Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 4

Találatok


Számunk munkatársai: JÜTTNER Eszter, az Építésügyi Tájékoztatási Központ munkatársa, Budapest, dr. TÓTH Sándorné, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosi könyvtárosa, ZIMÁNYI Katalin az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, BERECZ Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos főmunkatársa, dr. KOROMPAY Tihamérné, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: dr. LUSZTIG Gábor osztályvezető főorvos, tudományos főigazgatóhelyettes, Kecskemét, dr. BIRTALAN Győző, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója, Budapest, BERECZ Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár módszertani instruktora, Budapest, dr.ZALLÁR Andor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, dr. MARTON János, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Központja Könyvtárának vezetője, Szeged, PREPOK Ferencné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának csoportvezetője, Budapest, dr. RÓZSA Györgyné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, Budapest, CSENKI Ferenc és WELTHER Endre, a Bács-Kiskun megyei Kórház mikrofilm laboratóriumának vezetője, ill. a Dokumentációs és Információs Osztályának vezetője, Kecskemét, HORVÁTH Attiláné a Bács -Kiskun megyei orvosi könyvtári alközpont vezetője, Kecskemét, dr.Jiří DRBÁLEK, az Ústav Vêdeckých Lékařských Informací munkatársa, Prága, dr. VIRÁGOS Zsoltné, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának igazgatója, Debrecen .
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: dr. Richard R. ROWE, a FAXON Company elnöke, Westwood, USA; dr. VARGA Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorhelyettese; dr. BENDA Mária, az Országos orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, Budapest; dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója; VILMON Gyuláné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest; RÓZSÁNÉ dr. VASAS Lívia, a SOTE Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, SZÁNTAI Lászlóné, a SOTE Központi Könyvtárának tudományos munkatársa; GOSZTONYI Gábor, a SOTE Számítóközpont tudományos munkatársa, Budapest; VIRÁGOS Márta, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának igazgatója, Debrecen; KOVÁCS Katalin és BERECZ Katalin az OIK módszertani instruktorai, Budapest; MARTOS Veronika, a POTE Könyvtárának tudományos munkatársa, Pécs; dr VÁSÁRHELYI Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Nemzetközi Programiroda vezetője, Budapest; dr GAÁL Istvánné, a Városi Kórház-Rendelőintézet gazdasági osztályvezetője, Szeged; FORGÁCS Péter, az OIK gazdasági osztályvezetője, Budapest; KOLTAY Tibor, az OIK tudományos munkatársa, Budapest; IMRÉNYI Tiborné, a Városi Kórház-Rende-lőintézet orvosi könyvtárának vezetője Szeged; PREPOK Ferencné, a SOTE Központi Könyvtárának …
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: ARATÓNÉ LUX Ágnes, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, Budapest; Pierre-Marie BELBENOIT-AVICH, a Bibliotheque Universitaire munkatársa, Lyon; BERECZ Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár mb. osztályvezetője, Budapest; Penelope BONNET, William H.FORRESTER és Richard M.JONES, a British Medical Association munkatársai, London; KIS-PÁL Sándorné, a Pándi Kálmán Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtárának vezetője, Gyula; dr. KOLTAY Tibor, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár főmunkatársa, Budapest; Carol LEFEBRE és Maureen FORREST, a Cairns Library munkatársai, Oxford; RÚZSÁNÉ dr.VASAS Livia, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest.
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 4