Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A kiadvány az ERASMUS/EUROMIR program zárásának tekinthető. Mint ilyen, szinte megköveteli a kutatási program résztvevőinek a megörökítését. A már elindult projekt résztvevői: Dr. Günther Sander Mainz - Németország, az alprogram koordinátora; dr. Alberto Merler Sassari - Szardínia; dr. Birgitta Bruks Östersund - Svédország; dr. José Gabriel Pereira Bastos Lisboa - Portugália; dr. Athina Zoniou-Sideri Athine - Görögország, 1999 folyamán megnyerték a Pécsi Tudományegyetem Európa Központját és Bölcsészettudományi Karának Idegennyelvi Lektorátusát a közös tevékenységbe történő bekapcsolódásra. (A kapcsolattartást a továbbiakban dr. Cseresnyés Ferenc és Tóth Hajnalka biztosították a két szervezeti egységből). Ennek egyik eredményeként a Pécsi Tudományegyetem említett intézetei vállalták az EUROMIR záró rendezvényén a házigazda feladatát. A 2000. április 25-e és május 2-a közötti nemzetközi intenzív szeminárium előadásai, workshop referátumai és team-tevékenységei Európa, illetve a régió nemzeti és etnikai kisebbségeivel foglalkoztak. A résztvevő külföldi partner egyetemek hat oktatójához, nyolc doktoranduszához és huszonhat egyetemi hallgatójához csatlakoztak a szemináriumon a Pécsi Tudományegyetem oktatói (nyolcán) és hallgatói. Az együtt töltött napok során az intenzív szeminárium résztvevői megismerhették öt európai uniós ország és Magyarország egy …
Tovább a műhöz
A Német szakmai társalgás joghallgatók részére című tankönyv javított és bővített kiadása most Német jogi szaknyelv címen jelenik meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. A kiadvány alapvető célkitűzése, hogy a német nyelvet tanuló joghallgatót segítse szakmai társalgási készségének kialakításában és bevezesse őt a német jogi szakmai szövegértésbe. A szóbeli kommunikatív készség célzott és hatékony fejlesztését, célozza, hogy a tankönyv a magyar alkotmányjog, polgári jog és polgári eljárásjog egy-egy szűkebb területére koncentrál nyelvoktatási céllal. A tankönyv új kiadása a 2012. január 1-jén hatályba lépett magyar Alaptörvény rendelkezései alapján mutatja be az alkotmányos jogállam szerveit és intézményeit. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó nyelvtani feladatok elősegítik ezek tartalmának és szókincsének alaposabb nyelvi feldolgozását. A tankönyv civilisztikai fejezeteinek bevezető és jogeseti szövegeihez jogi szóanyagra épülő nyelvtani és lexikai gyakorlatok kapcsolódnak, amelyek felölelik a jogi szaknyelvben leggyakrabban használt alaktani és mondattani formákat, melyekkel nyelvtanulóink végzett jogászként nap mint nap találkoznak német szaknyelvi kommunikációt igénylő munkájuk során. A megújult oktatási anyag elsősorban a német jogi szaknyelvet a kötelező szaknyelvi képzés keretében tanuló joghallgatóknak készült. A tankönyvet e hallgatói …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2