Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Nem könnyű dolog, zsidó történetet írni, kivált egy ország zsidóságának különleges történetét. Az eféle monographiákban gyakrabban és kirívóbban ismétlődik amaz ismeretes jelenség, hogy események és viszonyok, a szemlélő álláspontjához képest, más-más színben tűnnek fel. A bol a felekezetiség sérelmekre utal, ott a hazafiság helyes intézkedést, a körülményekkel igazolható jogos eljárást lát; a semleges biráló pedig egyiküknek sem ad igazat. Mert máskép ítél a felekezeti érzület, máskép a nemzeti tudat, meg máskép az elfogulatlan tárgyilagosság. S ép az utóbbival vajmi ritkán találkozunk; kivált mai napság, ha zsidókról van szó. Kevesen vannak, kik az úgynevezett zsidókérdéssel szemben nem foglaltak állást. Mindenütt élénken, rendszerint szenvedélyesen foglalkoznak vele. Vitatása alkalmával a támadások és ellen-támadások, a vád- és védbeszédek, az okok s ellen-okok valóságos zápora özönli el a sajtót, az országgyűlést, a társadalom minden rétegét. Az ilyen heves, zajos küzdelem közepette különös nehézséggel jár szóhoz juttatni a tárgyilagosságot, mely pedig a történetírás első és nélkülözhetetlen kelléke. Ennek tudatában szándékosan kerültem, hogy e könyvemben párhuzamot vessek a múlt meg a jelen közt, s tartózkodtam attól, hogy az új magyar zsidókérdést megvilágítsam a magyar zsidók régi történetével. A kisértés gyakran …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2