Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


This volume has a long history. In 2004, the Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Tampere applied, together with the respective units of the University of Tallinn, the University of Pécs, the University of Cantabria, the University of Joensuu and the National School of Political Science and Public Administration of Bucharest for resources from the Erasmus Intensive Programme in order to organize three summer schools on European peripheries. The underlying idea was to provide opportunity for PhD students, especially from the participating universities to attend both as discussants of and paper presenters at one or more than one such session of which the key lectures were to deliver by professors in an open and multidisciplinary atmosphere. Resources were provided in principle for all the three summer schools, but in fact only two of them received support from the EU. The first summer school was held in Tampere in 2005, the second one in Santander in 2006 and the third in Pécs in 2007. This last summer school was financed by the University of Tampere and the University of Pécs. The project included, from the very beginning, the idea to produce a publication of papers selected from the contributions which were presented at the three summer school sessions. At the same time, the Summer School intended to provide an opportunity for all the participants to publish their contributions in the form of CD publications. Accordingly, the contributions to the …
Tovább a műhöz
Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.
Tovább a műhöz
Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolá­ja 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos kép­zés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társada­lomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szer­zett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális ha­tásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika - Településfejlesztés - Vidék- és környezetfejlesztés A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Azeurópai gazdasági térfejlődését befolyásoló tényezők - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei - A regionális és településfejlesztés környezeti hatásai és követelményei - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben...
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3