Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und ein sehr umfassendes systematisches Definitionswörterbuch der Allgemeinen Terminologielehre mit Begriffsplan und alphabetischem Verzeichnis in Karteiform. Wüster, der allgemein als Begründer der Allgemeinen Terminologielehre angesehen wird, legte schon in jungen Jahren die Grundlagen für die Terminologie als Wissenschaft. Im Jahre 1931 erschien sein umfassendes Werk "Die Internationale Sprachnormung in der Technik", in dem er bereits die Allgemeine Terminologielehre in ihren Grundzügen darlegte. Dieses Buch, das auch heute noch als Standardwerk gilt, ist der Ausgangspunkt der modernen Terminologiearbeit. Es bildete auch die Grundlage für die Ausarbeitung terminologischer Grundsätze und der Methoden der terminologischen Lexikographie in der Internationalen Normungsarganisation (ISO), bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg im Weltbund der Nationalen Normungsarganisationen (ISA). Es lag Wüster besonders am Herzen, für die Hamonisierung der internationalen Terminologiearbeit ein Regelwerk in Form von internationalen Normen in Gemeinschaftsarbeit auszuarbeiten. Er übernahm auch die Leitung des für dessen Ausarbeitung zuständigen Technischen Komitees. An diesem internationalen …
Tovább a műhöz
Különös megtiszteltetés és még nagyobb öröm számomra, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként a Kar egyetemi magántanára, dr. Muráth Ferencné Péntek Judit életműve előtt, 75. születésnapja alkalmából tisztelgő kötet felelős kiadója lehetek. Tanárnőnek, Juditnak, ugyanis emberileg igazán sokat köszönhetek, egykori tanítványaként és későbbi munkatársaként egyaránt. Muráth Tanárnő szakmai pályafutásának nagyszerű és valóban sokoldalú eredményeit nálamnál hivatottabb munkatársak méltatják e kötet hasábjain közvetlenül – és talán még többen közvetve, akik saját kutatásaik során építkeznek, és folyamatosan meríteni tudnak abból, amit ez az életmű kínál. Tanárnő hihetetlenül következetes, alapos és szorgalmas építőmunkával, emellett az élet némelykor cudar nehézségeit is mindig áthidalni képes, élet- és emberszeretetet sugárzó, bámulatra méltó személyes derűvel érte el, hogy ilyen sokan és ilyen mélyen kötődnek hozzá. Ez rendkívül szép és igazán figyelemreméltó eredmény egy olyan világban, ahol oly sok minden vált mára felszínessé, kapkodásunk, állandósult időhiányunk, folyamatosan újra és újra definiálódó aktuális törekvéseink, mindennapi céljainknak rutinszerűen áldozatává váló ideáink közepette. E kötet szerzői mind irigyelhetik magukat, hogy Tanárnő általuk megismert aurájába lépve az emberhez …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2