Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


A hazai regionális tudomány egyik hiányossága, hogy elméleti megalapozó irodalmakkal kevésbé rendelkezik. Elérhetők ugyan egyes külföldi szerzők átfogó művei, de magyar tudósok tollából, meglévő hazai kutatási eredmények felhasználásával, értelmezhető itthoni példák és adatbázisok illusztrálásával a regionális tudományban inkább csak egy-egy részdiszciplína feldolgozására történt kísérlet. Regionális gazdaságtanból sem született itthon olyan kézikönyv, amely az alapokat, valamint a témakör újabb irányzatait és eredményeit szisztematikusan áttekinti, az újabb fogalmak, kifejezések magyar megfelelőit megadja. A regionális gazdaságtan tanulmányozását magyar nyelven elsőként Illés Iván „Regionális gazdaságtan” című műve tette lehetővé, amely egyetemi jegyzetként jelent meg (Tankönyvkiadó, Budapest) 1975-ben, majd 1983-ben ismét kiadták. Hosszú évekig csak ez a könyv szolgált alapul a regionális gazdasági folyamatok rendszerező tanulmányozására. A szerzők közreműködésével és szerkesztésével 1994-ben jelent meg a „Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához” (MTA RKK, Pécs-Győr, 1994, 1999) című tanulmánykötet, amely szintén két kiadást ért meg és sikerrel használták a felsőoktatásban. Az elmúlt évtizedben több egyetemi jegyzet készült, többek között Bartke István és Illés Iván „Telephelyelméletek” (ELTE Eötvös Kiadó, …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1