hallgassa meg …
Tovább a műhöz
Nyelvtan és költészet első pillantásra távol esik egymástól, e kettő mégis elválaszthatatlan. Mérvéi Ferenc új nyelvkönyvének megjelenésekor egy Kosztolányi-idézet jutott eszembe: Az én koromban beszéltek a falban a drótok, a lelkek. Az én koromban vad, bábeli nyelvzavarok feleseltek. A vers megjelenése óta eltelt ugyan két nemzedék, de azóta sem kisebb annak a szüksége, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, beszélni tudjanak egymással. Az emberi beszéd szolgálata egy nagy, európai humanista hagyomány része, az elszigetelődés, a a magáramaradás ellenszere. Ki tudná ezt jobban, mint a menekült? Amikor én 1956-ban Svédországba kerültem, így neveztek bennünket, egyenesen, kendőzetlenül. Ma bevándorlónak tisztelik az új jövevényt, mintha ez változtatna nehézségein. Ami lényegesen változtathat, az a Mervel Ferenc-féle tevékenység, mely a ködösítő bürokrata zsargon és a materiális anyagi segítség mellett és fölött azzal tesz szolgálatot, hogy a jövevényt bejuttatja egy addig zárt emberi és kulturális közösségbe: otthont ad neki. Mervel Ferenc nyelvtana emberi szolgálattétel, mely ugyanakkor magán viseli a kompetens szakember munkájának minden ismertetőjelét. Bibliográfiája a garancia rá, hogy a modem nyelvtudomány leglényegesebb alapműveinek eredményeire támaszkodott, de ezek néha túlságosan elvont tételeit a mindennapi életből vett konkrét példákkal eleveníti …
Tovább a műhöz
Ezzel a könyvünkkel elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági szaknyelvi szóbeli vizsgájának közép-, illetve felsőfokú, hallás utáni szövegértés feladatának sikeres megoldásához szeretnénk hatékony segítséget nyújtani, de szívesen ajánljuk azoknak is, akik francia nyelvű üzleti, illetve gazdasági híreket szeretnének mind tökéletesebben megérteni, illetve értelmezni. A könyvben tíz középfokú és öt felsőfokú teszt szerepel, amely a vizsgaközpont akkreditált, Közös Európai Referenciakeret szintjéhez illesztett tesztjeinek a struktúráját követi. Egy-egy hallás utáni szövegértési teszt - terjedelemtől függően - két szövegre, híranyagra épül, amelyek szorosan kapcsolódnak a vizsga témaköreihez (a témakörök megtekinthetők a www.szaknyelvvizsga.hu oldalon). Az itt használt anyagokat autentikus híradásokból szerkesztettük össze. A továbbiakban javaslatok, tanácsok következnek a sikeres gyakorláshoz. Az első fejezet négy tesztet tartalmaz, amelyeket részletes kérdések előznek meg. (Az ehhez való útmutatót az első fejezet tartalmazza.) Ez a fejezet különösen részletes gyakorlásra nyújt módot. Az itt található három középfokú és egy felsőfokú tesztet egészen részletesen, minden szempontból megvizsgáljuk. Az ebben a fejezetben való elmélyülés valóságos lovagi páncéllal vértezi föl a vizsgára készülőt. Ha ezeken a feladatokon alaposan átrágja magát …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 19