Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Miben áll a leányiskolák feladata? Nem másban, mint a leánygyermekek nevelésében. S mit tesz leánygyermeket nevelni ? Annyit, mint a növendéklányt erejének, képzettségének, ismereteinek és képességeinek álláspontját figyelembe véve, bölcs fokozatossággal összes erőit képző, czélszerü módon odavezetni, hogy alaposan és tökéletesen elérje az erő, képzettség, ismeret és ügyesség azon fokát, melyet rendeltetésének megfelelöleg megközelítenie lehetséges, elérnie kell. Megoldják-e s megoldhatják-e mai leányiskoláink ezen feladatot? Mit mond az élet, mit bizonyítanak társadalmi állapotaink az iskoláknak és nevelési rendszereknek ezen kérlelhetetlen bírálói? A társadalom még soha sem volt annyira eltelve a nők ferdeségei ellen emelt panaszokkal, mint épen napjainkban, a midőn pedig már épen a régibb idő óta fenálló ujabb leánynevelési rendszereknek, leányiskoláink hatásának kellene mutatkozniok. — Mennyiben jogosult a társadalom panasza, mennyiben nem: itt tüzetesen kimutatni nem szándékom. Elfogadva azt az örök igazságot, hogy nincs okozat ok nélkül s nem mozog a nád szél nélkül, egyenesen azt a kérdést vetem fel: Mi lehet az oka annak, hogy ma, a midőn a leányok rendszeres iskoláztatása mindinkább terjed, a társadalom elégedetlenebb a leányok nevelésének eredményével, mint hajdan, — a mikor a leányok nevelését az iskolák nem végeztek oly rendszerességgel mint …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1