Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


De mi nem akarunk megállani a mezei munkás fogalmánál. A mi gyermektömegünkből ki fogjuk választani az értelmesebbet. s ezekből saját földmíves iskoláinkban juhászokká, tehenészekké, tejtermelőkké, lovászokká, mezei béres gazdákká, vincellérekké, erdőőrökké fogjuk kiképezni. Nevelni fogunk vezető munkásokat, akiket a földbirtokosok gazdaságaikba örömmel befogadnak. Nevelni fogunk iparosokat is, katonaaltiszteket is és azokat, akikben megnyilatkozik az isteni szikra, ezt a szikrát nem fogjuk eltaposni, hanem rajta leszünk, hogy áttörje hüvelyét és fénye dicsőségére legyen nemzetének. Azt a szegény gyermeket, ki másoknak útjában volt, ezelőtt kiadták falura az angyalcsinálóhoz, akivel életre-halálra megalkudtak. Sok oly alkut kötöttek, hogy az angyalcsinálót egy összeggel kielégítették. Ha élve maradt a gyermek, az angyalcsináló kára volt, ennek tehát az volt az érdeke, hogy neki kára vállalkozásából ne legyen. Amint kihelyezték a gyermeket, élete fogytáig oda volt kötözve a kosztadóhoz. Mindannyiok szerencséjére az a nagy kaszás sietett elvágni azt a köteléket. Ez a kaszás pontosabb volt, mint az, aki a kosztpénzt küldeni megígérte. Az állami gyermekvédelem rendszerében a gyermeket acél-fonál köti a menhelyhez. Ezen a ionólon befut minden esemény, mely a gyermek sorsához vonatkozással van. Nemzeti Nőnevelés. XXVJI. 11 NEMZETI NŐNEVELÉS.
Tovább a műhöz
Aki mézet akar, ne tartson a méhektől. Aki csokrot köt, ne féljen a tövisektől. Mézet is, csokrot is kívánnék a Nemzeti Nőnevelés díszes asztalára hozni, a mézet a szorgalom kaptárából veszem, a csokrot az érdem rózsagalyairól szedném; talán elkerülöm a szerény méhek neheztelését, talán megbirkózom a nehézségek töviseivel. Titokban, rejtekben folyik a kaptár munkája, nyilvánosságot csak raj bocsátáskor szeret a méhek királynője, de azért módját ejtém engedélyt nyerni arra, hogy olvasóinkat a pozsonymegyei háziipar csendes méhesébe bevezethessem és a méheket királynőjükkel, Izabella királyi hercey-asszonnyal élükön bemutathassam azon a kis üveglapon át, melyet feltárni óhajtok az érdeklődők előtt. Kaptárhoz hasonlítottam a pozsonymegyei háziipar szorgos műhelyeit, vagyis inkább műtermeit, mert művészet az, ami azokban folyik, Ízlés és szorgalom művészete, erkölcsi és anyagi jobblét nemzetgazdasági gyarapodása, — valóságos mézgyűjtés a javából. Pozsonyvármegye háziipara régi keletű. Kulturális fejlődésünket régente vezető vármegyéje e tekintetben is megállta helyét. Céhei a legrégiebbek az országban. Divathimzései a szomszédos nyugati német és szláv vidékekről korán átszivárogtak. Az 1717-iki megyei árszabásokban (limitatiók) már olvassuk, hogy «asszonyembernek való közvál csinálástól 12 dénár jár. Minden kendő, kezkenyő és …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2