Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Annak idején értesítettük róla olvasóinkat, hogy egy új felső nép- és polgári iskolai egyesület van keletkezőben. A polgári iskolai tanároknak eddig is volt és van ugyan egyesületük; de ez a helyett, hogy valóban egyesítette volna az egy czél szolgálatában fáradozókat, meghasonlást támasztott közöttük s nem azon volt, hogy a polgári iskolák számára törvény útján felállított korlátok között csöndes, de foganatos munkásságban tündököljön, hanem nagyobb merészséggel mint megfontoltsággal magokat a korlátokat döngette. Ez a ez élj atévesztett és eredményben meddő erőlködés sokakat elidegenített az egyesülettől; elidegenítette különösen a vidéki, többnyire állami, vagy állami segedelemmel létesített és fentartott polgári iskolák tanítóit, a kik sem a saját érdekeikkel, sem a törvény követelményeivel nem bírták összeegyeztetni az egyesület nevében intézett törekvéseket. így történt, hogy azok a vidéki felső nép- és polgári iskolai tanítók, a kik a legutóbbi országos tanitógyülés alkalmával a fővárosban találkoztak, egy értelemmel a mellett nyilatkoztak, hogy kívánatos és szükséges lenne egy új egyesület alakítása — olyan egyesületé, a mely nemcsak a polgári iskolák, hanem a felső nép- és ipariskolák tanítóit és tanítónőit is egyesítené s szigorúan a törvény által megszabott úton, annak intencziói szerint és az abban kitűzött czél …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1