Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 7

Találatok


A Kék Gazdaságról az előző részben írottak sejtetik, hogy itt nem a szokásos udvarias könyvismertetőkről van szó, hanem egy jelentősebb dologról. Ilyen sok, komoly pozíciót betöltő, és az élet különböző területein dolgozó tudós, szakember egybehangzó véleménye azt jelzi, hogy mérföldkőről van szó: egy igazán életképes gazdasági modell megszületéséről. Vajon indokolható-e egy „új szín” lefoglalása akkor, amikor a zöld gazdaság még ki sem bontakozott? A kérdésre adott válasz határozottan igen. A zöld gazdaság főbb jellemzőit tekintve az előző gazdasági formák folytatásának tekinthető - a természet fokozottabb figyelembevételével, míg a Kék Gazdaság igazi paradigmaváltást hajt végre azzal, hogy a természet maximális hatékonyságú, önszabályozó folyamatainak a gazdaságba való átültetését valósítja meg. A Kék Gazdaság fő törekvése a rendszerszemléletben való gondolkodás, kiteijesztve azt a természeti környezetre is. A természetben a többmilliárd éves alkalmazkodás eredményeképpen minden rendszerszemléletű és nagyon hatékony. Ezért, ha tanulunk a természettől, leképezzük a megoldásait, akkor a mi működésünk is hatékony lehet, és esélyünk van egy valóban fenntartható gazdaság és társadalom kialakítására. A Kék Gazdaságban leírt innovációk és alkalmazások az élet és a tudomány nagyon sok területét felölelik. A könyv megbízható …
Tovább a műhöz
This volume has a long history. In 2004, the Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Tampere applied, together with the respective units of the University of Tallinn, the University of Pécs, the University of Cantabria, the University of Joensuu and the National School of Political Science and Public Administration of Bucharest for resources from the Erasmus Intensive Programme in order to organize three summer schools on European peripheries. The underlying idea was to provide opportunity for PhD students, especially from the participating universities to attend both as discussants of and paper presenters at one or more than one such session of which the key lectures were to deliver by professors in an open and multidisciplinary atmosphere. Resources were provided in principle for all the three summer schools, but in fact only two of them received support from the EU. The first summer school was held in Tampere in 2005, the second one in Santander in 2006 and the third in Pécs in 2007. This last summer school was financed by the University of Tampere and the University of Pécs. The project included, from the very beginning, the idea to produce a publication of papers selected from the contributions which were presented at the three summer school sessions. At the same time, the Summer School intended to provide an opportunity for all the participants to publish their contributions in the form of CD publications. Accordingly, the contributions to the …
Tovább a műhöz
Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.
Tovább a műhöz
Az iskola 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos képzés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és mód­ szertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folya­matok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szerzett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális hatásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika; - Településfejlesztés; - Vidék- és környezetfejlesztés. A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Az európai gazdasági tér fejlődését befolyásoló tényezők; - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei; - A környezeti elemek regionális és települési megnyil­vánulásai; - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben.
Tovább a műhöz
(...) A szelektív hulladék feldolgozása Magyarországon a leggyakrabban kézi úton történik. A kutatás során két dolgot vizsgáltunk a válogatással kapcsolatban. Először a válogatókabinok kamerafelvételein vizsgáltuk meg a munkások által megfogott anyagok arányát. A vizsgálathoz 14 nap kamerafelvételét vettük alapul, melyet két válogatószalagon, két műszakban figyeltünk meg, műszakonként 3 időintervallumban. A megfigyelések alapján megállapítható, hogy a ledobónyílásokba és a zsákokba kerülő anyagok átlagos aránya 80% és 20% körül van, a két kabin és a két műszak között nincs nagy eltérés. A válogatók átlagosan 1 óra alatt közel 4000 megfogást végeznek, ami másodpercenként több mint egy megfogás. Az első 5 idősáv megfogás-számai hasonlóan alakultak, de a 6. idősáv megfogási száma rendszeresen kevesebb volt a többinél. Ezeknek 41%-át a PET palackok és 21%-át a vegyespapír, 14%-át az LDPE fólia, további 14 %-át a vegyes műanyag, az alumínium, az italos karton és a karton együtt adja a teljes megfogásoknak, a maradék 10%-ot sajnálatos módon a zavaró anyagok teszik ki. A megfigyelésből megállapítható, hogy a legtöbb anyagot, ami a ledobó nyílásba kerül az első és a negyedik helyen állók fogják meg. Az első helyen állok a megfogások átlagosan 35%-át produkálják, míg a negyedik helyen állok átlagosan a 27%-át. A második és a harmadik helyen állók …
Tovább a műhöz
A közgazdászképzés pécsi megindulásának huszonöt éves jubileumához érkeztünk ebben az évben. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatóközössége úgy határozott, hogy az évfordulót tudományos rendezvénysorozattal és két jubileumi kötet megjelentetésével teszi emlékezetessé. Az első kötet a Kar történetét, a közgazdászképzés fejlődését és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket mutatja be. A második kötet - amit most kézben tart a Kedves Olvasó - a Studia Oeconomica jubileumi különszáma. Ezt olyan mustrának szánjuk, amelyben a most huszonöt éves Kar oktatói adhatnak számot tudományos-kutatási eredményeikről. A tudományos kutatás, és a kutatási eredmények közzététele rendkívül fontos területe az egyetemi életnek. Ez az a tevékenység, amely megkülönbözteti az egyetemet a képzés alacsonyabb formáitól, ez az, ami az oktatás minőségét is fémjelzi, ez az, ami rangot ad. A közgazdasági (beleértve természetesen az üzleti diszciplínákat is) kutatásokat és a publikációs tevékenységet az elmúlt évtizedekben a relatív elzárkózottság, a belteijesség, a világ fő áramlataitól való részleges elszakadás jellemezte. A magyar kutatók a vezető nyugati publikációkhoz nem, vagy csak nehezen juthattak hozzá, külföldön (nyugaton) csak kivételes esetekben publikálhattak. A rendszerváltás e területen is gyökeres változásokat hozott: …
Tovább a műhöz
This collection of articles was prepared in honour of the 30th anniversary of the foundation of the Faculty of Business and Economics in Pécs. 30 years is a short period in the history of the University of Pécs starting in 1367 but very significant in the history of the transition of the Hungarian society and economy. With the so-called "new economic trend" the dismounting of the autocracy of the socialist command economy in Hungary began in 1968. The second centre of education of economists started its work in this favourable atmosphere. As a result of the work of the "founding fathers" the new school soon achieved countrywide recognition in the 70s and in the 80s as a venue of reform education, where students obtained utilisable practical knowledge and could rapidly achieve managerial positions after finishing school. Real change in research and education started only at the turning point of the 80s and 90s. The Faculty stood more and more committed towards business education and at the same time did not sacrifice its involvement in teaching the theoretical foundations of modern economics. The special "Pécs-model" was born this way. The past years demanded a lot of foregoing and dedication both from lecturers and students. This time let me speak about the teachers. The task was to learn new ideas, develop new competencies, learn foreign languages. One of the results of these efforts is the capability that allowed the realisation of this book, written by the teachers …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 7