Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Dombtetőre száll a hadvezér, hogy kifürkészsze az igazságot, melyet a sebesültek jajja, a ropogás és a füst eltakartak; és a midőn a szenvedélyek vihara gyámoltalanná teszi a józan észt, a békü-lést kereső a bölcsészet magaslataihoz igyekszik feljutni, hogy felismerje annak a lázas hangulatnak lényegét, mely uralkodóvá tette a kedélyt s fenekestül felforgatta a megszokott csendes társas életet. Harcz zaja hangzik fel nálunk is a nőnevelés terén. Nem él a világban, ki nem hallja. A komoly pedagógus nézete másodrangú és habozó, a kulturpolitikust sem vezérli az ész, a fejlődés törvényeinek öntudatos alkalmazása: szenvedély az uralkodó hatalom, ez teremt meg rombol, az elmélet emberét sántikálva hagyva hátra, hogy paizsát utánna vigye. Ezer meg ezer szemérmes szegény leány néma jajja döntötte meg az egyetem kapuit, az élethalál küzdelem keservei késztették a szende nőt, hogy más nemzetek példáját utánozva elinduljon a szerencse felé vezető új és új tapostalan ösvényeken. És a mint nőtt a mozgalom, szaporodtak az úttörők, a meglevőhöz konokul ragaszkodó tömeg is gyengének találta immár hajdani fegyverét, az agy súlyát, a test gyengédségét, a századok tapasztalatait s eldobva mindezeket, a szenvedély fegyverét vette fel, hangosan s mind hangosabban kiabálva : «Ne romboljátok szét a családi boldogságot!» És a midőn felébredt a szenvedély, tehetetlenné lesz a józan …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1