Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 4

Találatok


A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016 tavaszán indította el „A jövő könyvtára felé…” című szakmai önképző sorozatát. A projekt ötletgazdája és mentora Drótos László, a szervező munkatársak Bokrosné Stramszky Piroska és Dr. Steinerné Szűcs Éva, illetve 2017 őszétől Szabóné Kovács Beáta. A két könyvtárban felváltva tartott, alkalmanként 2-3 órás rendezvényen a meghívott előadó prezentációja után a résztvevők megvitatják az adott témát. Akik nem tudnak személyesen jelen lenni, azok a Szinva Net Informatikai Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. által támogatott élő Ustream közvetítésnek, vagy pedig később a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban készült, megvágott és archivált videofelvételeknek köszönhetően távolról is megnézhetik a webináriumokat.
Tovább a műhöz
A mérnöki szerkezetekkel, gépekkel szemben támasztott szüntelenül növekvő követelmények újabb és újabb kihívásokat jelentenek a berendezések tervezői, gyártói, szerelői és üzemeltetői számára egyaránt. E kihívásoknak való megfelelés egyik területen sem képzelhető el anyagvizsgálati ismeretek nélkül. A konstrukciós és a technológiai tervezést végzők anyagjellemzőket, illetve anyagi mérőszámokat alkalmaznak; a gyártástechnológusok technológiai próbák mellett hibafeltáró, elsősorban roncsolásmentes vizsgálatokat végeznek, az üzemeltetők pedig a roncsolásos és roncsolásmentes vizsgáló eljárások széles skáláját hívják segítségül a szerkezetek integritásának megítélése, illetve biztosítása érdekében, valamint a gépek, berendezések működésének ellenőrzése céljából. Az anyagvizsgálat, amely az anyagok szerkezet- és tulajdonság-változásaival kapcsolatos okokra keresendő válaszokat hivatott számszerűsíteni az anyagszerkezettannal egységet alkotva az anyagtudomány szerves részét képezi. Mindezek figyelembevételével természetes, hogy a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán komoly hagyományai vannak az anyagvizsgálati ismeretek oktatásának. A tananyag az elmúlt évtizedekben is folyamatosan változott, korszerűsödött. E folyamatban kitapinthatok olyan csomópontok, amelyek minőségileg számottevő változásokat jelentettek, mint - a méretezési alapadatot …
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: dr. BODOSI Mihály, a Somogy megyei Kórház-Rendelőintézet ny. főorvosa, Kaposvár; dr. ARATÓ Lászlóné LUX Ágnes, az OIK munkatársa, Budapest; KOZMA Zoltánné, a Somogy megyei Kórház-Rendelőintézet Arató Miklós Orvosi Könyvtárának vezetője, Kaposvár; NAGY Gyuláné, a Somogy megyei Kórház-Rendelőintézet Arató Miklós Orvosi Könyvtárának munkatársa, Kaposvár; dr. JANTSITS Gabriella, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Szemészeti Klinikájának könyvtárosa, Budapest; dr. KOLTAY Tibor, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár tudományos munkatársa; HANSÁGI Tivadarné, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatának munkatársa, Budapest; KOVÁCS Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár módszertani instruktora, Budapest.
Tovább a műhöz
Ígéretem szerint cselekszem s nem várakoztatlak sokáig, hanem megírom a körödben s kiváltképen pedig évi vizsgálatod alkalmával szerzett tapasztalataimra vonatkozó nézeteimet, miután azokat élőszóval nem közölhettem veled a mult héten, a midőn ép oly váratlanul tovább kellett utaznom, mint a milyen véletlenül történt városkátokban való megjelenésem. Levelemben sok meglepőt, több talán reád nézve kellemetlen igazságot kell veled közölnöm; készülj el azok befogadására! Ha pedig nem volnál oly hangulatban, melyben megbírod az őszinte szót — úgy tedd félre e lapokat s olvasd el azokat alkalmas időben. Vannak az emberi életben pillanatok, a melyek épen nem arra valók, hogy szemébe nézzünk az igazságnak! — Némely ember élete csupán ilyen pillanatokból áll. Az ily emberek a legboldogta-lanabbak, bár látszólag jól érzik magukat. Ki az igaz szót nem szereti, kedveli az ámítókat s maga is hízeleg, hogy mások is sima szókkal traktálják; — de azért még sincsen nyugodt pillanata. Nem hisz senkinek s nem is bízhatik még magában sem. — Örökös nyugtalanságban él, a csalódások lánczolatát ugyan megunja ; de felébredni nem mer, nem akar. — Vergődve éli napjait, melyek ujabb és ujabb oly kellemetlen helyezeteket szülnek számára, a melyeknek eltakarása nehéz kínos kimerítő munkával jár; mert az ember alaptermészeténél fogva csakis az őszinteségben, az igazmondásban talál …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 4