Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Történelem iránt is érdeklődő oktatóként négy évtizedet eltöltve orvosegyetemen, azt gondolhatja az ember, hogy az orvostörténet, tágabban az egyetemtörténet vonatkozásában nagy meglepetések nem érhetik. Aki a jelen könyvet elolvassa, tévedését könnyen beláthatja. Teljesen meglepő állítások sorakoznak: mind szakemberek (egyiptológusok, sumerológusok, klasszika filológusok) művei alapján. A meglepő adatok nemcsak az ókor vonatkozásában érik az embert. Nem kevésbé váratlan tények bukkannak fel a középkor vonatkozásában is. Ezeknek még csak jelzése sem lehet egy rövid előszó feladata. Számomra talán a legérdekesebb kérdés maga az egyetem fogalmának a meghatározása. Ennek aktualitását az adja, hogy a mai felsőoktatásban divatossá lett az oktatóegyetem - kutatóegyetem mesterséges szétválasztás. Lássuk, mit mondtak erről az ókorban: „A legmagasabb szintű oktatási intézménynek az nevezhető, amelyben a tudósok az általuk megismert és felfedezett tudományos eredményeket átadják a következő nemzedéknek" - mondotta Ptolemaiosz Szótér (367-283) az általa létrehozott Muszeion („az egyetemek egyeteme" - ahogyan a szerző nevezi) „tanévnyitóján" a 308/307-es tanévben, 2314 évvel ezelőtt (lényegében ezt a megfogalmazást ismételte meg 1100 évvel később Nagy Károly császár (800-814), majd III. Abdur Rahman andalúziai omajjád kalifa (929-960) a császár után jó másfél …
Tovább a műhöz
Ormos Mária, Akadémiánk rendes tagja, a II. (Filozófiai és Történettudományok) Osztály több éven át nagy elismeréssel övezett elnökasszonya. Igen, kénytelen vagyok az elnök szóhoz az asszonyt is hozzátenni, mivel Ormos Máriát rendkívüli asszonynak tartom. Egész tudományos pályáján végigvonul, hogy asszony létére a tudós férfiakat megszégyenítő következetességgel, metsző elmeéllel, invencióval, s a korszakát kutató férfi tudósokat rendszeresen túlszárnyaló merészséggel tevékenykedett. Maradjunk talán az utoljára említett személyiségjegynél, a merészségnél. Egy másik tudományból, a kísérleti orvostudományból kitekintve is nyilvánvaló, hogy Ormos Mária, a szaktudós rendre a legnagyobb fákba vágta a fejszéjét. (Nem is beszélve több nemzedéket fölnevelő egyetemi oktatói tevékenységéről.) Hiszen van-e, vagy különösen a pályája kezdetén volt-e merészebb feladat, mint a két világháború közti korszaknak (és persze a két világháborúnak) éppen a politikatörténetét, illetve eszmetörténetét vizsgálat tárgyává tenni? Ez a korszak, ez a kettős témakör (gondoljunk csak a fasizmusra és a kommunizmusra, Hitler vagy Sztálin őrült rémuralmára) máig a legélesebb viták kereszttűzében áll. Ormos Mária pedig egyik publikációjában sem habozott kiállni a maga kérlelhetetlen történészi álláspontja mellett. Vérbeli történészként éppúgy megajándékozott …
Tovább a műhöz
Különleges könyvet tart kezében az olvasó. Az Útitársak című tanulmánykötet tisztelgés Kéri Katalin neveléstörténész munkássága előtt. Kéri Katalin egyetemi tanár, az MTA doktora, 38 évvel ezelőtt kezdte el egyetemi tanulmányait Pécsett és 33 éven keresztül oktatott és kutatott a Pécsi Tudományegyetemen. Ezen idő alatt a neveléstudomány hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő személyiségévé vált. 2004-től a Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék vezetője, 2012-től a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskolájának törzstagja és vezetője. Hat önálló könyv, számos szerkesztett könyv, több, mint száz tanulmány és egyéb publikáció jelzi kiváló kutatói tevékenységét. Számos hazai és nemzetközi folyóirat és tudományos szervezet tagja, koordinátora. A nem nyugati kultúrák neveléstörténetével, a pedagógusetikával, a muszlim neveléstörténettel és a női művelődés újkori magyarországi történetével kapcsolatos kutatásai kiemelkedőek. Nem véletlen, hogy egy ilyen kitűnő szakember számos állásajánlatot és meghívást kap más egyetemektől. Bár rövidebb ideig a Salamancai Egyetemen és a Rouen-i Egyetemen volt vendégprofesszor, és a Selye János Egyetemen is oktat, végül a Soproni Egyetem meghívását fogadta el, ahol jelenleg a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet professzora. Pécsi tanítványai és kollégái úgy döntöttek, hogy Kéri …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3