Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 10

Találatok


A mű egymás mellé állítva ismerteti és teszi részletes vizsgálat tárgyává a német és az angol büntető eljárásjog alapintézményeit. Minden egyes fejezeten és alcímen beül előbb a német szabályozást, majd azt követően annak angol párhuzamát veszi górcső alá. Ennek a módszernek az alkalmazásával a szerző lehetőséget ad arra, hogy a két ország büntető eljárásjoga iránt érdeklődő olvasó – azon felül, hogy alapvető ismeretekre tegyen szert a témában – minél könnyebben felismerhesse, mind a közös európai jogfejlődésben gyökerező párhuzamokat, mind a külön utakat bejáró nemzeti büntető eljárásjogok eltérő szabályait, megoldásait.
Tovább a műhöz
A Janus Pannonius Tudományegyetem, valamint a Bayreuthi Egyetem közötti tudományos, oktatási és kulturális együttműködés keretében hangzott el 1986. szeptember 29-én Pécsett Dr. Harro Otto professzornak, a Bayreuthi Egyetem Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Jogfilozófiai Tanszéke vezetőjének a „A népesedéssel kapcsolatos orvostudomány büntetőjogi határainak megvonására irányuló megfontolások a Német Szövetségi Köztársaságban" c., valamint Dr. Erdősy Emil egyetemi docensnek, Karunk Bűnügyi Tudományok Tanszéke oktatójának „Gondolatok a magzatelhajtás büntetőjogi szabályozásának kérdéséről" c. előadása. Kiadványunk a két előadás magyar és német nyelvű szövegét tartalmazza. | Im Rahmen der wissenschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Universität Bayreuth und der Universität Janus Pannonius fanden am 29 September 1986 in Pécs der Vortrag „Überlegungen zur Einschränkung der Fortpflanzungsmedizin durch das Strafrecht in der Bundesrepublik Deutschland" von Professor Dr. Harro Otto und der Vortrag „Gedanken über die Frage der strafrechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs'' von Dozent Dr. Emil Erdösy statt. Unser Verlagswerk enthält die beiden Vorträge in ungarischer und deutscher Sprache.
Tovább a műhöz
Nem hálás dolog ma a német viszonyokkal foglalkozni. Különösen nem: elfogulatlanul. Könnyen félreértik a legtárgyilagosabb tanulmányt is. Kétségtelenül ma olyan időket élünk, amikor ezen nem lehet csodálkozni. Mégis hiba volna pl. azt a kérdést, amiről ez a munka szól, szubjektive megítélni. Ha valamit érdemes nekünk magyaroknak a Németbirodalomban tanulmányozni: a telepítési tevékenység az. Nem új találmány, nem kísérlet ez, hanem félévszázados kitartó munka, mely mögött már komoly eredmények állanak. Rengeteg tapasztalat és tanulság szűrődött le, amelyek kell, hogy érdekeljenek bennünket is, akik hosszú tétlenség után most megint birtokpolitikai terveket szövögetünk. Ez a tanulmány többet akar nyújtani egyszerű ismertetésnél. Ha csak erről lenne szó, más módszert kellett volna választanom. De nálunk a telepítés még nem valóság, így élményeink hiányoznak, sőt fogalmaink is nagyon zavarosak róla. Még csak a jelszónál tartunk s valljuk be, egy kicsit már meg is csömörlöttünk tőle, mert a legtöbb, amit teszünk, hogy terveket kovácsolunk és vitatkozunk. Míg mi sorsunk sötét tragédiáiból semmit sem tanultunk, egy számunkra éppen nem közömbös nép semmiféle áldozatot sem kímélve már fél évszázad óta építi, erősíti minden társadalom fundamentumát, minden nemzet legfőbb erőforrását: a parasztságot. Hogyan és milyen eszközökkel: arra nézve ez a …
Tovább a műhöz
Amikor Lili fejéből kipattant az ötlet, hogy adjuk közre a Winter család süteményreceptjeit, már több mint egy év is eltelt a trilógia harmadik kötetének megjelenése óta. Magam is meglepődtem, mennyire felvillanyozott az elképzelés, de az még annál is jobban, hogy megint találkozhatom a szereplőimmel. Egy évig készítettem elő a temérdek szálon futó, szövevényes cselekményt, és jegyzeteltem az izgalmas, sokrétű karaktereket, hiszen közel ötven főszereplőről és több mint kétszáz szereplőről van szó, végül majdnem három éven át írtam a köteteket. Nem csoda, hogy szinte a családommá lettek. Átéltem velük a megrázó vagy szárnyaló történeteiket, éltem velük a mindennapjaikat, a felkavaró történelmi eseményektől a siker mámoráig, a hálószobától az étkezőasztalig. Csak utólag tűnt fel, milyen fontos helyet kapott a Winterek életében a konyha és a vendéglátás, az ünnepek és a tradíciók csakúgy, mint a szerető gondoskodás. És valószínűleg azért írtam erről ennyit, mert mindez az én életemben is természetes. Persze a Zarah-trilógia (Zarah, Zarah öröksége, Zarah álma) nem szakács-könyv, hanem családregény. Jóllehet számos desszert felsorakozik a könyv lapjain, attól függően, hogy a hőseim éppen Németországban, Olaszországban vagy Izraelben élnek, vagy a titkos rokoni szálak cselekménye Angliában játszódik, ám a fantáziámra ezúttal is szükségem volt. …
Tovább a műhöz
Zu Ausbruch des Weltkrieges im August 1914 übernahm unser Museum als Leihgabe eine große Sammlung vor- und frühgeschichtlicher Altertümer. Zu ihr gehörte auch eine bedeutende Kollektion römischer Münzen, darunter zahlreiche der in diesem Katalog vorgelegten Stücke. Eigentümer dieser Sammlung war ein Militär, der Offizier Max Mathes - dem Museum seit längerem freundschaftlich verbunden. Ehe er damals in den Krieg zog, hatte er ein Testament gemacht; er verfügte darin, daß im Falle seines Todes die Leihgabe Eigentum des Römisch-Germanischen Zentralmuseums werden sollte. Als der Oberstleutnant Mathes dann am 28. Mai 1915 an den Folgen seiner Verwundung starb, gelangten aus seinem persönlichen Nachlaß Aufzeichnungen und Briefe in den Besitz des Instituts. Aus ihnen läßt sich in Umrissen der Lebensweg eines Soldaten aufzeigen, dessen Leidenschaft der Archäologie galt. Die Stationen dieses Lebens zeigen zugleich, welch tiefe Veränderung das Vaterland seither erfuhr. Max Paul Heinrich Johannes Julius Mathes wurde am 24. November 1865 in Slaventzitz an der Klodnitz geboren, einem Ort im Landkreis Kosel der damaligen Provinz Oberschlesien des Königreichs Preußen. Die nahe Grenze zu Russisch-Polen bestimmte das Schicksal der Familie. Während der Vater Ingenieur war, stand dessen Bruder als Offizier in kaiserlich-russischem Dienst, den er 1854 - während des Krimkrieges - angetreten hatte. Offenbar ausgezeichnet wegen loyaler Haltung im polnischen Aufstand von …
Tovább a műhöz
Der Grundgedanke des Werkes ist einem Wunsche entsprungen, in welchem Herausgeber und Verleger sich zusammenfanden. Es sollte der deutschen Rechtswissenschaft die Anregung gegeben werden zu thun, was noch keine Rechtswissenschaft gethan: in geschlossenen Darstellungen ihrer sämmtlichen Disciplinen den Bestand ihrer Forschung zum ersten Male übersichtlich zusammenzufassen. Ein solches Werk, wenn es gelang, war geeignet die starken Ungleichheiten in der Bearbeitung der einzelnen Zweige unserer juristischen Theorie auszuebnen, und somit eine Quelle allseitigster Belehrung zu werden. In solchem Werke that aber die deutsche Rechtswissenschaft auf ihrem ganzen grossen Gebiet gleichzeitig einen bedeutenden Schritt vorwärts und gab neuer wissenschaftlicher Arbeit kräftigen Anstoss. Dieser Grundgedanke bestimmte den Plan. Weit über die Kräfte auch des bedeutendsten Mannes hinausreichend bedurfte das Werk der Theilung. Aber nur soweit als unbedingt nöthig, war der Einheit Abbruch zu thun: eine Zersplitterung des Stoffs machte von vornherein das Ziel unerreichbar. Jede Disciplin musste deshalb ganz und ungetheilt einem einzigen Bearbeiter anvertraut werden. So ist das Handbuch eine Sammlung juristischer Werke, aber kein Sammelwerk. Die Einheit des Ganzen liegt in der Einheit des Gegenstandes, ausserdem aber in der gemeinsamen Anschauungs weise der Verfasser, der sie sich als Genossen einer und derselben wissenschaftlichen Periode nicht entziehen können. Um der Vergangenheit …
Tovább a műhöz
LSD? Crack? Csattanómaszlag-tea? Kokain? Kristálymet? Minőségi médiumaink hírszerkesztési módszerét figyelve egyre gyakrabban felvetődik a kérdés, hogy vajon milyen drogokat fogyaszthatnak a szerkesztőségekben. Mert az biztos, hogy nincsenek teljesen maguknál. Mit tehetnek vajon reggelente a müzlijükbe? Sok újságíró nyilvánvalóan már elveszítette kapcsolatát a valósággal. Miközben a hétköznapokban sok millió ember a számtalan gond közepette már azt sem tudja, miként lesznek képesek előteremteni a pénzt a növekvő bérleti díjakra és élelmiszerárakra, egyes újságírók pont annak az elitnek a közelségét keresik, amely egyre több ember szenvedéséért tehető felelőssé. Mialatt az EU már így is csak a folyamatos pénznyomás segítségével képes elodázni az államcsődöket, a vezető médiumok a pénzügyi elittel teljes egyetértésben további csődbe jutott válságállamok felvételét követelik az unióba. Túl sok volt a crack? Túl sok volt az LSD? Vagy kokain jutott be a szerkesztőségi helyiségekbe? Miközben a polgárok már így is torkig vannak a sok halálos áldozatot követelő külföldi bevetésekkel, egyes médiamunkások katonai sisakot húznak a fejükre és így asszisztálnak az amerikaiaknak újabb harctéri bevetések megtervezésében. Ez is a kristálymet mellékhatása lenne? Ezzel egyidejűleg sztárújságíróink - az „alfariporterek” - teljes emlékezetkiesésben szenvednek. …
Tovább a műhöz
Báró Richard von Rosen egy Panzer III-as löveg-irányzójaként kezdte a II. világháborút, majd a ranglétrán emelkedve egy Königstiger (Tiger B) többszörösen kitüntetett főhadnagyaként fejezte be. Von Rosen memoárját, mely a háború során vezetett naplójára és a levelezésére épül, majdnem 400 korabeli fénykép teszi még lebilincselöbbé. A szerző kiváló emlékezőtehetséggel bír, jó szeme van a részletekhez, emlékirata fontos információkkal gazdagítja a német páncélos fegyvernem II. világháborús szerepléséről szóló ismereteinket. Von Rosen a háború számos jelentős csatájában részt vett, ott volt a keleti fronton a Barbarossa idején és Kurszknál, Königstiger páncélosokat irányított Normandiában, és harcolt Magyarországon a szovjetek ellen. A Tiger B-ből mindössze 489 került legyártásra, ez volt a szolgálatba állított legerősebb nehéz harckocsi, páncélzatát ésszerű távolságból csak egyetlen gránáttípus tudta átütni. Jelen munka nem pusztán a II. világháborús német páncélos-hadviselésről készült emlékirat: első kézből származó beszámoló, melynek lapjain megelevenednek egy páncélosszázad mindennapjainak sikerei, kényelmetlenségei, örömei és csalódásai. Von Rosen megkapta az első- és a másodosztályú Vaskeresztet, 1945. február 28-án pedig a Német Kereszt arany fokozatát, a legmagasabb kitüntetést, amit a Wehrmachtnál vitézségért adományozni …
Tovább a műhöz
Romain Rolland a mai francia irodalom egyik legkimagaslóbb alakja. Még életében olyan jelentőségre tett szert, hogy egész könyvtárra mennek a róla megjelent életrajzok, tanulmányok, kritikák. Amilyen nagy rajongóinak tábora, époly nagy azoknak a száma, akik elítélőleg bírálják. Legkisebb talán saját hazájában, Franciaországban, az a tábor, mely elismeri nagyságát, magáévá teszi eszméit. E jelenségnek magyarázata abban keresendő, hogy Romaín Rolland eszmeköre, stílusa, világfelfogása közelebb áll a német szellemhez, mint saját népének szelleméhez. Érdekes feladat megállapítani, hogy mely úton jutottak el a francia íróhoz a német szellem megtermékenyítő benyomásai, hogy miképen nyilatkoznak meg ezek a benyomások Romain Rolland műveiben és végül, hogy míképen fogadta az e befolyás hatása alatt létrejött műveket a német, illetőleg francia közönség és kritika. Jelen tanulmány ezen kérdésekre igyekszik feleletet adni. | A XIX. század elején, Mme de Staél De l'Allemagne című műve nyomán oly nagy fokú érdeklődés índult meg Franciaországban az addig kevéssé ismert német nemzet és irodalom iránt, amely szinte páratlanul áll a francia szellem történetében. Sokszor fordúlt már Franciaország szellemi vezetőinek tekintete idegen irodalmak felé, többször hagyott már mélyebb nyomot Franciaország szellemi életében egy-egy magasabb kultúrájú nép szellemi befolyása, de az …
Tovább a műhöz
Dieses kleine Lehrbuch dient in erster Linie die Entwicklung der Studenten im Bereich der fremdsprachigen Universitätsausbildung. Der wichtigste Zweck dieser Ausgabe ist, den Studenten zu helfen: im Seminar „Vergleichendes Kommunalrecht - Bayern und Ungarn“ die grundlegenden rechtlichen Vorschriften für bayerischen und ungarischen Gebietskörperschaften - in deutscher Sprache - erscheinen zu lassen. Anderseits ist dieser Festschrift die Zusammenfassung der Forschungen des Autors an deutschen Universitäten und an der Universität Pécs im Bereich Kommunalrecht. Dr. Kiss László, Dr. Ivancsics Imre und Dr. Herbert Küpper, danke ich herzlich für ihre wertvolle Hilfe. (...) Die Verfassung stellt - neben anderen Vorschriften - die grundlegenden Normen der Verhältnisse der öffentlichen Verwaltung im Rechtstaat dar.1 Das gilt auch für die kommunalen Selbstverwaltungen. Die Verfassung gibt die Basisvorschriften und die Grundsätze für die Tätigkeit der Kommunen, damit bekommt das System der Selbstverwaltungen eine Stabilität. Der Verfassungsgeber muß ein Gleichgewicht finden: die detaillierte Regelung für die Kommunen soll in den Gesetzen passieren, die Verfassung soll nur diejenige Regeln enthalten, die solche Garantien und strukturelle Eigenarten der Kommunalverwaltung bestimmen, die andere Seite auch die Charakter des ganzen Staates beeinflussen. In den Verfassungen Europas können sehr viele Regelungslösungen für die Kommunen unterschieden werden. Diese …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 10