Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A magyar tanítóság legjobbjai nemcsak a régmúltban, hanem századunkban is a kor haladó szellemi áramlatainak zászlóvivői voltak, elöljártak a széles népkultúra megteremtéséért vívott küzdelemben. Mai tanítóságunk nemes hagyományként kapta örökségül nemcsak a múlt századok, hanem a századeleji tanítóság és a Tanácsköztársaság lelkes tanítógárdájának eszmeiségét, bátor kiállását és hősi harcát a szocialista iskoláért. Nem Apáczai Csere János volt az utolsó, aki a nép tudatlanságának okát a „rosszul kormányzott közügyekben" látta, aki le akarta csapolni a „nyomorultságnak, a szégyenletes tudatlanságnak roppant tengerét", hogy az ország ne maradjon „fortélyos verekedő urak" prédája. Egyenes út vezet tőle - a negyvennyolcas tradíciókon keresztül - a radikális és szocialista pedagógusok nagy harcához a „közügyek" megjavításáért és e réven a nyolc osztályos kötelező állami népoktatásért. A századeleji uralkodó osztályok hazafias frázisokkal kendőzték a nemzetrontást. A dagályos frázisok csak rosszul vagy egyáltalán nem leplezték az ország kulturális elmaradottságát. A „hazafiatlanság" bélyegét sütötték a homlokára a kulturátlanság, az elmaradottság ellen fellépő haladó tanítóságnak, amely az „Új Korszak" köré és a Magyarországi Tanítók Szabad Egyesületében, mint „pártok feletti" szervezetben tömörült, s egységes, átfogó …
Tovább a műhöz
Ez a könyv az első magyar proletárdiktatúra hősei és mártírjai emlékére, s a most még iskolába járó fiatal szakmunkásgeneráció lelkesítésére és okulására készült. Ha fiataljaink, elsősorban ipari tanulóink jobban megismerik a Tanácsköztársaság vívmányait, hősi küzdelmeit, gondoskodását az addig emberszámba sem vett inasokról, tanoncokról —. jobban meg tudják majd becsülni mindazt, amit ma a Magyar Népköztársaság számukra nyújt. S ami még ennél is fontosabb, a Tanácsköztársaság kommunistáinak, köztük a fiataloknak is, áldozatkészsége, elszántsága, tudásvágya, munkalendülete és izzó hazaszeretettel párosult proletárnemzetközisége olyan világító példa számukra, amelyről soha többé nem szabad megfeledkezniük. A mai felnőtt generációnak is csak épülésére szolgálhat a proletárelődökre emlékezés. Különösen sok, ma is megszívlelendő tanúiságot és útmutatást meríthetünk a Tanácsköztársaság nagyvonalú művelődéspolitikájának s azon belül szakmunkásnevelésének mélyebb megismeréséből. A szakmunkásnevelés 1919-es dokumentumait lapozgatva, csodálat fog el bennünket. Mennyi szép terv, lelkes, de reális, józan elgondolás született a kultúra e területén is, a mérhetetlen gazdasági nehézséggel, sok ádáz belső és külső ellenséggel küzdő proletárforradalmárok szívében! Mert e dokumentumok majd minden sorát szívvel írták. Az elsárgult …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2