Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Közmondásossá vált az az állítás, hogy házainkból örökre kivándorolt a rokka és a szövőszék. Megengedem, hogy a gyári ipar kiszorította a házi iparnak emez ősrégi eszközeit, de azért mégis merem állítani, hogy a legfinomabb szövet készítésére való fonókerék és szövőszék kiváltságos helye a háztáj. Azok a fonalszálak, melyekből gyermekeink szokásai, készségei, érzülete és jelleme alakúi, mind egy szálig a család, jobban mondva: a háztáj körében fonódnak és szövődnek. Nagy mesterök az anya, kinek oroszlánrésze van abban, hogy gyermekeink természetének erkölcsi szövete durva vagy finom szálakból, színes vagy színtelen anyagokból alakul-e vagy nem ? És ez a most említett tétel különösen a leánygyermekekre talál. A fiúk természetének — mondhatni — csak alapszínezetét adja meg az anya; az ö jellemök nagyrészt a házon kívül, az iskola-versenyek, a társas élet, az életpálya és a nagyvilágban folytatott küzdelmek közepette alakúi. Ám a leány sorsa e tekintetben nagyon megkötött; szokásainak, készségeinek minden szála az anyai vezetéshez és útmutatáshoz fűződik, s jellemének — hogy úgy szóljak — minden rostja az anya helyes vagy helytelen vezetésének, tapintatá-nak vagy tapintatlanságának, mély érzésének vagy érzésbeli szegénységének a mutatója. A fiú okozhatja a maga szögletességeért és jelleme darabosságáért az életet, pályáját …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1