Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


2003-ban több éves rekonstrukció eredményeként megújultak a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi úti épületegyüttesének tantermei, dolgozószobái, és az ÁJK-KTK Könyvtára is méltó helyére került. 2003 szeptemberében a Közgazdaságtudományi Kar a birtokbavételt konferenciával ünnepelte. E kötet a "Töltsük meg tudással" konferencia Szakfordító szekciójában elhangzott előadásokat tartalmazza, valamint az Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék munkatársainak néhány új, aktuális írását. Bakucz Márta tanulmánya szűkebb pátriánk, Pécs és környékéhez kapcsolódik, melyet városunk "Európai Kulturális Főváros" címre benyújtandó pályázata kapcsán vizsgál. Szépe György (PTE BTK) a nyelvpolitika magyarországi kiváló képviselője írásában a nyelvpolitika aktuális kérdéseire hívja fel a figyelmet, Fischer Márta volt közgazdász-szakfordító hallgatónk (OM Budapest) az Európai Unió nyelvpolitikáját taglalja, míg Muráth Judit a bevezetett új tantárgyak történeti hátterére világít rá. A kötet bemutatja a szakfordítóképzésben bevezetett új tantárgyakat, a fordításoktatásban kidolgozott új módszereket, valamint az oktatás során felmerülő problémákat az oktatók és a hallgatók szemszögéből. Ez utóbbi összetett kérdéseket fejtik ki Hubainé Oláh Ágnes, Márta Anette, Muráth Judit, illetőleg Jacob Renate tanítványaival, Reisz Istvánnal és Szente Mónikával. …
Tovább a műhöz
Különös megtiszteltetés és még nagyobb öröm számomra, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként a Kar egyetemi magántanára, dr. Muráth Ferencné Péntek Judit életműve előtt, 75. születésnapja alkalmából tisztelgő kötet felelős kiadója lehetek. Tanárnőnek, Juditnak, ugyanis emberileg igazán sokat köszönhetek, egykori tanítványaként és későbbi munkatársaként egyaránt. Muráth Tanárnő szakmai pályafutásának nagyszerű és valóban sokoldalú eredményeit nálamnál hivatottabb munkatársak méltatják e kötet hasábjain közvetlenül – és talán még többen közvetve, akik saját kutatásaik során építkeznek, és folyamatosan meríteni tudnak abból, amit ez az életmű kínál. Tanárnő hihetetlenül következetes, alapos és szorgalmas építőmunkával, emellett az élet némelykor cudar nehézségeit is mindig áthidalni képes, élet- és emberszeretetet sugárzó, bámulatra méltó személyes derűvel érte el, hogy ilyen sokan és ilyen mélyen kötődnek hozzá. Ez rendkívül szép és igazán figyelemreméltó eredmény egy olyan világban, ahol oly sok minden vált mára felszínessé, kapkodásunk, állandósult időhiányunk, folyamatosan újra és újra definiálódó aktuális törekvéseink, mindennapi céljainknak rutinszerűen áldozatává váló ideáink közepette. E kötet szerzői mind irigyelhetik magukat, hogy Tanárnő általuk megismert aurájába lépve az emberhez …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2