Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 13-17 az összesből: 17

Találatok


A kiadvány az ERASMUS/EUROMIR program zárásának tekinthető. Mint ilyen, szinte megköveteli a kutatási program résztvevőinek a megörökítését. A már elindult projekt résztvevői: Dr. Günther Sander Mainz - Németország, az alprogram koordinátora; dr. Alberto Merler Sassari - Szardínia; dr. Birgitta Bruks Östersund - Svédország; dr. José Gabriel Pereira Bastos Lisboa - Portugália; dr. Athina Zoniou-Sideri Athine - Görögország, 1999 folyamán megnyerték a Pécsi Tudományegyetem Európa Központját és Bölcsészettudományi Karának Idegennyelvi Lektorátusát a közös tevékenységbe történő bekapcsolódásra. (A kapcsolattartást a továbbiakban dr. Cseresnyés Ferenc és Tóth Hajnalka biztosították a két szervezeti egységből). Ennek egyik eredményeként a Pécsi Tudományegyetem említett intézetei vállalták az EUROMIR záró rendezvényén a házigazda feladatát. A 2000. április 25-e és május 2-a közötti nemzetközi intenzív szeminárium előadásai, workshop referátumai és team-tevékenységei Európa, illetve a régió nemzeti és etnikai kisebbségeivel foglalkoztak. A résztvevő külföldi partner egyetemek hat oktatójához, nyolc doktoranduszához és huszonhat egyetemi hallgatójához csatlakoztak a szemináriumon a Pécsi Tudományegyetem oktatói (nyolcán) és hallgatói. Az együtt töltött napok során az intenzív szeminárium résztvevői megismerhették öt európai uniós ország és Magyarország egy …
Tovább a műhöz
Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásának, joggyakorlatának követése egyre nagyobb feladat a jogban járatos szakemberek számára is. A Bíróság egyre növekvő számú ítéletében ma már az eligazodást nem pusztán a nyelvi nehézségek okozzák, sokkal inkább az a tény, hogy a magyar gyakorló jogászok túlnyomó többsége tanulmányai, illetőleg pályája során nem kaphatott szisztematikus képzést az emberi jogok európai védelméről. így nem ismerheti az esetjog rendszerét, tartalmát és technikáját, szükségképpen nehezen igazodik el annak használhatóságát illetően. Ez azért is sajnálatos, mert a Bíróság esetjoga nem pusztán a nemzeti jogélet legkülönbözőbb területén alkalmazandó joganyag, hanem olyan szemlélet is, amely a magyar a jogi gondolkodás alakítására is meghatározó hatással lehet. A strasbourgi bíróság immár több évtizede létező és állandóan alakuló joga olyan közös európai érték, amelynek ismerete az alapjogok magyarországi szemlélete, jogi szabályozása, és az alapjogi bíráskodás megalapozása szempontjából ma már nélkülözhetetlen. A fentiek miatt tartom nagy jelentőségűnek azt, hogy a strasbourgi esetjogot a magyar büntető eljárásjog szemszögéből feldolgozó kézikönyv jelenik meg. Ennek a könyvnek a különlegességét az adja meg, hogy a büntetőjog területén működő szakemberek, gyakorló büntetőbírók írták. Ez az egyik oldalról garancia …
Tovább a műhöz
These statements can mean that the approach of the legal positivism js insufficient to expound of the legislation and the enforcement of legal rules relating to the utilization and protection of fresh-water resources, both in national framework and international level. On the contrary an adequat legislation and water management has to be based on the Ians of hydrological cycle on the one hand and it is necessary the economical and social backgrounds on the other. The second message of the European Water Charter is that with regard to the international catchment areas the international law as means of international cooperation and that of the settlements of disputes can't be neglected. This latter aspect will be our subject. The law of international watercourses has a modest subchapter in the manuels of international law, approximately 1 % of the total size of the printed book which an important part is dealing with the notion of international watercourse. In the works on international environmental law the shar e of the law of international watercourses don't reach the 10 %. In contrast with the general attitude of juristic works, the expansive abundance of monographs and articles dealing with the special subject of the law of international watercourses can be revealed, according to the great number of international treaties and agreements in force as well as that of international disputes in this field. Behind the general interest of juristic works the veritable question …
Tovább a műhöz
Bruhács János 70. születésnapjának közeledtével tanakodni kezdtünk a tanszéki kollégákkal, hogyan ünnepelhetnénk meg méltó módon e jeles, kerek évfordulót. Az rögtön biztossá vált, hogy (az akkor még messzinek tűnő) szeptember 23-án szűk körben, Professzor Úr kedvenc tortájával felköszöntjük ünnepeltünket. A torta azonban hamar elfogy, a pezsgő is gyorsan elillan: az írás, az viszont megmarad! Megszületett tehát egy jubileumi tanulmánykötet ötlete. Egy olyan köteté, amelyben a magyar nemzetközi jogászok színe-java (és Pécsről a fiatalabb nemzedék is) tiszteletük, szeretetük, barátságuk jeleként egy-egy tanulmányt szentelnek a nemzetközi jog pécsi professzorának felköszöntésére. E liber amicorum szerkesztőjeként örömmel tapasztaltam, mily’ szeretettel, magától értetődő természetességgel fogadta el mindenki felkérésünket, s küldték sorra tisztelgő tanulmányaikat a nemzetközi jog hazai jeles művelői: sok pécsi gyökerű vagy kötődésű kolléga (Herczegh Géza, Prandler Árpád, Gál Gyula, Kardosné Kaponyi Erzsébet, Ernszt Ildikó, Tóth Norbert), továbbá pályatársak az ország neves társ-tanszékeiről (Lamm Vanda, Bodnár László, Blutman László, Kardos Gábor, Kovács Péter) és persze nem utolsósorban a mostani pécsi kollégák (Horváth Zsuzsanna, Szalayné Sándor Erzsébet, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Szappanyos Melinda). …
Tovább a műhöz
A kötetet, amelyet Ön a kezében tart szeretettel és tisztelettel nyújtja át a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara Dr. Filó Erika egyetemi docens asszonynak hetvenedik születésnapja alkalmából. A kötet huszonnégy dolgozatot tartalmaz a családjog és társtudományai művelőinek, karunk oktatóinak és a jogalkalmazásban tevékenykedő kollégáknak tollából. A tanulmányok megírására számos tudományterületről szép számban vállalkozó szerzők írásaikkal fejezik ki tiszteletüket és megbecsülésünket kolléganőnk iránt. Akik személyesen is ismerik, jól tudják, hogy szinte hihetetlennek tűnik a tény: Filó Erika hetven éves. Noha az évkönyvek, hivatalos iratok és publikációs jegyzékek kétségtelenné teszik e tényt, azonban Erika (talán szabad itt is a megszokott megszólítást alkalmazni) ma is Karunk tudományos és közéletének, oktatási tevékenységének egyik legaktívabb polgára és tegyük hozzá (talán ez sem tolakodás) kifejezetten fiatalos megjelenése is határozottan cáfolja azt, hogy Karunk elmúlt közel fél századának tanúja. A hetvenes évek eleje óta számos tankönyv, monográfia, tanulmány szerzője, a hazai családjogtudomány kiemelkedő képviselője. Meghatározó és máig ható szerepe volt Karunk Továbbképző Intézetének létrehozásában, a szakirányú továbbképzések szervezésében és vezetésében. Tudományos, oktatói és vezetői ténykedése mellett …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 13-17 az összesből: 17