Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A synthetikus chemía különféle fontos eredményeit a festékek, gyógyszerek, illatos anyagok és más értékes természetes produktumok mesterséges előállításában elsősorban a conden-satiós módszereknek köszönheti, amelyek fontos szerepet játszanak a növény- és állatvilágban is. A „condensatio" fogalma a chemiai irodalomban még ma sem egységes jelentőségű. Tisztán physíkailag, a szó valódi értelmének megfelelően, condensatio alatt sűrűsödési folyamatokat értenénk. Eszerint vegyfolyamatoknál is csak akkor szabadna condensatióról beszélni, amikor térfogat-csökkenés áll be, tehát ha a molekulák száma megapad. Ez következik be additiós folyamatoknál és a polymerisatiónál. Kétségkívül logikus lenne azért ezt a két reactio-typust a condensatio fogalma alá foglalni, amint az gyakran meg is történt. Azonban mindinkább elterjed a fogalomnak oly folyamatokra való korlátozása, melyeknél ugyan szintén új atom-kapcsolódás következik be, de azonkívül elemek (pl. H2, 02, N2), vagy egyszerű vegyületek (pl. H20, CaHöOH, HC1, C02) is megjelennek a végtermékek között. Háromféle condensatiót lehet megkülönböztetni aszerint, hogy ugyanazon, vagy különböző molekulákon, vagy egy molekulán belül játszódik-e le a folyamat. Jelen munkámban célul tűztem ki az aliphás, hydroaromás és heterocyklikus sor tagjainak különböző molekulák közötti condensálását, magnesium-methylat hatása …
Tovább a műhöz
A magnesium kivételes helyet foglal el a természetben. Az élő sejtben, a szövetnedvekben mindig megtaláljuk, mint az életnek elengedhetetlen kellékét. Különösen ki kell emelnem a chlorophyllt, melyben ez a fém az assimilatiós folyamatok első functiójának hordozója. Helyettesíteni más elem nem képes, amint az Stoll-nak igen érdekes kísérleteiből kiderült. Az organikus chemia körében is a magnesiumnak különleges reactio-képességével találkozunk lépten-nyomon. Említhetem a Grignard-féle reactiót, mint a synthesis hatalmas eszközét. Vagy nézzük szerepét reductiós folyamatoknál; így fémes Mg-al sikerült számos nitrovegyületet redukálni, Mg- és methylalkohollal pedig a legkülönbözőbb vegyület-csoportok reductiója volt kivihető; így különböző nitrovegyületek, továbbá a Schiff-féle bázisok3 reductiója is sikerült. Jelen munkámban beszámolni óhajtok a magnesium-methy-latról, mint condensáló szerről, amivel a magnesium praepara-tiv alkalmazásának új fejezete nyílik meg. A methylat, erős vízszívó tulajdonságánál fogva, alkalmas segédeszköznek látszott organikus condensatiók keresztülvitelére. Célul tűztem ki az aromás sor egyes anyagainak condensatióját magnesium-methylat segítségével és célomat, amint azt a jelen munka kísérleti része bizonyítja, sikerült is nagyjában elérnem.
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2