Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 4

Találatok


Jelen kötet a „könyves” képzésekben részt vevő hallgatóknak, illetve e szerteágazó területen tevékenykedőknek - könyvkereskedőknek, antikváriusoknak, könyves lapokat, kiadványokat megjelentetőknek valamint a kultúra írásos formájú relikviái, vagy akár a mai szép- vagy szakirodalom iránt érdeklődőknek kíván segítséget nyújtani a különböző kiadványok könyvészeti adatainak felismerésében, rendszerezettebb megismerésében és a jegyzékkészitésben. A terjedelmi korlátok és a szigorúan gyakorlatias szempontú megközelítés miatt tehát nem a könyvtári katalogizálás kiterjedt problematikáját szándékozik teljes mélységében bemutatni, hanem az alkalmazott módszereket vázolja abban a reményben, hogy a könyvek világában hivatásszerűen munkálkodók (vagy „úri passzióból" kalandozók) egymást jobban megértsék, közös nyelvet beszéljenek. Míg az antikváriumi gyakorlatban szélesebb körben alkalmazzák a címleírási szabványt, a nóvumokról tudósító kurrens kereskedelmi jegyzékek leírásai inkább az éppen hatályos könyvtári előírásokon alapulnak. A könyvkereskedelem ezen kettősségéből következően tűnik célszerűnek a korábbi normatíva ismertetése, illetve az, hogy az ISBD szabványcsalád régi könyvekre vonatkozó tagjának tárgyalását tudatosan mellőzöm. A katalogizálás iránt mélyebben érdeklődők vagy e területtel könyvtárosként foglalkozók számára …
Tovább a műhöz
A hímzés a díszítőművészet egyik fajtája, mely során egy szövetdarabra mintákat varrunk, hogy szebbé tegyük azt. A századok során a hímzés hívei mindenféle anyaggal kísérleteztek, ami csak a kezük ügyébe került. Gyakorolták és egyre finomították eljárásaikat, és nemcsak a közvetlen környezetükből merítettek ihletet, hanem a művészet alkotásaiból, sőt távoli korok és kultúrák ornamentikájából is. A hímzést számtalan célra használták: hogy fontos eseményeknek állítsanak vele emléket, hogy politikai vagy szellemi igazságokat fejezzenek ki, hogy jelezzék a rangot, hogy történeteket meséljenek, vagy hogy a természet szépségét dicsőítsék. Bár a hímzés divatja változó, az alapminták nagyjából állandóak maradtak. Az egyszerű keresztszemes polcszegélytől a míves gonddal kidolgozott aranymunkáig az öltésfajták széles repertoárja halmozódott fel az idők folyamán. Könyvünkben kétszáznál is több mintát mutatunk be, a közönséges, praktikus célra szánt kanavászhímzéstől és steppeléstől a kifinomult csipkeszerű hatást keltő vagdalásos és árnyéktechnikákig. A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy használója szabadon értelmezhesse és használhassa az itt közölt mintákat. Akár már létező mintát készítünk el, akár újat találunk ki, pusztán az esztétikai élvezet kedvéért vagy mindennapi használatra - ezt a könyvet haszonnal forgathatjuk. Miután …
Tovább a műhöz
Az emberi helyváltoztatás államhatárokon átnyúló megvalósulási formái napjaink egyik kiemelt kérdésköre, politikai vitatémája szerte Európában, illetve hazánkban. A nemzetközi migráció kontinensünkön talán még soha nem volt ennyire fókuszban, mint manapság. E jelenség valós vagy lehetséges következményei egyaránt foglalkoztatják az állami, társadalmi és gazdasági szektor szereplőit. Különösen így van ez Magyarországon. A nemzetközi vándorlás és annak szükségszerűségének megítélése, valamint a kapcsolódó jogi szabályozás iránya a 21. század második évtizedének végére jól körülhatárolható módon mozdult el. Az ellenőrizetlen migráció büntetőjogi eszközökön keresztüli tiltása ugyan nem új keletű dolog, de a jelenséggel szembeni állami és társadalmi elutasítás talán még soha nem volt ilyen mértékű, mint manapság. Alapvetően ez az attitűd határozza meg jelenkorunk migrációs politikáját, az emberi vándorlással, különösen az irreguláris migrációval és ezzel párhuzamosan a menedékjogi szabályokkal közvetlenül összefüggő jogalkotási és jogalkalmazási gyakorlat formálását. Kérdésként merül fel ugyanakkor, hogy a külföldiekkel összefüggő jogi szabályozás mennyire fonódik össze a migrációs szabályozással? E kötet célja - a fentiekre is figyelemmel - vázlatos képet mutatni a migrációval, illetve a külföldiekkel összefüggő jogi …
Tovább a műhöz
Az elmúlt több, mint huszonöt év alatt, a munkámból adódóan, mely az élet legkülönbözőbb területeire szólított: az üzleti életbe, az egyetemre, problémákkal küszködő családokhoz és házasságokhoz, szép számmal találkoztam olyan emberekkel, akik komoly, sok esetben rendkívüli sikereket értek el a pályájukon, magánemberként azonban így, vagy úgy csődöt mondtak - a külső ragyogás mögött csillapíthatatlan szomjúsággal vágytak bensőségesebb, meghittebb emberi kapcsolatokra, s a teljes élethez oly nélkülözhetetlen belső harmóniára, egészséges lelki egyensúlyra. Biztos vagyok benne, hogy a problémáik, amelyeket megosztottak velem, nem lesznek teljesen ismeretlenek az olvasó számára sem: „Gondos tervezéssel és kitartó munkával elértem azt a célt, amit kitűztem magam elé. Igazán sikeres embernek mondhatom magam, legalábbis ami a munkámat, a karrieremet illeti. Ezért a sikerért azonban túl nagy árat kellett fizetnem: ráment az egész magánéletem, a családom, mindenem. Lassan már azt sem tudom, hogy ki a feleségem, kik a gyerekeim, sőt, néha már abban sem vagyok biztos, hogy ki is vagyok én valójában. hogy mit miért csinálok, hogy mi az, ami igazán fontos az életben számomra. Egyre gyakrabban teszem fel magamnak a kérdést: Megéri ilyen áron?" „Csak ebben az évben ez az ötödik fogyókúra, amibe belefogtam Tudom hogy kövér vagyok, és nagyon szeretnék leadni a súlyomból …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 4