Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Harmadfél évvel ezelőtt Halmágyi István Naplói kiadása alkalmával az Előszóban felhívtam a figyelmet Halmágyi jegyzőkönyvére, melyet ő a székely határőrség szervezéséről vezetett. Ismertettem annak tartalmát s kifejeztem ama meggyőződésemet, hogy az »nagybecsű történelmi forrásúi szolgálna s kiadásával XVIII. századi történelmünk nagy-“érdekű fejezetét világítanék meg.« Gróf Teleki Domokos »A székely határőrség története« •ez. érdemes munkáját legnagyobbrészt ennek a jegyzőkönyvnek alapján írta, mint a mely (az ő ítélete szerint) a székelyhatárőrséget szervező »katonásító bizottság jegyzőkönyvének csaknem teljes példánya.« E jegyzőkönyv 1871-ben gr. Toldalagi Viktor tulajdona volt, s jelenleg az Erdélyi Muzeumegylet könyvtárának kézirattárában van. Táblája sarkán elmosódott írással ezt a •czímet viseli: A Székelyek militarizatiója Protocolluma. Első papírlapján egykorú írás ily czímet adott neki: »A’ Limitanea Militia felállítására rendeltetett Commissionak Protocolluma.« 1906. tavaszán előterjesztésemben AM. T. Akadémia Történelmi Bizottságához azt a kérdést intéztem, hogy hajlandó volna-e Halmágyi szellemi hagyatékának ezt a részét, mely a székely határőrség okirattárát foglalja magában, kiadni, vagy esetleg a Székely történelmi bizottságot annak kiadásában támogatni, hogy az mint a »Székely Oklevéltár« VIII. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1