Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 17

Találatok


A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016 tavaszán indította el „A jövő könyvtára felé…” című szakmai önképző sorozatát. A projekt ötletgazdája és mentora Drótos László, a szervező munkatársak Bokrosné Stramszky Piroska és Dr. Steinerné Szűcs Éva, illetve 2017 őszétől Szabóné Kovács Beáta. A két könyvtárban felváltva tartott, alkalmanként 2-3 órás rendezvényen a meghívott előadó prezentációja után a résztvevők megvitatják az adott témát. Akik nem tudnak személyesen jelen lenni, azok a Szinva Net Informatikai Zrt. és a Miskolc Holding Zrt. által támogatott élő Ustream közvetítésnek, vagy pedig később a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban készült, megvágott és archivált videofelvételeknek köszönhetően távolról is megnézhetik a webináriumokat.
Tovább a műhöz
„A Király ítélt...” című színdarab két részből, hét színből áll. A darab a XIV. században játszódik, Károly Róbert magyar király uralkodása idején. Alapját Zách Felicián merénylete képezi. A színdarab Mihályi Antal: Lajos király barátja című, a Regun Press kiadó által 2006-ban kiadott könyve alapján ugyancsak Mihályi Antal írta.
Tovább a műhöz
Az Apróságok Lapja című iskolai újságot 1994 szeptemberében indította el a szerkesztő. Az újság a PTE II. sz. Gyakorló Általános Iskola lapja volt. A sokszorosítás fénymásolással történt, és a gyermekek 18 oldalban, kétoldalas tűzött formában kapták kézhez a lapot, 20 Ft-os anyagáron. Az újság 1995. január és március között technikai okok miatt szünetelt, majd 1995 áprilisától a Carbocomp Nyomda Kft. jóvoltából 20 oldalra bővülve, irkafűzésben újraindult. A lap 1995. júniusában a 7. számmal szűnt meg a szerkesztő iskolából való távozása miatt. 1997-ben a szerkesztő 1-1 egybekötött példányt adományozott a Baranya Megyei Könyvtárnak és a PTE Központi Könyvtárnak. (Az utóbbi könyvtárból az egyetlen példány azóta elveszett.)
Tovább a műhöz
A most megjelent kötet írásai nem csupán tematikájukban tartoznak össze, hanem összekapcsolja őket, hogy a szerzők mindannyian a Pécsi Tudományegyetemhez kötődnek, ezen belül a hét szerző közül hatan a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjának munkatársai, egy kolléganő pedig az egyetem professzora. Talán a témaválasztások is determinálták, hogy csaknem valamennyi szerző fiatal, többüknek ezek a nyilvánosság előtt megjelenő első publikációs szárnypróbálgatásai. Ám kezdő könyvtárosoknak nem mondhatók. Mindannyian elegendő ideje dolgoznak már ahhoz azokon a területeken, amelyek megismertetése és népszerűsítése érdekében klaviatúra mellé ültek, hogy az évek alatt megszerzett elsősorban gyakorlati és részben elméleti ismereteiket másokkal is megosszák. E célnak megfelelően a tomus írásai erősen gyakorlati jellegűek és az egyetemi oktatást szolgálják, de eredményesen használhatók az intézményes oktatáson kívüli edukációban, a felnőttképzésben, továbbképzésben is. A könyv fejezeteinek belső szerkezetét ennek megfelelően és a feldolgozott témák adottságaitól függően egységes struktúrájúvá alakították. A fejezetek – tartalmuktól függően – többféle segítő, bevezető részt tartalmaznak: bevezetés a tananyaghoz, a megszerezhető kompetenciák definiálása, a tananyag elsajátításához szükséges eszközök és egyéb feltételek …
Tovább a műhöz
Ambrus Attila József (szerk.): A tudományos eredmények láthatóságának növelése : Megoldások a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kutatás- és oktatástámogatási eszköztárából. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 347-393. o.| ISBN (pdf) 978-963-429-748-2 | DOI 10.15170/EKTK-TELN-2021 | PDF letöltés: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24131
Tovább a műhöz
Az olvasás a mentális egészségünkre is jótékonyan hat, hiszen aki olvas, az soha nincs egyedül, emellett egy jó könyv segít ellazulni. Hat perc olvasás már több mint kétharmadával képes csökkenteni a stressz-szintet, vagyis hatásosabb a zenehallgatásnál vagy a sétálásnál is. Ezeket a gondolatokat tartjuk szem előtt a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban megrendezésre kerülő 3. Könyvtári éjszakán, melynek címe „Az olvasás fél egészség.” Ezen a napon éjfélig tartunk nyitva. A vizsgákra készülő hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a 2. szint inspiráló csendjében tanuljanak, az olvasók éjfélig vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A Tudásközpont egyéb tereiben vendégül látjuk a gyerekeket, a város lakosságát, a szórakozva tanulni vágyó diákokat, akik szívesen részt vesznek színes, az egészséghez kapcsolódó programjainkon. --- Tartalom: A program megnyitója -- Shaolin kung fu és thai chi bemutató, Oroszlántánc (Világi Gergely vezetésével) -- Néha csak a könyv segít (biblioterápiás gondolatok) / Gilbert Edit -- A helyes testtartás, tanulást segítő gyakorlatok (Dr. Járomi Melinda) -- Shaolin nyomó-gyúró, energetizáló jóga-masszázs (Szamos Judit és Róbert) -- Ép testben épp hogy élek / Gesztesy András -- Ökopiaci életképek -- A Hagyományos Kínai Orvoslás helye a XXI. században / Csütörtöki Krisztina -- Karrier és …
Tovább a műhöz
A tankönyv az óvodai testnevelés gimnasztikai mozgásanyagának legfontosabb ismereteit tárja az olvasó elé. Elsősorban óvodapedagógus hallgatók számára készült megkönnyítve felkészülésüket a vizsgákra, az óvodai testnevelés foglalkozások előkészítő részének megtartására. A kiadvány mindazok érdeklődésére is számot tarthat, akik óvodások testnevelését, sportfoglalkozását tervezik, szervezik. A gimnasztikai alapformák izmokra kifejtett hatásának ismerete, a szaknyelv, – és a rajzírás szakszerű használata, a gyakorlatok mintaszerű végrehajtásának követelménye indokolttá tette a tananyag digitális közzétételét. Így ugyanis az ismeretszerzés formáinak és technikáinak változatossága – írott információ, grafika-rajz, videó – segítik az ismeretek minőségi elsajátítását. A könyvben a korszerű szakirodalom mellett felvonultattuk azokat a klasszikus szerzőket és műveiket is, akikre a magyar sporttudomány méltán lehet büszke, mert írásaikkal maradandót alkottak. | A kötet felhasználására a Creative Commons ezen rendelkezései vonatkoznak: CC BY-NC-ND 4.0, Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! További felhasználás esetén a szerzőre hivatkozni kell. | Felhasználás esetén így hivatkozza: Ambrus Attila József (szerk.): Bucsy Gellértné - Katona György - Szilva Zsuzsanna: Az óvodai testnevelés gimnasztikai alapismeretei. Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar …
Tovább a műhöz
A szerző által összeállított fejezet arra vállalkozik, hogy egyrészről bemutassa folyóirat-kiadás teljes menedzselését támogató szoftver létrejöttét, előrehaladását, közismertségének növekedését, célszerűségének okait, másrészről pedig, hogy elsajátíttassa a folyóirat-kiadásban érdekeltekkel annak használatát. Az OJS létrejötte annak a folyamatnak az eredménye, amely a tudományos kommunikáció legfőbb csatornájának, a szakmai folyóiratok kiadásának modellváltását indukálta és kísérte. A folyóirat-kiadás korábbi sémájának mennyiségi és minőségi átalakulását az információs-kommunikációs technológia terjedésében, a tudomány fejlődési folyamataiban, valamint az azok nyomán megjelenő publikációs dömping és verseny egyre erősebb érvényesülésében kell keresnünk. Ezek a jelenségek oda vezettek, hogy a folyóiratoknak, azokon belül is a nemzetközi minősítéssel rendelkezőknek mind nagyobb szerep jutott, ám nem csupán a tudományos kommunikációban, hanem a kutatók és az intézmények tudományos minősítésében is. Fontos szempontként jegyezzük meg, hogy szaklapok rangsorának direktívaként használatos presztízsnövekedése nem csupán a tudósok és az intézmények rangsorában játszik döntő szerepet, hanem az egyén karrierjében és az ezzel szorosan összefüggő egzisztenciális boldogulásában, valamint a nemzetközi ismertség, a kutatási programok …
Tovább a műhöz
2014. április 9-én 17.00-24.00 óráig a PTE Egyetemi Könyvtár, a PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, és a Csorba Győző Könyvtár szervezésében került megrendezésre a 2. Könyvtári éjszaka. Az idei éjszaka címe „Hobbitfalva – környezettudatos gondolkodás” volt. Ezen az éjszakán lehetőséget kaptak az egyetemi hallgatók, hogy éjfélig vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, a 2. szint olvasótermének tanulásra inspiráló csendjében készüljenek vizsgáikra. A konferenciateremben a témával kapcsolatos rövid tudományos ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak meg a látogatók a PTE népszerű oktatóinak előadásában. A 0. szinten megismerkedhettek a Hydromobillal is, valamint a Kötészeti Műhely a maradék alapanyagokból kézműves foglalkozást tartott az érdeklődőknek. A Tudásközpont mélyföldszintjén öko-vásártér várta az érdeklődőket, ahol egészséges, természetes alapanyagokból készült termékeket lehetett kóstolgatni, vásárolni, miközben csendes népzene szórakoztatta a vásárterezőket. A könyvtári éjszaka összekapcsolta a tudományt és az irodalmat. Ingyenes látogatói jeggyel lehetőség nyílt a könyvtár tereinek bejárására is – játékos irodalmi kvízjátékon is részt lehetett venni -, valamint kedvezményekkel, szerteágazó programokkal csalogatták a könyvtárba a hallgatókat, diákokat, pécsi polgárokat és a gyermekeket, hogy a könyvtárat …
Tovább a műhöz
Célok, megszerezhető kompetenciák: A tananyag elsajátítása és a leckék elvégzése révén jártasság szerezhető a katalógushasználat, a keresési stratégiák és az adott tudományterületekhez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus dokumentumok használatában, lehetővé válik az önálló, hatékony információkeresés képességének fejlesztése. Fejlődik a kritikus gondolkodás, a megbízható/releváns információk felismerésének képessége. Egyik fő cél a könyvtári tájékozódási képesség szintjének emelése, a szakterületek dokumentumainak, a tárgykörökhöz kapcsolódó adatbázisok ismeretének elmélyítése. Szükséges eszközök, források: A lecke elsajátításához szükség van internetkapcsolatra, illetve aktív könyvtári tagságra, a PTE által előfizetett adatbázisok elérése miatt. A Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont és Könyvtár integrált gyűjteménye (a Csorba Győző Könyvtár és annak Körbirodalom gyermekkönyvtára, valamint az Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtára és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtára) összesen körülbelül egymillió dokumentumot (könyvet, folyóiratot, CD-t, DVD-t stb.) foglal magába, ezenkívül több tucatnyi elektronikus adatbázishoz, rajtuk keresztül több millió cikkhez, könyvhöz ad hozzáférést. Az egymillió, a házban fizikailag jelen levő dokumentum mintegy 40%-a található a könyvtárban szabadpolcos …
Tovább a műhöz
Gyermekprogramok, filmek, vetélkedők, a japánok életét bemutató fotókiállítás, papírsárkányok, origami, fukoshiki, írásoktatás, ételkóstolás, diavetítés, Hatha jógabemutató, hennafestés, élménybeszámolók és előadások várták a Kelet szerelmeseit a Tudásközpontban 2013. április 24-én délután 17.00 órától éjfélig.
Tovább a műhöz
A nemzetközi források és az elvégzett kutatás alapján elmondható, hogy inkluzív iskolai közeg csak befogadó tanári attitűd mellett valósulhat meg. Mindez azért lehet releváns mert a források, kutatások alapján elmondható, hogy befogadó iskolai környezetben a tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók iskolai teljesítménye konszolidálható. Az általunk végzett kutatás során készített adatbázis, valamint a kutatás időszakában érvényes makro statisztikai adatok viszont azt mutatják, hogy a vizsgált sajátos nevelési igényű és tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók leszakadása évről évre fokozódik a hazai oktatási rendszerben, tehát az említett konszolidáció akadályozott. További és aggasztó tényekre világított rá a kutatás, mely szerint a vizsgált intézményekben a pedagógusok attitűdje alapján sem igazolható az inkluzivitás, legfeljebb csak integrációról beszélhetünk és arról is csak részben. Ugyanis az integrációt végző pedagógusok többsége is elutasítja az integrációt, bizonyos részét pedig tehernek érzik. Ezen a pedagógusképzésbe emelt gyógypedagógiai tartalmak sem feltétlenül javítanak. Habár már közel húsz éve ismertek azok az új paradigmák a gyógypedagógiában (Artiles, 2003), melyek mentén a diagnosztikus rendszert vagy legalább a diagnózis hasznosulását vélhetően hatékonyabbá lehetett volna tenni, azok implementációja továbbra is csak …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 17