Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Ez a könyv tanulmánygyűjtemény. Azokat a tanulmányokat tartalmazza, amelyek az INCLUD-ED elnevezésű EU kutatási projekt magyarországi háttérmunkálatai során születtek 2006 és 2008 között. Egy részük előadás formában elhangzott a 2007 őszén szervezett kutatási konferencián. A kutatásnak és ennek a könyvnek a fő kérdése az, hogy a sikeres társadalmi integráció szempontjából milyen jelentősége van annak, hogy a fogyatékos tanulókat integrált, illetve szeparált módon képzik az iskolákban. Megpróbáljuk bemutatni a fennálló helyzetet és értékelni a lehetséges fejlődési utakat. Megkérdezzük a gyógypedagógusok és más szakemberek mellett a közvetlenül érintetteket: a fogyatékos embereket és családjukat is. A könyv első része elméleti írásokat tartalmaz. Az első tanulmány (Bánfalvy Csaba) szélesebb történeti és társadalmi perspektívába helyezi a konkrét vizsgálati anyagot és a kutatás egészét. Schiífer Csilla elméleti és nemzetközi elmélettörténeti feldolgozását adja az inklúzió fogalmának. Csányi Yvonne tanulmányában a nemzetközi iskolai integrációs próbálkozásokat az OECD szakmai törekvései keretében mutatja be. A könyv második részében saját empirikus kutatásunk eredményeit mutatjuk be. Somorjai Ágnes interjús és kérdőíves kutatási módszerekkel gyűjtött adatok alapján elemzi az integráltan és a szeparáltan jelenleg az iskolákban tanuló …
Tovább a műhöz
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága elhatározta, hogy az 1958-ban alapított Tanulmányok a neveléstudomány köréből című sorozatát, mely azonban 1984 óta nem jelent meg, újraindítja. A tetszhalálból felélesztett új folyammal és ezzel az első kötettel is jelezni kívánja, hogy nem adta fel azt a szellemi offenzívát, amit már több évtizede - de különös intenzitással a kilencvenes években - folytat a magyar neveléstudomány társadalmi jelentőségének és tudományos rangjának elismertetéséért. A „tanulmányok” abba a sorba illeszthető, amelynek fontos mérföldköve az új Pedagógiai Lexikon (1997) közreadása volt, és folytatása az első országos neveléstudományi konferencia (2001) megrendezése lesz. Amikor a Pedagógiai Bizottság a sorozat újraindítását elhatározta, és ehhez a szükséges anyagi feltételeket sikerrel megszerezte, szerkesztő-bizottságot küldött ki a sorozat és az első szám megtervezésére. Az első szám feladata a magyar neveléstudomány századfordulós leltárának elkészítése: a fontosabb nemzetközi trendek, a hazai törekvések számbavétele és értékelése, a perspektívák kijelölése.
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2