Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 8

Találatok


Évekkel ezelőtt kaptam az első megtisztelő felkérést arra, hogy a Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar által szervezett Apáczai-Napok tudományos konferencián előadást tartsak. Így ismerem ezt a magas színvonalú rendezvénysorozatot, és mint a Veszprémi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottságnak elnöke, nagyon örültem Sipos Judit és Boldizsár Boglárka kollégáink javaslatának, hogy ez a rangos konferencia egy önálló, nemzetközi szekcióval egészüljön ki, amely közös rendezésű az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottságával. Ezekből az előadásokból születtek az alábbi tanulmányok. A programon nagy örömmel vettem részt magam is több kollégámmal a Kodolányi János Egyetemről. A rendezvény napján érzékelhető volt a már megszokott jó hangulat mellett a professzionális szervezésnek köszönhető gördülékenység, ami ennek az együttműködésnek következtében biztosította a magas tudományos színvonalat. A kötet talán ezt a baráti légkört nem tudja visszaidézni, de a tudományos igényességet, a rendkívül izgalmas témák sokaságát igen, ezért ajánlom jó szívvel az olvasó figyelmébe a kötetet. Ez a kötet így kiemeli a szekciót még ebből a rangos konferenciából is, erősítve annak nemzetközi dimenzióit. Az együttműködést remélem folytatjuk és minden évben megrendezésre kerülhet a Veszprémi …
Tovább a műhöz
A Tisztelt olvasó a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának Kurucz Rózsa főiskolai tanár tiszteletére megjelentetett jubileumi kötetét tarja a kézben. Az évfordulók mindig fontos mérföldkövek, szép és emlékezetes alkalmak, melyek lehetőséget adnak a kollégáknak és barátoknak is az ünneplésre. A jelen kötet szerzői és szerkesztői az anyagi és terjedelmi keretekhez igazodva igyekeztek kapcsolódni az ünnepelt szerteágazó kutatói munkásságához. A kötet 15 írást tartalmaz, amelyeket történeti és tematikus elrendezés szerint is szerkesztettünk. A tanulmányok multidiszciplinaritása nemcsak a kötet sokszínűségét mutatja, hanem azt az oktatói-kutatói kört is jelzi, amely szakmai-tudományos tevékenységével és személyesen is kapcsolódik az ünnepelthez. A tanulmányok témái az európai és hazai művelődéstörténeti-, pedagógiai hagyományokhoz kötődnek. A múlt értékei mellett a jelen eredményeiről és problémáiról is szólnak a jövő reményében. Horváth Béla tanulmányában a pedagógia egyik kulcskérdésével, a sikerrel, és ellentétjével, a sikertelenséggel foglalkozik két költőóriás példája alapján. A két költőzsenik érzésein keresztül érzékelteti, mennyire fontos az egyén számára a siker, és mennyire negatívan befolyásolja az ember életét a sikertelenség. A költők életpályája igazolja, hogy a siker szubjektív és objektív megítélése nincs mindig …
Tovább a műhöz
„Fortiter et constanter", azaz bátran és kitartóan - mondja a Závodszky Géza tanár urat 70. születésnapja alkalmából köszöntő kötet címe. Aki ismeri az ünnepeltet - és sokan vagyunk ilyenek az tudja, hogy egy vargabetűktől mentes, nyílegyenes életút zajlik e jelszavak jegyében, immár hét évtizede. Igazi tudósról és tanáremberről, de leginkább tudós tanárról van szó, aki lélekben is egyenes derékkal és gerinccel élte meg ezt a csaknem háromnegyed századot, korántsem szélcsendes történelmünk egyik legviharosabb szakaszát. Közel félévszázados tudósi és tanári munkásság önmagában is tiszteletre méltó, különösen, ha Németh László gondolatai jegyében telik el: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba." Ilyen gyémántcsiszoló volt maga is, tudva, hogy a jó iskola első számú kulcsszereplője és feltétele a kiválóan képzett, megbecsült pedagógus. Az utóbbi biztosítása viszont a tanárképzés ügye, ami alapvető kérdése a felsőoktatásnak, mivel itt készül a jövő: amilyenek a tanárok, olyanok lesznek az iskolák. Nos, Závodszky Gézán az utóbbi bő harminc évben e tekintetben nem múlott semmi. Érdemei nem csupán a történelemtanár-, de vezetőként a tanárképzés egészében is elévülhetetlenek. Ő tudta, hogy a tanítás, az erkölcs és a tudás szorosan összefüggnek a pedagógiában. Igazi …
Tovább a műhöz
Ez év májusában tudományos kollokviumot rendezett a Pécsi Tudományegyetem Európa Központja „Magyarország és Európa az ezredfordulón” címmel. A kollokviumot nem kifejezetten ünnepi, millenniumi, hanem a tudomány hétköznapjaihoz közelebb álló rendezvénynek szántuk. A tanácskozás résztvevőit, jogászokat, közgazdászokat, politológusokat, történészeket, filozófusokat mindazonáltal különös érzés tölthette el, hiszen a jelen és a közeljövő fontos kérdéseit egy egészen kivételes pillanatban, a harmadik évezred küszöbén, a kereszténység kétezredik, s a magyar államalapítás ezredik évfordulóján elemezhették. A jelen folyamatait és a közeljövő perspektíváit így mégiscsak belengte, átitatta a nagyobb ívű történelem. Kötetünk e konferencia előadásait adja közre. Talán nem egészen véletlen, hogy a harmadik évezred első (mások szerint második) évét, a 2001. évet a nyelvek európai évének nyilvánította az Európa Tanács, s több más szervezet. Mintha kezdene utat törni magának a felismerés, hogy a globalizálódó világban felgyorsult a nyelvek pusztulása, s hogy ezáltal egyre inkább veszélybe kerül az emberiség ma még gazdag, mintegy négy-ötezer élő nyelvet számláló nyelvi öröksége. S mintha kezdene utat törni magának az a felismerés is, hogy Európa, s az Európai Unió - akarva-akaratlan - máris a nyelvi sokféleség jogi szabályozásának kivételes …
Tovább a műhöz
A kegyeletnek és szeretetnek gyászos ünnepét üljük ma, midőn összegyűltünk, hogy fölidézzük az emlékét felejthetetlen királynénknak, Erzsébet nagyasszonyunknak, az ő halhatatlan nevének ünnepén. Bizonyára nincsen e hazának olyan leánya, kinek szíve meg ne rendülne e napon, melyen megdicsőült királynénk emlékének áldoz a haza ifjúsága. De hol ülhetné a kegyelet bensőbb érzéssel az emlékünnepet, mint intézetünkben, mely az ő dicső nevét viseli homlokán és melynek ifjúsága nagy királynénk emlékének kultuszát feladatává tűzte. Emeljük fel tehát tekintetünket e megszentelt órában a meg-dicsőültek felé, abba az égi szférába, a hol hitünk szerint nincs többé szenvedés, a hol boldogság van, mert istenével egyesül az igazságot szomjazó lélek ! Ott, a boldogság honában keres immár téged, Nagyasszonyunk, a mi lelkünk! Hozzád emeljük tekintetünket nemes ideálunk, hogy a Te életed példájából merítsen küzdő lelkünk vigaszt és megnyugvást. Merítsen hitet a jóban, mely bevilágítja életünk homályos pillanatait a remény égi sugarával, hogy el ne csüggedjünk az eszményi jóért, a tökéletességért való küzdelemben. A Te emlékedet szívünk mélyébe véstük és lelkünk szüntelenül veled foglalkozik. A haza költői rólad énekelnek; a legszebb dal gyászt zeng éretted ; és a művész vésője megalkotta síremiékeden felséges alakodnak azt a mását, mely lényedet …
Tovább a műhöz
In 2017, the University of Pécs celebrated the 650th anniversary of the foundation of the medieval university. The government of Hungary has helped our university, through a privileged tender, to be able to remember this jubilee worthy. With the support of the ‘University of Pécs 650 Jubilee’ tender, we organized an international conference on 12–13 October 2017 at the impressive location of the Granary Visitor Information Centre of the Bishopric of Pécs. 21 Central and Eastern European experts from Austria, the Czech Republic, Poland, Romania, Switzerland, Slovakia, and many Hungarian university history researchers have presented their research results from the Middle Ages to the present day. This volume contains the lectures that were given there. The written material of the lectures will be published as Volume 16 of the ‘Publications of the University Library of Pécs’ series at the end of 2017, in which 12 German and 7 English studies were given. The University Library of Pécs and Centre for Learning – as the program owners of the conference and the book volume, in close cooperation with the University of Pécs Faculty of Humanities Institute of History Department of Medieval and Early Modern History and the University of Pécs Archives – organized a successful international conference presenting the latest scientific achievements of Hungarian and European higher education history research. This volume, which the readers hold in their hand, contains a …
Tovább a műhöz
The aim of the presentation is to give an overview of recent studies and research projects concerning the history of universities and their scholars in medieval and early modern times both in Switzerland and in Germany. This comprises an introduction to databases and research on students and scholars which are internationally organized and interconnected with other projects, such as the “Repertorium Academicum Germanicum”. In addition, research concerned with the work of single scholars as well as studies on the history of particular universities and faculties, which are often motivated by anniversaries of the institutions in question, shall be introduced. (...) In the following paper we display the development of writings about universities history in the last 25 years. It is important to underline that we use the name of Hungary as a historical definition. In this case it means the whole territory of the Carpathian Basin, because the current boarders were created in 1920. Since the Hungarian universities were founded late the possibility of attendance at foreign universities represented great importance. Nowadays, we possess a database with more than 100.000 records about Hungarian students who attended foreign universities before 1918. Many source editions, analyses and monographs were published in this topic. The purpose of the following article is to summarize the most notable volumes. (...) The study focuses on the circumstances of establishing of medieval …
Tovább a műhöz
Mandulavirágzási Tudományos Napok. Már az elnevezés is figyelemfelkeltő és – mint ahogy a Janus Pannonius által is megénekelt, első tavaszi virágba boruló gyümölcsfa is – kellemes érzést kelt. A kikelet korai hírnökét, az újraéledés kiváncsiságával teli várakozást sejteti bennünk. A mandula méltó szimbóluma a Mecsek lábánál elterülő, kellemes, mediterrán hangulatú egyetemvárosnak, Pécsnek. De találó elnevezése egyben Magyarország legrégebbi tradíciókkal rendelkező, legsokoldalúbb oktatási-kutatási spektrumú felsőoktatási intézményében immáron második alkalommal megrendezett konferencia-sorozatának is. Már az egyetem 1367-ben kiadott alapító oklevelében azt olvashatjuk: „Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas.” A Mandulavirágzási Tudományos Napok rendezvényei jó lehetőséget biztosítanak a Pécsi Tudományegyetemen oktatóknak arra, hogy az általuk felhalmozott tudást „terjesszék”, megosszák mindazokkal, akik nyitottak a tudományok szinergikusan összefüggő kapcsolatai iránt. Kiadványunk – amelyet az Olvasó most a kezében tart – célja, hogy betekintést biztosítson az érdeklődőknek a konferencián elhangzott előadások témáiba. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Mandulavirágzási Tudományos Napok eseményei és tartalma emlékezetes, kellemes élményekkel és használható tudással gazdagítja az olvasókat.
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 8