Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 18

Találatok


Jelen számunk munkatársai: Dr. SZÉKELY Sándor az Országos Orvostudományi Könyvtár igazgatója, dr. GORTVAY György egyet. m. tanár, orvostörténész, PETHES Iván, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa, dr. JANTSITS Gabriella az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, dr. RUZSÁS Lajosné FALUHELYI Vera dr. a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának vezetője, dr. GOSZTONYI Györgyné a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, FORSTER Miklósné a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa.
Tovább a műhöz
Jelen, számunk, munkatársai: Dr. KORÁNYI ANDRÁSNÉ a Budapesti Orvosegyetem Orvosi Vegytani Intézetének könyvtárosa, dr. OROSZ GÁBOR az Országos Műszaki Könyvtár tudományos főmunkatársa, KELLNER BÉLA a kaposvári Megyei Könyvtár igazgatója, dr. VÁLYI EDIT egyetemi tanársegéd az Országos Orvostudományi Könyvtár orvos-bibliográfus munkatársa, TORDAY ALIZ az Országos Orvostudományi Könyvtár tudományos munkatársa, dr. BUGYI BALÁZS belgyógyász röntgenszakorvos, BAKI JÓZSEFNÉ a szekszárdi Megyei Kórház orvosi könyvtárosa, dr. ZIMMERMANN GUSZTÁVNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár igazgatóhelyettese.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. PATAKY LÁSZLÓNÉ a szőnyi Járási Kórház orvosi könyvtárosa, dr. SOMÓCZI LÓRÁNTNÉ az Állami Fodor József TBC Gyógyintézet orvosi könyvtárosa, dr. BUGYI BALÁZS az orvostudományok kandidátusa, rendelőintézeti főorvos.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. TOMBOR Tibor az Országos Széchenyi Könyvtár osztályvezetője, FORSTER Miklósné a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, dr. VÁLYI Edit egyetemi tanársegéd, az Országos Orvostudományi Könyvtár orvos-bibliográfus munkatársa, TORDAY Aliz az Országos Orvostudományi Könyvtár- tudományos munkatársa,. dr. FARAGÓ Lászlóné a Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztály vezetőhelyettese.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. TOMBOR TIBOR az Országos Széchenyi Könyvtár osztályvezetője, dr. RUZSÁS LAJOSNÉ dr. FALUHELYI VERONIKA a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának vezetője, dr. MÁTÉ GÉZA az AKV Könyvtárellátó Osztályának előadója.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. TOMBOR TIBOR az Országos Széchenyi Könyvtár osztályvezetője, dr. RÉTI ENDRE a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának vezetője, az orvostudományok kandidátusa, dr. JOÓS MÁRTA az Állami Fodor József Tbc Gyógyintézet adjunktusa, BELAJOVÁ, Maria a Kerületi Tuberkulózis és Tüdőbetegségek Kórházának munkatársa /Podunajské Biskupice/ és dr. DETRE Lászlóné a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórházának orvosi könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. SZÉKELY SÁNDOR az OOKDK igazgatója, dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az OOKDK osztályvezetője, TORDAY ALIZ az OOKDK munkatársa, P. JUHÁSZ VERA a Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet könyvtárosa, dr. NYÍRI MIHÁLY a Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet tudományos munkatársa, dr. FEHÉRVÁRI TIBORNÉ, IPOLYI-KELLER TAMÁSNÉ és GÁBOR GYÖRGYNÉ az OOKDK munkatársai.
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. ARATÓ Lászlóné a kaposvári Megyei Kórház orvosi könyvtárosa, Dr. PATAKI Lászlóné a szőnyi Járási Kórház orvosi könyvtárosa, TORDAY Aliz és Dr. FEHÉRVÁRI Tiborné az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársai, Dr. LUSZTIG Gábor a kecskeméti Megyei Kórház főorvosa, az orvosi könyvtár orvostanácsadója.
Tovább a műhöz
Az Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ munkájának, feladatának jelentőségét, a betegellátásban, a tudományos kutatómunkában és a továbbképzésben elfoglalt helyét és szerepét, úgy érzem ezen az értekezleten, ezen értekezlet résztvevői előtt ismertetni nem kell, hisz mindannyiunk előtt jól ismert. Az e téren kifejtett munka eddig is sok szép eredményt hozott, de tudjuk azt is, hogy az eredményes, vagy még eredményesebb munka végzéséhez számos nehézséget kell még leküzdeni. Általában az egészségügyben és ezen belül a dokumentációs és könyvtárszolgálat munkájában is, a fejlődésnek továbbra is két irányúnak kell lennie. Feltétlen szükség van továbbra is extenziv fejlődésre, tehát a meglévő keretek bővítésére. De ugyanakkor jelentősnek kell lennie az intenzív irányú fejlődésnek is, amely a munka intenzitásának fokozásában, az adott keretek között is eredményesebb munkát jelentő módszerek alkalmazásában, - népgazdasági kifejezéssel élve,- a termelékenység növekedésében kell hogy megmutatkozzék. Mostani tanácskozásunk, úgy érzem, akkor lesz eredményes, ha az extenziv fejlődésre vonatkozó igények körvonalazása mellett, elsősorban az intenzív fejlődés útjait, módszereit keressük és vitatjuk meg. Az orvostudományi könyvtári és dokumentációs szolgálattal szemben nagyon sokrétű igény merül fel. A nagyon sokféle igényen belül fontos …
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: EGRY Tamásné, Dr. SZEPESI Zoltánné, DUFLA Istvánné az OOKDK munkatársai, Dr. ARATÓ Lászlóné a kaposvári Megyei Kórház orvosi könyvtárosa, BÁNYAI Mária az Országos Korányi TBC Gyógyintézet könyvtárosa, ZALLÁR Andor a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának vezetője
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. SZÉKELY Sándor az OOKDK igazgatója, HAMPÓ Jenőné a miskolci Megyei Kórház orvosi könyvtárosa, NÉMETH Béla, SZABÓ Ágnes, SZEPESI Zoltánné, TORDAY Aliz az OOKDK munkatársai, dr. BUGYI Balázs főorvos, kandidátus, KÓBOR János a szombathelyi Megyei Kórház orvosi könyvtárosa
Tovább a műhöz
Jelen számunk munkatársai: Dr. SZEPESI Zoltánné az OOK Módszertani Osztályának vezetője, ZALLÁR Andor a SZOTE Könyvtárának vezetője, MIKLÓS Róbertné az OOK munkatársa, KÁLLAY Istvánná a Városi KÖJÁL könyvtárosa, BUDAI Sándorné a Bács-Kiskun megyei KÖJÁL könyvtárosa.
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 18