Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Immáron több, mint 10 év telt el azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 2011-ben elfogadta a nemzetközi szervezetek felelősségéről szóló végleges kodifikációs tervezetet (ARIO), amelyet a Nemzetközi Jogi Bizottság készített elő. A kodifikációs munka egy évtizedig tartott, azonban hasonló eredménnyel zárult, mint „nagytestvére”, az államok felelősségéről szóló 2001-es végleges tervezet (ARSIWA): az ENSZ Közgyűlése az államok figyelmébe ajánlotta a dokumentumot, nem született azonban nemzetközi szerződés a nemzetközi felelősség tárgykörében. Egy lényeges dologban azonban különbözik az ARIO és az ARSIWA, nevezetesen abban, hogy míg az államok gyakorlatilag elfogadták azt, hogy az ARSIWA rendelkezései többé-kevésbé tükrözik a nemzetközi szokásjogot és így tradicionális értelemben vett kodifikációs produktumnak tekinthetők, addig az ARIO esetében ez már korántsem ennyire egyértelmű. Az államok, sőt a nemzetközi szervezetek és a jogtudósok jelentős része is egyaránt tekint kodifikációs és jogfejlesztő munkaként az ARIO szabályaira. E kötet arra vállalkozott, hogy az FK-134930. sz. OTKA kutatási projekt keretében összefoglalja azokat a kutatási eredményeket, amelyek a nemzetközi szervezetek felelősségének elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata során felmerültek és a tudományos, valamint a gyakorlati szakemberek számára egyaránt relevanciával bírhatnak. A …
Tovább a műhöz
EU-jog
  • 2015
2012 szeptemberében jelent meg tankönyvünk, mellyel nem kevesebbet céloztunk meg, mint hogy a jogászképzés számára egy kötetben gyűjtsük össze az Európai Unió jog- és intézményrendszerével, valamint a belső piac jogával kapcsolatos alapismereteket. Továbbra is valljuk, hogy az egyetemi oktatás keretei között is az érdeklődés felkeltése és a biztos alapok lerakása a legfontosabb feladat, mivel csak ezek birtokában tudják a hallgatók később továbbfejleszteni tudásukat. Tankönyvünkből az elmúlt három tanévben négy jogi karon tanultak a hallgatók. A tőlük, illetve oktató kollégáinktól kapott visszajelzések alapján készítettük el a most megjelent második kiadást, az eredetit némileg átszerkesztve, kibővítve. Nem volt eseménytelen ez az időszak az Európai Unió történetében sem, elég ha csak Horvátország csatlakozására, az európai parlamenti választásra, az új Európai Bizottság megalakulására, vagy éppen a görög adósságválságra gondolunk. Az ezekre adott jogi és intézményi válaszokat is bedolgoztuk könyvünkbe. Az Európai Uniót érintő kérdések összetettségére, a változások gyorsaságára jellemző, hogy a második kiadás kéziratának lezárását követően vált egyértelműen láthatóvá az a migrációs hullám, amire egészen biztosan új megoldásokkal kell reagálnia az uniós döntéshozóknak. Nem változtattunk ugyanakkor azon eredeti célkitűzésünkön, hogy a …
Tovább a műhöz
EU-jog
  • 2012
Az első magyar nyelvű, átfogó monográfia az európai integráció második világháború utáni jog- és intézményrendszeréről a kiváló jogtudós, intézményalapító Mádl Ferenc nevéhez fűződik. Az 1974-ben megjelent, Az Európai Gazdasági Közösség joga című munkájával korát messze megelőzve csillantotta fel a reményt, hogy van alternatívája a Szovjetunió által a kelet-európai országokra rákényszerített hatalomnak, másként, hatékonyabban is lehet szervezni az európai nemzetek együttműködését. Az Európai Gazdasági Közösséget 1992-ben Európai Unióra nevezték át, jogrendszerének szervezett oktatása Magyarországon az egyetemi jogászképzés keretei között pedig másfél évtizedes múltra tekint vissza. Ezalatt több kiváló tankönyvjegyzet látott napvilágot, amelyekből joghallgatók ezrei ismerkedhettek meg az európai integrációval, annak a tagállamok jogrendszerére gyakorolt hatásával. Ezt a tudást megszerezve ma már sokan dolgoznak uniós intézményeknél külföldön, segítve Magyarországot, vagy éppen azt ellenőrizve, hogy vállalt kötelezettségeinek - a többi tagállamhoz hasonlóan - mindenben eleget tesz-e. Az egyes jogi karokon - a meglévő hasonlóságok mellett - hangsúlybeli különbségeket is találhatunk e tantárgy oktatásában. Tankönyvünk szerzői négy jogi karon oktatnak, és arra vállalkoztak, hogy az ott szerzett tapasztalataikat egymással megosztva, közösen írják …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3