Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 8

Találatok


Jelen számunk munkatársai: Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. LUSZTIG Gábor professzor, a Kecskeméti Megyei Kórház Orvosi könyvtárának orvostanácsadója, DANIS Mihály, a Kecskeméti Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, PÁLFY Gyula, a szegedi Gyógyszerészeti Kari Könyvtár vezetője, dr. IVÁNYI János, a Gyulai Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának orvos-tanácsadója, KISZELY Pálné és ILLIK Istvánné, a Gyulai Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársai, dr. SURÁNYI Imre, az Egri Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, dr. SARKADY NAGY Endre, a Salgótarjáni Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának orvostanácsadója, dr. CSEPLÁK György, a Salgótarjáni Megyei Kórház bőrgyógyász főorvosa, dr. TURAY Pál, a Salgótarjáni Megyei Kórház Tudományos Bizottságának elnöke, MÁTYUS LászIóné, a Salgótarjáni Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, KELEMENKE VARGA Judit, az OOKDK tudományos főmunkatársa, KOVÁCS Dezső, az Építésügyi Tájékoztatási Központ osztályvezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK Könyvtárának vezetője, Dr. BÄRNÉ POLLAK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: R. Dr. HARKÓ Viola tud. munkatárs, Dr. SARLÓS Józsefné, a Fejér megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, Dr. SURÁNYI Imre, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, KELEMENNÉ Dr. VARGA Judit az OOKDK tudományos főmunkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, Dr. Christo MUTAFOV, a szófiai Orvostudományi Információs Intézet munkatársa, D. Dimitrova, u.e. intézet külső munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK tudományos munkatársa, V. SZEEWALD Judit, a Korányi Pulmonológiai Intézet orvosi könyvtárosa, Dr. BUGYI Balázs a MÁVAG röntgen főorvosa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: KELEMENNÉ VARGA Judit, az OOKDK tudományos főmunkatársa, EGRY Éva, az OOKDK főkönyvtárosa, DONÁZY Gáborné, az OOKDK könyvtárosa, BÁRNÉ POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, ARATÓNÉ LUX Ágnes, az OOKDK munkatársa, VILUSZ Lászlóné, az ESZTIK főelőadója, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, DAGMAR VRABLICOVÁ, a Slovenská Lekárska Knižnica módszertani munkatársa, Viktor CHRENKO, a galgóci SLOVAKOFARMA kutatóintézeti könyvtárának vezetője, Zuzana SIMOVIČOVÁ , a Slovenská Lekárska Knižnica módszertani munkájának vezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK szakkönyvtárának vezetője.
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: WALTER Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikájának orvosi könyvtárosa; KOVÁCS Elekné, a Központi Állami Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtárának vezetője; PAPP Ernőné dr, az ÓIK munkatársa; HAJDU Dénesné, a Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosi könyvtárosa; dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa. KELEMENNÉ dr. VARGA Judit, az ÓIK tudományos főmunkatársa; dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója; dr. SARLÓS Józsefné, a Fejér megyei Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. SZŐNYI Ferencné, a Szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: Dr. KELEMENNÉ Dr. VARGA JUDIT, az ÓIK osztályvezetője, TÉNYI Zoltánné, a POTE Központi Könyvtárának tudományos munkatársa, KOLTAY Tibor, az ÓIK munkatársa, Dr. RÓZSA Györgyné VASAS Livia, a SOTE Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, Dr. Jan HELBICH, Dr. Jiří OBERBERGER és Dr. Naděžda BERÁNKOVÁ, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársai, PERCZE Lajosné, az ESZTIK Könyvtárának vezetője és VITTAY Katalin, az ESZTIK Információs osztályának munkatársa.
Tovább a műhöz
Lapunk munkatársai: dr. BIRTALAN Győző, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója, Budapest, dr.KELEMENNÉ dr. VARGA Judit, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár osztályvezetője, Budapest, dr. SZEGEDI János, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház osztályvezető főorvosa, dr. FAZEKAS László, dr. ZSONDA László, dr. SZŰCS Mihály, dr. GÖRÖGH Sándor, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház orvos-munkatársai, Nyíregyháza, HAJDU Dénesné, a Szolnok megyei Petényi Géza Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Szolnok, NOVÁK Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár megyei Jósa András Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Nyíregyháza, dr. DAUDA György, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház osztályvezető főorvosa, Nyiregyháza, KORSÓS Lászlóné, a Heves megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Eger, VILMON Gyuláné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest, dr. DÉSI Illés, a Magyar Földrajzi Társaság Orvosföldrajzi Szakosztályának elnöke, Budapest, dr. SZŐNYI Ferencné, nyugdíjas könyvtáros, Szeged. HU ISSN 0030-6010 Felelős kiadó: dr. Birtalan Győző Készült: az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Sokszorosító Osztályán Felelős vezető: Selmeczi Nándor Pld.szám 300 B/5 Budapest, 1985.
Tovább a műhöz
Számunk munkatársai: dr. Richard R. ROWE, a FAXON Company elnöke, Westwood, USA; dr. VARGA Ferenc egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorhelyettese; dr. BENDA Mária, az Országos orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, Budapest; dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója; VILMON Gyuláné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest; RÓZSÁNÉ dr. VASAS Lívia, a SOTE Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, SZÁNTAI Lászlóné, a SOTE Központi Könyvtárának tudományos munkatársa; GOSZTONYI Gábor, a SOTE Számítóközpont tudományos munkatársa, Budapest; VIRÁGOS Márta, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának igazgatója, Debrecen; KOVÁCS Katalin és BERECZ Katalin az OIK módszertani instruktorai, Budapest; MARTOS Veronika, a POTE Könyvtárának tudományos munkatársa, Pécs; dr VÁSÁRHELYI Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Nemzetközi Programiroda vezetője, Budapest; dr GAÁL Istvánné, a Városi Kórház-Rendelőintézet gazdasági osztályvezetője, Szeged; FORGÁCS Péter, az OIK gazdasági osztályvezetője, Budapest; KOLTAY Tibor, az OIK tudományos munkatársa, Budapest; IMRÉNYI Tiborné, a Városi Kórház-Rende-lőintézet orvosi könyvtárának vezetője Szeged; PREPOK Ferencné, a SOTE Központi Könyvtárának …
Tovább a műhöz
Kelet-Közép-Európa első regionális tudományi doktori iskolá­ja 1996-ban alakult. A multidiszciplináris tudományos kép­zés a regionális tudomány, a közgazdaságtan és más társada­lomtudományok térhez kapcsolódó elméleti és módszertani ismeretei alapján az európai és a hazai területi folyamatok kutatására készíti fel a hallgatókat. A doktori fokozatot szer­zett szakemberek képesek az európai gazdaság regionális ha­tásait feltárni és értékelni, a tapasztalatokat hazai viszonyok között alkalmazni, stratégiákká és megvalósítási programokká alakítani, komplex területi politikai döntéseket megalapozni, a regionális tudomány elméletét továbbfejleszteni. Az iskola specializációs irányai a következők: - Európai regionális politika - Településfejlesztés - Vidék- és környezetfejlesztés A doktori iskola kutatási témakörei az alábbiak: - Azeurópai gazdasági térfejlődését befolyásoló tényezők - A magyar településhálózat átalakulási tendenciái és fejlesztési eszközei - A regionális és településfejlesztés környezeti hatásai és követelményei - Az agrárgazdaság szerepe a regionális fejlődésben...
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 8