Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Földünk szerves életének egyik hatalmas tényezője a zsírsynthesis. Mint egy óriási arsenal áll előttünk a zsír-chemia az organikus chemia rendszerében. A nagy és fáradságos munka árán összegyűjtött adattömeg még mindig nem elegendő ahhoz, hogy mélyebb bepillantást nyerjünk a természet alkotó erejébe. Az általános kérdésektől a legfinomabb biologiai árnyalatig halmozódnak a megoldatlan problémák. Miért építi a pólusok táján a természet az animalis zsírokat, viszont a trópusok buja melegében miért dominál a növényi zsírsynthesis? Melyek azok a tényezők, mi az az ok, ami létrehozza a zsíroknak fajonkénti nagy varíatióját? Vagy nem csodálatos-e, hogy 1 C-atom feleslege vagy hiánya mily szemmel látható módon idézhet elő változást a szervezet anyagcseréjében. Gondoljunk csak a páratlan C-atomú zsírsavak B-oxidációjára és az ezzel kapcsolatos aceton-testek képződési viszonyaira. Vagy vessünk egy pillantást a központi idegrendszerre. Nemde a sötétbe vész itt előlünk a lipoidok szerepe. Vagy a lipoídban oldható carotinoid festékektől mily szálak vezetnek a vehiculumként felfogott zsírokhoz. Idézzük csak emlékezetünkbe a festékes zsírsorvadást. E nagy complexum bármely részén dolgozik a kutató, lépten-nyomon nagy nehézségekre talál a praeparatív munkában. Itt nincs jól kitaposott út, minden esetben alkalmazható, általános methodus. Minden felmerülő problémánál …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1