Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 7

Találatok


Jelen számunk munkatársai: HEINZ KOFER, a Német Tudományos Akadémia Dokumentációs Intézetének főosztályvezetője, ERŐSS LÁSZLÓ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának tudományos munkatársa, PAPP EMIL a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, dr. KISS LAJOSNÉ az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet orvosi könyvtárosa, MÁRIA BELAJOVÁ Pöstyén-fürdő betegkönyvtárának vezetője, dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár Tájékoztató Osztályának helyettes vezetője, FISCHER MIHÁLY az István Kórház orvosi könyvtárosa, dr. ARATÓ LÁSZLÓNÉ a kaposvári Megyei Kórház orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: BERECKY LÁSZLÓ, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, ERŐSS LÁSZLÓ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa, dr. FEHÉRVÁRI TIBORNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, dr. PERÉNYI GYÖRGYNÉ a Szolnok megyei Orvosi Könyvtár könyvtárosa, TORDAY ALICE az Országos Orvostudományi Könyvtér munkatársa, WALLNER JENŐ a kaposvári Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, INKEY THEKLA, az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: dr. GYÖRE PÁL a KGM hálózati alközpont vezetője, BATÁRI GYULA az Országos Műszaki Könyvtár munkatársa, TORDAY ALICE az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, EBERGÉNYI TIBORNÉ az egri Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. MARKOS OLIVÉR az egri Megyei Kórház könyvtárosa, dr. FEHÉRVÁRI TIBORNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, FÜRST IMRE az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, KELLNER BÉLA a kaposvári Megyei Könyvtár vezetője, GEBRI JULIANNA egyetemi hallgató, PETHES IVÁN a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, dr. OROSZ GÁBOR az Országos Műszaki Könyvtár munkatársa, dr. KISS LAJOSNÉ az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Jelen szánunk munkatársai: POLÓNYI PÉTERNÉ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, ROSKOVÁNYI ERNŐNÉ az I.számú Sebészeti Klinika orvosi könyvtárosa, Dr. KISVÖLCSEY FRIGYESNÉ a Gyógynövény és Drogismereti Intézet megbízott könyvtárosa, VARGA FERENCNÉ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, PETHES IVÁN a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, .TORDAY ALICE az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, GEBRI JULIANNA egyetemi hallgató.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. Zoltán SYKORA a bratislaval Központi Orvosi Könyvtár igazgatója, KÁLLAI László az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet osztályvezetője, PÁLDY Róbert A Könyvtáros сímű folyóirat szerkesztője, dr. SZEPESI Zoltánné az Országos Orvostudományi Könyvtár osztályvezető helyettese, ZALLÁR Andor a szegedi Orvosegyetem Könyvtárának vezetője, PÁLFY Gyula a szegedi Orvosegyetem Könyvtárénak munkatársa, dr. KORPÁSSY Béláné a szegedi Orvosegyetem Könyvtárának munkatársa, HAJDU Pál a deszki Csont-TBG Gyógyintézet szociális gondozója, PETHES Iván a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa és dr. DÉKÁNY Sándorné az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa.
Tovább a műhöz
1963. március 25-26-án tartották Budapesten a Semmelweis teremben az OОК rendezésében az orvosi könyvtárosok és orvostanácsadók III. országos értekezletét. A tanácskozáson, mintegy kétszázan jelenjek meg, a megjelenteknek körülbelül a fele orvos, a fele könyvtáros volt. A tanácskozás programját két napirendi pont keretében bonyolították le, amelyekhez az anyagot előre megküldték а meghívottaknak. Dr. Varga Lajos, az orvostudományok doktora, az Egészségügyi Tudományos Tanács titkárságának vezetője mondott megnyitót, majd a napirend első pontjának /Az orvostudományi könyvtári hálózat helyzete/ vitája következett. Másnap került sor a második napirendi pont tárgyalására /Tájékoztatás az orvosi könyvtárakban/. A vitában 29-en vettek részt, 19 felszólaló az első, 10 pedig a második témával kapcsolatban mondta el javaslatait, észrevételeit. Az első rap estéjén baráti vacsorán vett részt a meghívottak jelentős része, A második napon a megbeszélés lezárása után az érdeklődők csoportosan megtekintették az Országos Orvostörténeti Könyvtárat, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárát illetve a Péterfy Sándor utcai kórház könyvtárát. Az orvosok egy része pedig tudományos filmvetítésen vett részt. Az alábbiakban, Az Orvosi Könyvtáros e számában, a III. országos értekezlet anyagát tesszük közzé. A napirenden szerepelt beszámolókat teljes …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 7