Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Az a földrész, melyet a legtöbb európai néppel közösen mi magyarok is őseink hazájának tartunk, a hova a biblia és a tudományos világ az emberiség bölcsőjét helyezte, területre a legnagyobb, népességre a legsűrűbb, tájképi érdekességekben a leggazdagabb s történeti szempontból a legcsodálatosabb valamennyi között. Nagyobb, mint az ó-világ két más földrésze, Európa és Afrika, együttvéve; tisztán keleti országaiban a jelenleg élő emberi nemnek közel fele része található; hatalmas folyói versenyeznek a legnagyobbakkal; hófedte tetői páratlanok a világon ; magasabb hegy, nagyobb síkság nincs sehol, s népeinek története, bár aránylag kevéssé ismeretes, a mesés őskorba nyúlik vissza, tiszteletet ébresztve maga iránt. Ma igen kevés jelentősége van a világegyetemben az óriási föld népének; az európai népek gyarmatain kivül csak a napjainkban mesés gyorsasággal megifjodott .Japán mutat figyelemreméltó törekvéseket; azonban önkéntelenül érezzük, hogy Európa mellett — az új amerikai társadalomtól eltekintve — csak Kelet-Ázsiában van még nagyfontosságú néptelep; érezzük, hogy ez a kolosszus, mely most újból megmozdúlt, jelentékeny szerepet fog játszani. Mind a mellett Ázsiát csak napjainkban kezdjük valósággal ismerni; sőt kétségtelen, hogy jelenleg a sarkvidéken kívül ez a legismeretlenebb világrész. Nemcsak a részleteket, de nagy területeket tekintve is. …
Tovább a műhöz
it allem Hedte wirb cm afrifanifdjen ‘Kontinent Hamen bes „Sdnoaiyn Srbtbeits" beigegeben. Hiebt nur megeit einer bunflen, mitunter tieffdnnatg gefärbten Heuölfcrung, weldjer mit Husnabme 6es nörblidien Küftenfaums faft 6er ganje Kontinent als peimatsftätte 6ient, fon6ern audi roegen er tiefen Knfenntnif, 6ie 6as maffige £anb nod} tjeute be6edt. Un6 6odi ift Hfrtfa ein Stücf 6er alten IPelt, feit Klters ber, ja 511 allen feiten befannt, auf 6effeu Hoben 6er menfcln liebe Seift am früljeften jene Hebingungen. angetroffen bat, 6ic feine fintwicfclung beförbert, ja felbft einer ftauuensmertben bjobe im alten Kegypten erhoben haben. Hun ift Kegypten, feine pradit unb HIadjt, feine IDunberbauten »erfdjollen. IPas ben Klten, Sviedien unb Körnern non Kfrifa befannt geroefen, ift faft gänjlidj in Pergeffenheit geratben, ober bödiftens als eine trübe Klytung unb eine nicht ganj 3imer= läffige Hlutlynafnutg erhalten geblieben. Hem Pater Ijcrobot, firatofttjeues (276 v, Cbr.) unb ptolomäos non Kleranbrieu inaren martdje Cljeile Kfrifas beffer befannt als uns. IPas Hriftötetes non ben ^mergnölfern Centralafrifas eigäblt, was Sratoftljenes non ben Hilquellfeen, ptolomäos nom HTonbgcbirge beriditet unb tnas gar oft als Kcärdjen abgeuüefen mürbe, erhält heute (Tritt für Critt feine Heffätigung. i£rft in unferem jabi'bunberte fängt cs an in bem Sdimarjen cErbtl^eile 311 bämmern. Kreu3 unb quer 3ogcu entfdjloffene Htänncr, pelbeu bes Seift es, burdj bas …
Tovább a műhöz
Azon tudomány, mely földünk külső sajátságairól értekezik, földiratnak neveztetik. Háromféle földiratot különböztetünk meg. Ha a föld mint égitest tekintetik, és viszonya a napköz s a bolygókhoz taglaltatik: a földirat csillagászati vagy mértani leszen. Midőn földünk fölületének változatossága, magaslatai, mélyedései, vizei és folyóinak hálózata tárgyaltainak: a földirat természettaninak mondatik. Ha a föld mint az emberek lakhelye tekintetik, és fölületén az emberi csoportozatok és a társodalmi tevékenység eredményei jelöltetnek ki: a földirat államinak neveztetik. A csillagászati földirattal kapcsolatban áll a földtan (geológia), mely földünket mint világtestet tekinti, s annak keletkezését és kifejlődési viszontagságait kémleli. A természettani földiratnak előnyös segédje a földisme (geognosia), mely a föld belső szerkezetét, alkatrészeit és rétegeit elemezi. Az állami földiratnak közel rokona az államisme (statistica); a különbség a kettő közt csak abban rejlik, hogy amaz leginkább a helyeket és községeket Írja le; emez pedig különösen az országok kormányzatát, hadi erejét, költségét, vagyonát, szellemi műveltségét, iparát, kereskedelmét és termékeit veszi tárgyalás alá. Terjedelmét illetőleg a földirat feloszlik egyetemesre, mely leírja az egész föld fölületét; és részletesre, mely csak egyes országok vagy vidékek leírására szorítkozik. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3