Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


„Fortiter et constanter", azaz bátran és kitartóan - mondja a Závodszky Géza tanár urat 70. születésnapja alkalmából köszöntő kötet címe. Aki ismeri az ünnepeltet - és sokan vagyunk ilyenek az tudja, hogy egy vargabetűktől mentes, nyílegyenes életút zajlik e jelszavak jegyében, immár hét évtizede. Igazi tudósról és tanáremberről, de leginkább tudós tanárról van szó, aki lélekben is egyenes derékkal és gerinccel élte meg ezt a csaknem háromnegyed századot, korántsem szélcsendes történelmünk egyik legviharosabb szakaszát. Közel félévszázados tudósi és tanári munkásság önmagában is tiszteletre méltó, különösen, ha Németh László gondolatai jegyében telik el: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba." Ilyen gyémántcsiszoló volt maga is, tudva, hogy a jó iskola első számú kulcsszereplője és feltétele a kiválóan képzett, megbecsült pedagógus. Az utóbbi biztosítása viszont a tanárképzés ügye, ami alapvető kérdése a felsőoktatásnak, mivel itt készül a jövő: amilyenek a tanárok, olyanok lesznek az iskolák. Nos, Závodszky Gézán az utóbbi bő harminc évben e tekintetben nem múlott semmi. Érdemei nem csupán a történelemtanár-, de vezetőként a tanárképzés egészében is elévülhetetlenek. Ő tudta, hogy a tanítás, az erkölcs és a tudás szorosan összefüggnek a pedagógiában. Igazi …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1