Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Jelen számunk munkatársai: HEINZ KOFER, a Német Tudományos Akadémia Dokumentációs Intézetének főosztályvezetője, ERŐSS LÁSZLÓ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának tudományos munkatársa, PAPP EMIL a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, dr. KISS LAJOSNÉ az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet orvosi könyvtárosa, MÁRIA BELAJOVÁ Pöstyén-fürdő betegkönyvtárának vezetője, dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár Tájékoztató Osztályának helyettes vezetője, FISCHER MIHÁLY az István Kórház orvosi könyvtárosa, dr. ARATÓ LÁSZLÓNÉ a kaposvári Megyei Kórház orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, KELLNER BÉLA a kaposvári Megyei Könyvtár vezetője, GEBRI JULIANNA egyetemi hallgató, PETHES IVÁN a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, dr. OROSZ GÁBOR az Országos Műszaki Könyvtár munkatársa, dr. KISS LAJOSNÉ az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3