Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Törőcsik Mária Professzor Asszony a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar teljes történelmének egyik legkiemelkedőbb életművet felmutató oktatója, akit - mint ahogyan e kötet is bizonyítja - nagyon sok kollégája szeret, még több tisztel, de még annál is sokkal többen tanultak tőle valami fontosat. Törőcsik Mária, sokunk Marikája a Kar legelső női professzora, és ez férfi kollégákhoz képest többszörös erőkifejtést kívánt meg Tőle az élet komplex kihívásait illetően, beleértve ebbe természetesen és első helyen a családot, de persze az idő nagy részében férfi kollégák dominálta munkaközegben való teljes értékű helytállást is. Különösen imponáló volt az, ahogy a Marketing és Turizmus Intézet első igazgatójaként lendületesen és elszántan épített fel egy sokra hivatott, nagyon tehetséges marketinges csapatot, és ezzel párhuzamosan tudta a turizmus vertikumot az elvárásokat felülmúló sebességgel és hatékonysággal integrálni az intézeti, a kari és a tágabb szakmai közegbe. Törőcsik Professzor Asszony az oktatói/kutatói utánpótlásnevelés terén egészen rendkívülit alkotott, a témavezetésével eddig végbement 18 (!) sikeres doktori védést csak az tudja helyiértékén kezelni, aki valaha megtapasztalta már konzulensként, hogy milyen mennyiségű és milyen odaadású munkát kíván meg akár egyetlen doktorandusz útjának sikeres egyengetése is. Nem …
Tovább a műhöz
Az alkalmazott marketingkutatás a vállalatok mindenkori igényeinek megfelelően követi a trendeket, alakítja saját eszköztárát. Ennek megfelelően különböző korszakok követik egymást, hol növekedéssel, hol csökkenéssel színesítve a kutatók mindennapjait. Most már látjuk, hogy a ‘90-es évek derekán, második felében lezárult egy korszak, vagy még inkább elkezdődött egy új fejezet, ami napjainkra egészen szépen kibontakozott, megváltoztatva mindazt, amit akkor megtanultunk. A ’90-es évek második felében, az ezredforduló környékén hazánkban még kevéssé volt érzékelhető ez a változás, ami pedig már elindult az alkalmazott marketingkutatás területén a fejlett gazdasággal rendelkező országokban. A változások alapvetően a technológiai fejlődés miatt jelentek meg, de a későbbiekben ezt felerősítette az évezred első évtizedének végén kialakult globális gazdasági válság. Ez a két hatás fundamentális változásokat okozott az iparágban, a módszertani eszköztárban. Elsőként a hagyományos technikák hatékonysága, az eredmények újszerűsége kérdőjeleződött meg, ami aztán a válság éveire eljutott egészen odáig, hogy a kutatócégek értékteremtő képessége vált kérdésessé. Az elmúlt évtizedben az újjáalakulásnak lehetünk részesei, ami egyrészt az eszköztár jelentős átalakulását vonja magával, másrészt pedig új kompetenciák azonosítását, …
Tovább a műhöz
Marketing research always follows the trends and improves its methods according to the ever-changing demands of companies. Thus, consecutive periods, alternating between growth and decrease, enliven the days of researchers. We can already see that the mid-‘90s and the second half of the decade were an end of an era, or rather the beginning of a new chapter that has been evolving steadily until today, changing everything we had learned. The changes were hard to detect in the Hungary of the late ‘90s and the turn of the millennium, yet they had already started in the field of applied marketing research in economically developed countries. The changes presented themselves mainly due to technological development and were later amplified by the global economic crisis in the first decade of the new millennium. These two effects triggered fundamental changes in the industry and its research methods. First, the efficiency of traditional techniques and the novelty of results were questioned, then, by the years of the crisis, even the value-creating potential of research firms was disputed. The past decade witnessed a kind of renewal, that entails a significant transformation of methodologies on the one hand, while on the other, it has enforced research companies on the market to identify and augment new skills and competencies. Our book summarises this process with the main stages and levelling points while drawing upon some limitations to set our frame of reference. Consequently …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3