Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A Tisztelt olvasó a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának Kurucz Rózsa főiskolai tanár tiszteletére megjelentetett jubileumi kötetét tarja a kézben. Az évfordulók mindig fontos mérföldkövek, szép és emlékezetes alkalmak, melyek lehetőséget adnak a kollégáknak és barátoknak is az ünneplésre. A jelen kötet szerzői és szerkesztői az anyagi és terjedelmi keretekhez igazodva igyekeztek kapcsolódni az ünnepelt szerteágazó kutatói munkásságához. A kötet 15 írást tartalmaz, amelyeket történeti és tematikus elrendezés szerint is szerkesztettünk. A tanulmányok multidiszciplinaritása nemcsak a kötet sokszínűségét mutatja, hanem azt az oktatói-kutatói kört is jelzi, amely szakmai-tudományos tevékenységével és személyesen is kapcsolódik az ünnepelthez. A tanulmányok témái az európai és hazai művelődéstörténeti-, pedagógiai hagyományokhoz kötődnek. A múlt értékei mellett a jelen eredményeiről és problémáiról is szólnak a jövő reményében. Horváth Béla tanulmányában a pedagógia egyik kulcskérdésével, a sikerrel, és ellentétjével, a sikertelenséggel foglalkozik két költőóriás példája alapján. A két költőzsenik érzésein keresztül érzékelteti, mennyire fontos az egyén számára a siker, és mennyire negatívan befolyásolja az ember életét a sikertelenség. A költők életpályája igazolja, hogy a siker szubjektív és objektív megítélése nincs mindig …
Tovább a műhöz
„Nyelvében él a nemzet” - fogalmazódott meg a magyar reformkor hajnalán anyanyelv és nemzeti lét, nemzettudat szoros összetartozásának gondolata. Különösen fontos ez a kapcsolat a kisebbségben élő nemzetiségek, népcsoportok identitásának, anyanyelvi kultúrájának fennmaradása, megőrzése szempontjából. Valószínű, hogy egy nemzeti többség általános kultúrájáról is számot ad, ahogy a vele élő kisebbségek kultúrájához viszonyul. Tolna megyében évszázadokra visszanyúló a magyarok és a német kisebbség (a „svábok”) együttélése, kultúrájuk egymásmellettisége. A kultúrák és az azokat képviselő, megtestesítő emberek tanultak egymástól civilizációs javakat, szokásokat, mentalitást. Bár többször szétzilálták a baráti, családi, emberi kapcsolatokat a háborúk, kitelepítések traumái, magyarok és németek ma már egymás tiszteletében, a kölcsönös megbecsülés jegyében élnek együtt. Nekünk itt Tolnában, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának egyik fontos feladatunk a közöttünk élő német kisebbség kultúrájának erősítése az anyanyelvi képzés, a német nemzetiségi óvodapedagógus képzés gondozásával. Ezért is ajánlom szívből ezt a kötetet. | „Eine Nation lebt in ihrer Sprache”- wurde dér Gedanke über die enge Verbindung dér Muttersprache und dér nationalen Existenz, des Nationalbewusstseins am Anfang des Reformzeitalters verfasst. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2