Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A gyónási titok egy rendkívül érzékeny és sokszínű kérdéskör, amely összeköti az egyházi és a világi jogot. Számos olyan kérdést vet fel, amelyeket interdiszciplináris megközelítésben kell vizsgálni. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk róla, hogy valójában mi is az a gyónási titok, egyszerre kell világi jogi, egyház jogi és filozófiai oldalról is vizsgálni. A jog és az egyház mást ért jelen esetben igazság szó alatt. Miért fontos, hogy mit jelent az igazság? Mert az egyházi jog szerint az egyházi igazság az elsődleges és a követendő. Vele szemben áll a jogi igazság, a jogszabályoknak való megfelelés. Valójában mindkét tudományterület rendelkezik a saját igazságával, amely a saját szabályrendszerén belül elfogadott és követendő. A probléma akkor merül fel, amikor ez a két igazság eltér egymástól. Véleményem szerint meg kell találni azokat a külső társadalmi körülményeket, amelyek indokolják az egyik vagy másik igazságnak a privilégiumát. Mindig komplexitásában kell vizsgálni az egyedi eseteket is. A gyónási titok a legnagyobb egyházi szentség, a bűnbánó megtisztulni vágyó embert vallomása. A célja pedig a feloldozás elnyerése. Joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan viszonyul ehhez a világi jog és a társadalmi értékrendszer. További kérdésként merül fel, hogy hol van az a határ, amikor a jogi és a társadalmi érdek erősebb, mint az egyházi titok …
Tovább a műhöz
Egy épület alapköve olyan, az építkezéskor lefektetett, szilárd alapzat, amelyen az egész épület nyugszik. Ahogy halad előre az építkezés, elvész szem elől, mert a falak, a tető emelkedik elénk. Mégis, ha egy alapkő elmozdul, belerendül az egész épület, s csak nagy nehézségekkel és munkával pótolható. Egy egyetemi kar építésekor is szükség van alapkövekre: olyan „alapító atyákra", akiknek vállaira lehet emelni az egész építményt. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szerencséje volt az alapító atyáival. Olyanok vállalkoztak a nehéz feladatra, akik komolyan gondolták vállalásukat, és teljesítették is azt. Lehetett rájuk építeni, szilárdan és kitartóan viselték a terhet. Karunk első dékánja és négy intézetigazgatója közül most - utolsóként - Prof. Dr. Kalas Tibor adja át a terhet a mögötte állóknak. Oktatóként, tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, dékánhelyettesként, dékánként - mindig, ahova szólította a kötelesség - megtette a magáét. Mindvégig lelkiismeretesség, megbízhatóság, objektivitás, s mindenek fölött a Kar iránti feltétlen hűség és lojalitás jellemezte ténykedését - s jellemzi ma is. Öröm és szomorúság fog el, amikor az Olvasó kezébe helyezem e kötetet: öröm, hogy én is építkezhetem az alapokra, melyeket ily módon készen kaptunk, s szomorúság, amiért nélkülöznünk kell a továbbiakban. Valamennyiőnk …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2