Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Ha rátekintünk a térképre, észreveszszük, hogy Afrika idomtalanabb, szegletesebb, minta többi világrészek, kivéve az ausztráliai földrészt. Már egy ízben említettük, hogy Ausztráliához és Dél-Amerikához hasonlít, s körvonalainak csínja sokkal megette áll Európa és Ázsiáénak, de sőt még Észak-Amerikáé megett is. Félszigetei épenséggel nincsenek, s az egyetlen Szomáli nevű keleti fok, mely előtt Szokotora szigete fekszik, alig tekinthető a félsziget halvány másának. Ebből következik az is, hogy a tengerparton az öböl és bájképzödés is nagyon tökélletlen. Ott van ugyan az északi parton a régi, úgynevezett Syrtis maior és Syrtis minor közötti nagy öböl, a nyugatin pedig a Guineai-öböl; de ezek is oly kevéssé bemélyedő és körülzárt bevágások, hogy az öböl neve csak hízelgés lehet rájok nézve. Valóságos öblöt, körülbelől a Californiai-öbölhöz hasonló Veres-tenger képez, de ennek keleti partjai már Arábia ázsiai részéhez tartoznak. A számtalan tengerparti sziget által képzett díszt is nélkülözi Afrika. Nehány a Guineai-öbölben fekszik, a legjelentékenyebb csoportok pedig t. i. a Zöld-fok, és Kanári-szigetek, a fekete földrész nagy, nyugati kidudorodása körül, s az Azori szigetek már oly távol tőle, hogy alig lehet őket Afrikához számítani. Afrika keleti partjai már kedvezőbben vannak megáldva szigetekkel, s itt újra látjuk azon törvény …
Tovább a műhöz
Az a földrész, melyet a legtöbb európai néppel közösen mi magyarok is őseink hazájának tartunk, a hova a biblia és a tudományos világ az emberiség bölcsőjét helyezte, területre a legnagyobb, népességre a legsűrűbb, tájképi érdekességekben a leggazdagabb s történeti szempontból a legcsodálatosabb valamennyi között. Nagyobb, mint az ó-világ két más földrésze, Európa és Afrika, együttvéve; tisztán keleti országaiban a jelenleg élő emberi nemnek közel fele része található; hatalmas folyói versenyeznek a legnagyobbakkal; hófedte tetői páratlanok a világon ; magasabb hegy, nagyobb síkság nincs sehol, s népeinek története, bár aránylag kevéssé ismeretes, a mesés őskorba nyúlik vissza, tiszteletet ébresztve maga iránt. Ma igen kevés jelentősége van a világegyetemben az óriási föld népének; az európai népek gyarmatain kivül csak a napjainkban mesés gyorsasággal megifjodott .Japán mutat figyelemreméltó törekvéseket; azonban önkéntelenül érezzük, hogy Európa mellett — az új amerikai társadalomtól eltekintve — csak Kelet-Ázsiában van még nagyfontosságú néptelep; érezzük, hogy ez a kolosszus, mely most újból megmozdúlt, jelentékeny szerepet fog játszani. Mind a mellett Ázsiát csak napjainkban kezdjük valósággal ismerni; sőt kétségtelen, hogy jelenleg a sarkvidéken kívül ez a legismeretlenebb világrész. Nemcsak a részleteket, de nagy területeket tekintve is. …
Tovább a műhöz
Australien, ein Kontinent unb ein ifelreich. Im lkcften eine an röfje Europa faft gleidjfommeube Sanbmaffe; im Horben, Pften unb Sübcn ein Schmarrn unjähligcr Eilanbe in beu luttjen bes Stillen ceans. Der Kontinent ift öbe, eine jmeitc Samara unferes Erbballs, mo Klues an Dürre fcfjmadjtet; ein troftlofes IDüftenlanb, im ganzen nnern mit Sanb unb Stein bebecft; bie nfeln bagegen üppig unb lacfycnb, bcftanbCn mit einer parabiefifcfyen Degetation. Kuftralien ift ber jüngfte, aber jugleicf ber ältcftc Kontinent. Der jüugfte in Betreff bcr EntbecEung, bcr ältcftc in Hnbetradjt ber Cfyjer» unb pflanjeumelt. auna unb lora fdjeinen einer Iängft ergangenen Periobe unferes Planeten entflammen. Cfjicre, meldje nur unreife 3unge gebären; Cfyierc, bie in einigen Körperteilen beu Dögeln, in anbcren ben Säugetieren ähneln, mie bas Schnabeltier; Dögel, bie in fehlen moljnen, mie ber Kimi in Heufcelanb unb anftatt bes eberfchmucfcs mit einem hähnlichen cfieber bebecft ftub. Hir finben Bäume ohne Blühen, mit leberartigen Blättern, ober mit Blüttjen ohne eruch; bei ben mächtigften bcr Staubbäume, ben Eufalypten, fuchen mir ergebens nach einem mohlthuenben, bie Kugen ergöhenben grünen Staub; bie Bäume ftehen fahl ba mit afdjgraucn Blättern, bie nicht mie bei uns bie ^läcfje, fonbcrn bie Käuber gegen ben fjimmel mcnben unb fo faft gar feinen Schatten fpenben. Es ift eine ganj fonberbare JDelt ber organiftcn Idrefen, bie ber Kontinent mit ben jmci größten infeln …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3