Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Az egészségpszichológia - a nemzetközi hírű magyar Franz Alexander, Selye János, Bálint Mihály által fémjelzett gazdag hagyományokra épülő hazai gyakorlatnak megfelelően - a primer, szekunder, tercier prevenció, az egészség- és betegségmagatartás, a krónikus betegséggel való megküzdés, az altruizmus, a kiégés és a gyógyító közösségek szerepével foglalkozik (Ozsváth, 1977; Kulcsár, 1998; Kopp, 2001; Csabai és Molnár, 1994). Az egészségpszichológia gyakorlati területeken megmutatkozó szerepét, attitűdjét és ismeretrendszerét átfogó elméleti modellek tárgyalják; részletes bemutatásuk helyett a rendelkezésre álló magyar forrásokra utalunk (Kulcsár, 1998; Kopp, 2001). A hetvenes évek végén, elsősorban az Egyesült Államokból induló és napjainkra Európában is gyökeret vert egészségpszichológiai, szomato-pszichés betegségfolyamatokról beszél. Éber tudatú, valamint részben narkózisban lévő beteg esetében is minden testi megnyilvánulás, tünet, anatómiai vagy funkcionális változás pszichológiai mechanizmusok közegében történik (vélemények, érzések, várakozás, fantáziák, a betegségről szerzett tudás, élet-tapasztalat). A lélektani hatások súlyát a beteg állapota, betegségének természete, a beteg személyisége befolyásolja. Az egészségpszichológia ugyan hangsúlyozza a huszadik század elején egyes szomatikus betegségekre kialakított pszichogenetikus …
Tovább a műhöz
Megtisztelő feladat számomra, hogy bevezetőt írhatok Timothy Trull és Jerry Phares Klinikai pszichológia című tankönyvéhez. Az Osiris Kiadó által gondozott mű a megszokott igényességgel, a többi tankönyvhöz hasonló formátumban jelenik meg. A magyar fordítás nem sokat váratott magára a hatodik, 2001-es kiadáshoz képest. E sok kiadás jelzi a téma iránti lankadadan érdeklődést és azt, hogy hiánypótló munkáról van szó, kevesen akadnak, akik vállalkoznak ennek a szerteágazó szakterületnek mind az elméleti, mind a gyakorlati bemutatására. Magyarországon az utolsó átfogó szakkönyv ezen a területen 1974-ben jelent meg, Mérei Ferenc és Szakács Ferenc tollából, Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek és A klinikai pszichológia gyakorlata címmel, a Medicina kiadásában. Nemzedékek használtált és tanultak belőle, hiszen korszerűen foglalta össze a klinikai pszichológus munkájának minden, akkor fontosnak tartott módszerét, s egyben szemléletet is adott: lépést kell tartanunk a fejlődéssel. Az azóta bekövetkezett fejlődést hivatott bemutatni Trail és Phares Klinikai pszichológia című kötete. Szemléletformáló, összegző művet tart a kezében most is a kedves Olvasó. A szerzők nem rejtik véka alá hitvallásukat, hogy „a pszichológia tudomány, s mint ilyen, a klinikai pszichológia annak érdekében, hogy a rászorulókon segítsen, erejét és egyediségét a tudományos bizonyítékok …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2